20121105-SiguldaLentites

Sirsnīgi sveicam Latvijas Republikas

99. gadskārtā!

20121105-SiguldaLentites

Ir atkal novembra vidus,

Un laiku pieminam mēs,

Kad cauri tumsai, pret rītu

Bij’ piedzimt Latvijai lemts!

 

                Skolas administrācija

RTTlogo-bezf-1 (2)

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS NOVEMBRIM – PATRIOTU MĒNESIM

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1.         Konkurss auditoriju durvju noformējumam valsts svētkiem “Latvija, Tu esi mana Latvija”.

(Sekot nolikumam).

01.11.-30.11.

Visu mēnesi

Kurss kopā ar audzinātāju Skola M.Gerharde

Kursu audzinātāji

2.         Visu kursu un skolotāju fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte” (Sekot grafikam). 07.11.

no plkst. 900

 

Izglītojamie

pedagogi

Aktu zāle M.Gerharde

Kursu audzinātāji

3.         Visu kursu un skolotāju fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte” (Sekot grafikam). 08.11.

no plkst. 900

 

Izglītojamie pedagogi Skola M. Gerharde,

Kursu audzinātāja

4.         Brīvprātīgais darbs. RIMI akcija – pārtikas paku vākšana RIMI veikalos. 10.11.

plkst. 1500– 2000

Izglītojamie Rīga RIMI veikali A.Fedotovska
5.         Lāčplēša diena.

Svecīšu nolikšana 11.Novembra krastmalā.

11.11.

plkst. 18.00

Izglītojamie,

pedagogi

Rīga 11.Novembra krastmala M.Gerharde

Izglītojamo pašpārvalde

6.         Dalība Samariešu apvienības organizētajā akcijā “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus.” Pārtikas pakas maznodrošinātām ģimenēm. 13.11.

Visu dienu

Kurss kopā ar audzinātāju Skola

(1.b auditorija)

M. Gerharde

Kursu audzinātāji

A. Fedotovska

7.         Pedagoģiskās padomes sēde „Pirmo kursu adaptācija un 2016./2017. m. g. centralizēto eksāmenu rezultāti”. 14.11.

plkst.1400

Pedagogi 3.auditorija I. Gūtmane

M. Gerharde

1. kursu audzinātāji

8. Skolas bibliotēkā izstāde veltīta Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem. 01.11. – 30.11

 

Pedagogi

izglītojamie

Bibliotēka S.Važa
9. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums ”Latvija. Tu esi mana Latvija”. 17.11.

plkst. 1310

Visi kursi Aktu zāle M. Gerharde,

kursu audzinātāji

10. Izteiksmīgās runas konkurss „Latvijas daba”. 21.11.

plkst. 1400

1.;2. kursi Skola M. Gerharde.

B. Stefena

I. Mekšūna

11. Audzinātāja stunda “Patriotisms – savas valsts un tautas mīlestība”. Stundas plāns. 28.11.

plkst.

1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji
12. Gatavošanās Ziemassvētkiem.

Pasakas fragmenta iestudēšana.

Visu mēnesi Kurss kopā ar audzinātāju Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji

Koordinators M.Gerharde

14. Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3. A auditorija M. Gerharde
15. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 15 40, ceturtdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle J.Liepiņš
14. Jauniešu tautisko deju kolektīva ”Trejdeviņi” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle I. Aizupe
15. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M. Gerharde
Plakats1

Ar sabiedrības integrācijas projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” – uz Franciju

ienam no skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, ko organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, finālistiem – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, ir turpinājums. Vairāk kā 150 pieteikumu konkurencē dotā projekta pieteikums bija starp tiem 30, kas ir spējuši ieinteresēt atlases komisiju un iegūt uzaicinājumu dalībai starptautiskā forumā.

Tādēļ divas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pārstāves – 4.R kursa izglītojamā Krista Dēvita un RTPV absolvente Evija Bebre, četras dienas, no 25. līdz 28.oktobrim, uzturējās Francijas pilsētā Nantes, lai piedalītosThe Nantes Creative Generations” forumā, apmainoties projektu realizēšanas pieredzē ar citiem jauniešiem no visas Eiropas.

