LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLOMĒŠANAS DIENAS SVĒTKU KONCERTS!

Maza mana tēvuzeme Divu roku platumā. Mīļa mana tēvuzeme Divu roku siltumā. Dziļa mana tēvuzeme Visa mūža garumā. (Knuts Skujenieks) LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLOMĒŠANAS DIENAS SVĒTKU KONCERTS 17.NOVEMBRĪ SKOLAS AKTU ZĀLĒ PLKST.13.00 Ierodamies svētku tērpos!

Aktualitātes projektā PuMPurs.

Līdz 2022./2023. mācību gada I semestra beigām turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS aktivitātes. Projekta ietvaros skolas pedagogi un personāls sniedz izglītojamajiem individuālā atbalsta pasākumus, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu, kā arī mācību kavējumu novēršanas pasākumus.

Noslēdzies Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu projekts “Talantu šovs”

10.novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk tekstā – RTPV) krāšņi noslēdzās projekta „Talantu šovs” aktivitātes ar gala prezentācijām skolas aktu zālē. 10 talantīgi, aktīvi un līdzdarboties varoši jaunieši, izturējuši iepriekšēju gatavošanos un atlasi kursu ietvaros, piedalījās skolas fināla pasākumā ar saviem radošajiem darbiem “Mana pasaule”. Radošais darbs nozīmēja gan teksta izveidi, gan vizuālo noformējumu prezentācijas […]

Dalība profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu forumā “Līderība. Radošums. Izaicinājumi.” Ventspilī

24. un 25. oktobrī RTPV komanda – 10 jaunieši un 2 atbalsta personas, pavadīja Ventspils Tehnikumā, kur piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu forumā “Līderība. Radošums. Izaicinājumi.”. Foruma mērķis bija sekmēt jauniešu aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības veidošanā, vēlmi sadarboties kopīgu mērķu īstenošanā un veidot profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu sadarbības platformu. Foruma laikā ap 130 jauniešu […]

Mācību ekskursija uz viesnīcām Radisson Blu Rīdzene un Radisson Old Town Hotel

4.K un 2.N kursa izglītojamie dodas mācību ekskursijā uz viesnīcām Radisson Blu Rīdzene un Radisson Old Town Hotel 2022.gada 13.oktobrī skolas 4.K kursa izglītojamie pedagoģes Ivetas Dūmiņas vadībā un 2.N kursa izglītojamie pedagoģes Gunas Krišjānes-Kalvāne vadībā devās mācību ekskursijā uz viesnīcām Radisson Blu Rīdzene un Radisson Blu Old Town Hotel. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar […]

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Valsts valodas dienā

15.10.2022. Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Valsts valodas dienā Dārgie draugi! Šodien, Valsts valodas dienā, es aicinu jūs pārdomāt, ko katram no jums nozīmē mūsu latviešu valoda. Vairumam tā ir dzimtā valoda. Mēs dzīvojam latviešu kultūras vidē. Tā pastāv tikai šeit – Latvijā. Tā nepastāv nekur citur pasaulē. Caur valodu mēs atpazīstam sevi, izjūtam sevi […]

Erasmus Dienas!

Erasmus+ zīmē dzimušie vakar, šodien un rīt!  No 13. līdz 15. oktobrim notiek kārtējā  Eiropas mēroga iniciatīva  #ErasmusDienas. Šajā laikā Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem organizē dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus. #ErasmusDienas dalībnieki tiek aicināti gan izcelt savus kādreizējos projektus, gan arī veidot rītdienas Eiropu, organizējot dažādas […]