Izmaiņas stundu sarakstā 4.marts (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

                                            Izmaiņas stundu sarakstā                                                   Ceturtdiena, 4.marts   Kurss Pāris […]

Izmaiņas stundu sarakstā 3. marts (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

                                              Izmaiņas stundu sarakstā                                                   Trešdien, 3.marts   Kurss […]

Izmaiņas stundu sarakstā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001

                                               Izmaiņas stundu sarakstā                                                Pirmdiena, 1.marts   Kurss Pāris Mācību […]

Kvalifikācijas prakses norise

Kvalifikācijas prakses norise Mūsu skolas ceturto kursu izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksē. LR Profesionālās izglītības likumā kvalifikācijas prakse ir raksturota kā  attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas (profesionālo iemaņu un prasmju) apguves noslēdzošā daļa pirms valsts pārbaudījuma profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Kā mūsu praktikantiem sokas ar praktisko iemaņu apguvi, lūdzu pastāstīt pašus praktikantus 4.R kursa izglītojamo […]

Tikšanās ar skolas absolventi Sabīni Seņkovu

Tikšanās ar skolas absolventi Sabīni Seņkovu   23.februārī karjeras dienu ietvaros notika izglītojamo, kuri apgūst reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju, tiešsaistes tikšanās ar mūsu skolas absolventi Sabīni Seņkovu. Viņa, mācoties mūsu skolā, ir ieguvusi reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju. Šobrīd Sabīne strādā Rimi Baltic Group kā LEAN komandas trenere. Viņa savā ikdienā vada RIMI veikalu efektivitātes mācības […]

Karjeras izglītība, tikšanās

KARJERAS IZGLĪTIBA Tikšanās 1.R, 2.R, 3.R Absolvente, savas skolas patriote  Sabīne Seņkova- beigusi RTPV ieguvusi specialitāti reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks   Strādā RIMI Baltic Group   Amats – LEAN treneris   Mēs vienkārši esam Baltijas LEAN komanda.   Ko es daru – vadu RIMI veikaliem efektivitātes mācības un sniedzu konsultācijas pirms un pēc LEAN ieviešanas.