No 30 akceptētajiem projektiem, kuru realizētāji piedalās pasākumā, 9 ir no Francijas, bet 21 projekta dalībnieks pārstāv kādu citu valsti. Tās ir: Latvija, Grieķija, Ungārija, Turcija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Itālija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Īrija, Ukraina, Rumānija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Gruzija. Visus forumā pārstāvētos projektus vieno kopīgs mērķis  – integrācija jeb, foruna organizatoru vārdiem izsakoties, stiprināt jēdzienu “dzīvot kopā” (no angļu “living together”).

Kas foruma organizatorus piesaistīja tieši šim projektam? Projekta unikalitāte slēpās 5 aspektu kopumā, ko bija izdevies apvienot vienkopus un iespēju robežās pat mēģināts risināt. Katrs no šiem aspektiem dotajā brīdī ir ļoti aktuāls ne tikai vietējā un reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Tie ir:

1) bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušana sabiedrībā;

2) cittautiešu integrācija;

3) bērnu un jauniešu karjeras izvēles atbalsta pasākumi, kas īpaši aktuāli lielā jauniešu bezdarba dēļ un lielā mācības priekšlaicīgi pametušo izglītojamo dēļ;

4) pamatiemaņu sniegšana veiksmīgākai adaptācijai dzīvei patstāvīgi;

5) skolas vārda popularizēšana un prestiža celšana, kas aktuāla mazo skolu slēgšanas un apvienošanas dēļ.

Tādējādi forumā RTPV pārstāves  prezentēja pašu idejas un paveikto projektā “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju”, nododot labās prakses piemēru projektu realizēšanā un rādot, kā nebaidīties iesaistīties  sabiedrībā sasāpējušu jautājumu risināšanā pat tad, ja veicamās darbības šķiet kā piliens jūrā. Vērtējot mūsu valsts mērogus uz pasaules fona, top skaidrs, ka arī pāris iepriecinātas mazas dvēselītes, kas saņēmušas projekta meiteņu sirds siltumu un padomu tālākai ievirzei dzīvē, ir tik būtiskas mūsu mazajai valstij un sabiedrībai. Ne velti projekta moto skanēja: “Domā labu, dari labu, saņem labu!”

Vēl meitenes šo četru dienu laikā forumā ciešāk iepazinās ar citiem dalībniekiem un viņu pārstāvētajiem projektiem, darbojās grupās, veicot radošus uzdevumus, pētot un apgūstot finansējuma un partnerību tīklus, kā arī sadarbības iespējas. Organizatori bija parūpējušies par tiešajām radio translācijām no foruma norises vietas, par kultūras programmu un pilsētas apskates ekskursiju, kā arī izmitināšanu un ēdināšanu.

Ceram, ka atgriežoties abām būs daudz jaunu, radošu ideju!

Vairāk par forumu var uzzināt šeit: http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/forum-2017/

 

 

Par projektu

No 2017. gada janvāra sākuma līdz aprīļa vidum Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Ziemeļi” realizēja projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”. Projekta četru tikšanos laikā bērni tika iepazīstināti ar skolā apgūstamajām profesijām ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – bērni cepa keksus, klāja galdus, locīja salvetes, sastādīja CV, zīmēja loģistikas maršrutus precēm, zīmēja uzņēmumu logo datorprogrammā Paint, veidoja apsveikumus un reklāmas plakātus.  Projekta aktivitātes deva dalībniekiem iespēju izmēģināt vairākas profesijas, gūt priekšstatu par tām, apjaust savas spējas un ieinteresētību konkrētas profesijas apguvē. Praktiski darbojoties, dalībnieki guva konkrētas, ikdienā noderīgas prasmes un iemaņas.

 

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja RTPV mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte.

18136998_1305692846166189_1242148460_n

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” ir turpinājums!

Vienam no skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, ko organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, finālistiem – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, ir turpinājums.

Vairāk kā 150 pieteikumu konkurencē šī projekta pieteikums bija starp tiem 30, kas ir spējis ieinteresēt starptautisko atlases komisiju un iegūt uzaicinājumu dalībai starptautiskā forumā. Tādēļ divi projekta pārstāvji – 4.R kursa izglītojamā Krista Dēvita un RTPV absolvente Evija Aija Bebre, dosies uz Franciju, lai no 25.-28.10.2017. piedalītos The Nantes Creative Generations” forumā, apmainoties pieredzē ar citiem jauniešiem no visas Eiropas.

