SkillsLatvia2023

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 3. L kursa audzēknis Inguss Karlsons piedalās jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2023, nominācijā – Kravu pārvadājumi. Vēlam Veiksmi!

“Eiropas Rakstnieku diena” RTPV

27.martā Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi jaunu iniciatīvu “Eiropas Rakstnieku diena”, lai veicinātu interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši jauniešu vidū, kā arī atklātu Eiropas valodu un literatūras daudzveidību. Turpmāk tā notiks katru gadu marta pēdējā pirmdienā.  Iniciatīva izveidota, lai atklātu skolēniem, ka literatūra var būt viens no veidiem, lai iepazītu Eiropas kultūras bagātību, kā arī […]

Profesionālās meistarības konkurss “Mūsdienu klientu apkalpošana”

2023.gada 7.februārī notika RTPV profesionālās meistarības konkurss klientu apkalpošanas speciālistiem “Mūsdienu klientu apkalpošana”. Konkursā piedalījās izglītojamie no 1.K kursa – Liene Elīna Skulte, Loreta Kate Kampus, Gundars Daukste; no 2.K kursa – Sanija Andersone, Anna Preciniece, Rinalds Vāvere; no 3.K kursa – Megija Aigare, Agnija Sirvide, Endija Ramona Roska. Konkursantiem bija jāveic trīs uzdevumi: tests […]

INFORMĀCIJAS DIENAS RTPV

Supervīzija RTPV pedagogiem

2023.gada 7.februārī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogiem notika supervīzija „Kā strādāt ar riska grupas izglītojamajiem un to vecākiem?” Pedagogi grupā izrunāja praktiskus, teorētiskus, emocionālus, ētiskus u.c. sava darba aspektus, akcentējot profesionālās dzīves pieredzes daudzveidību. Tā bija iespēja būt ar sevi un saviem kolēģiem, daloties ar domām, jūtām veicināt savstarpējo sapratni un sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. […]

RTPV BIZNESA IDEJU UN BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2023.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa ideju un biznesa plānu konkurss “Biznesa pasaule”. Konkursā piedalījās 5 audzēkņi – 2 audzēkņi pārstāvēja skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) un 3 audzēkņi prezentēja savus biznesa plānus.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja izglītības metodiķe Baiba Priekule, DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne un grāmatvedis, finanšu eksperts Jānis […]