No 30 akceptētajiem projektiem, kuru realizētāji ieradīsies pasākumā, 9 ir no Francijas, bet 21 projekta dalībnieks pārstāv kādu citu valsti. Tās ir: Latvija, Grieķija, Ungārija, Turcija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Itālija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Īrija, Ukraina, Rumānija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Gruzija.

Īsumā par realizēto projektu. No 2017. gada janvāra sākuma līdz aprīļa vidum Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Ziemeļi” realizēja projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”. Projektā bija četras tikšanās, kuru laikā bērni tika iepazīstināti ar skolā apgūstamajām profesijām ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – bērni cepa keksus, klāja galdus, locīja salvetes, sastādīja CV, zīmēja loģistikas maršrutus precēm, zīmēja uzņēmumu logo datorprogrammā Paint, veidoja apsveikumus un reklāmas plakātus.

Projekta aktivitātes deva dalībniekiem iespēju izmēģināt vairākas profesijas, gūt priekšstatu par tām, apjaust savas spējas un ieinteresētību konkrētas profesijas apguvē. Praktiski darbojoties, dalībnieki guva konkrētas, ikdienā noderīgas prasmes un iemaņas.

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmā.

Naida runai Nē3

Seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”

 

Š.g. 17. oktobrī mūsu skolā norisinājās seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”, kuru vadīja cilvēki no Latvijas Cilvēktiesību centra un no biedrības “Līdzdalības platforma”.

Semināra laikā varēja uzzināt par verbālo vardarbību sociālajos tīklos un reālajā dzīvē. Izglītojamie ieguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas. Tika pildīti dažādi uzdevumi, lai izprastu naida veidus un tā sekas, kā arī, kur mūsdienās var sastapt šo naida runu.

Audzēkņi aktīvi piedalījās sagatavotajās aktivitātēs un ar prieku klausījās stāstītajā, jo viss bija ļoti interesanti un noderīgi.

Seminārā piedalījās 31 izglītojamais.

 

ES regālijas

Skola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 

Projekta pasākumi tiks vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas varētu būt mazāk efektīva. Paredzēts sniegt individuālu atbalstu jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

IMG_5443

No 2017. gada 25. septembra līdz 27. septembrim pie mums viesojās 14 audzēkņi un 3 pedagogi no Zviedrijas

Nordplus_Junior_RGB_EN

RTTlogo-bezf-1 (2)

 Jau tradiciolāli septembra beigās Rīgā ierodas un trīs dienas uzturas mūsu sadarbības skolas Västerviks Gimnasium no Zviedrijas pārstāvji. Šoreiz no 2017. gada 25. septembra līdz 27. septembrim pie mums viesojās 14 audzēkņi un 3 pedagogi. Ierašanās notika Nordplus Junior projekta Nr.NPJR-2017/10432 ietvaros kā mācību ekskursija.

 

26. un 27.septembrī Västerviks Gimnasium audzēkņi un pedagogi apmeklēja Rīgas domes ēku jeb Rātsnamu un devās ekskursijā pa Vecrīgu un pilsētas centru.

 

 

 

Savukārt 25.-26. septembrī RTPV telpās notika skolas izglītojamo un Västerviks Gimnasium audzēkņu kopīgais divu dienu seminārs “Finanses mūsu dzīvē”, kuru organizēja un vadīja pedagoģe Tatjana Džugleja.

 

 

RTTlogo-bezf-1 (2)

Audzināšanas pasākumu plāns OKTOBRIM

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1.        Skolotāju diena. 01.10. Pedagogi, izglītojamie LATVIJA M. Gerharde, kursu audzinātāji
2.        Audzinātāja stunda pēc audzinātāja darba plāna. 04.10

plkst. 1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu

audzinātāji

3.        Audzinātāja stunda.

Ideju banka “Mans labais darbs Latvijas simtgadei”.

10.10.

plkst. 1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu

audzinātāji

4.        Gatavošanās zelta talantu konkursam. Visu

mēnesi

Izglītojamie Skola Kursu audzinātāji
5.        Labo darbu nedēļa.

Atbalstīsim Juglas dzīvnieku patversmi Rīgā.

16.10. – 22.10.

Pēc stundām

Visi kursi Skola M. Gerharde

K. Kārkliņa

Kursa audzinātāji

6.        Pirmo kursu iesvētības „Rūdīti,  Erudīti”. Tēma -Latvijai 100. 17.10.

plkst.14.00

Visi 1. kursi Skola M. Gailāne

1.kursu audzinātāji

7.        Izglītojošs seminārs “Saki NĒ naida runai” vada Latvijas cilvēktiesību centrs. 17.10

plkst.900

Izglītojamie 15.auditorija M. Gerharde
8.        Konkurss PROFS 2017.  1.kārta. 19.10.

 

3. D kurss Rīgā K. Dzenis
9.        IZLAIDUMS. 24.10.

plkst.1415

LG3 un AC3 kursi Aktu zāle M. Gerharde

I. Gūtmane

10.    RTPV “Zelta talanti 2017”. 31.10.

plkst.1400

Visi kursi Aktu zālē M. Gerharde,

Kursu audzinātāji

11.    1.kursu vecāku sapulce. 31.10.

plkst.1800

Vecāki, audzinātāji,    administrācija Aktu zālē, auditorijās pēc saraksta M. Gerharde

1.kursu audzinātāji

12.    Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3. A auditorija S. Bērziņa
11. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Trešdienās

pl. 15 45, Cetutrdienās

pl. 15 30

Izglītojamie 20.auditorija

Aktu zāle

J. Liepiņš
 12. Jauniešu tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” mēģinājumi. ,

Trešdienās

pl. 15 40

 

Izglītojamie Aktu zāle

 

I. Aizupe
 13. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M. Gerharde
Sporta diena

Atskats uz septembra aktivitātēm

Atskaite par sporta dienu!

 

Sporta diena pirmajiem kursiem šogad notika 12. septembrī BJC ‘’Laimīte’’.

Seši pirmie kursi piedalījās sporta dienā, lai saliedētos septiņās dažādās stafetēs:

  1. Slapjie baloni

  2. Basketbols

  3. Bumbiņ mešana

  4. Dūres spēkā

  5. 100m skrējienā

  6. Tāllēkšana

  7. Lecamauklu lēcieni

Stafetes palīdzēja veidot un organizēt mūsu skolas audzēkņi no trešajiem un ceturtajiem kursiem.

Apsveicam:

  1. Vieta – 1.R kurss

  2. Vieta – 1.d kurss

  3. Vieta – 1.S kurss

Pašpārvalde aptaujāja sešus pirmos kursus ar šādiem jautājumiem:

1.Vai Tev patika sporta diena?

2.Kura no stafetēm Tev patika vislabāk?

3.Vai Tu vēlētos kaut ko mainīt sporta dienā/stafetēs?

4.Esi gatavs palīdzēt un veidot sporta dienu nākamgad?

5. Kā tev šķiet apbalvot par kopējo klases sasniegumiem vai individuāli?

 

  Apkopojumā par sporta dienu secinām, ka sporta diena patika visiem kursiem, vislabāk tika novērtēta stafete lēkšana ar lecamauklu. Sporta dienā neviens no kursiem nevēlētos neko mainīt jo viss bija labi noorganizēts. Audzēkņi ir gatavi palīdzēt veidot sporta dienu nākamajā mācību gadā. Pēc pirmā kursa domām vajadzētu turpināt apbalvot kursus par kopējiem sasniegumiem.

 

 

Skanstes apkaimes svētki

 

  27.septembrī norisinājās Skanstes apkaimes svētki. Piedalījās Skanstes iedzīvotāji, skolas , uzņēmumi. Mūsu skolas komandas piedalījās komandu spēlē – fotoorientēšanās.  Šādi mūsu izglītojamie un skolotāji iepazinās ar Skanstes apkaimi, izmantojot mājas lapā pieejamo karti. Pasākuma laikā notika dažādas radošās darbnīcas. Arī mūsu skolai bija vairākas stacija, kurās katrs varēja izmēģināt savu profesiju. Bija iespēja iepazīties ar restorānu pakalpojumu speciālistu profesiju- nogaršot “Skanstes labāko kokteili”, komercdarbinieku profesijā iepazinās ar profesiju un  ar naudu saistītiem uzdevumiem, loģistikas darbinieku stacijā-  organizēja un lika kastēs “preces”. Un arī bija iespēja iepazīties ar reklāmu veidošanu- veidot kolāžas ar pazīstamākajām ēkām Skanstes apkaimē. Uzdevumus veidoja reklāmas pakalpojumu topošie komercdarbinieki.

Pasākuma gaitā notika koncerts un balvu izloze.

Mūsu skolas izglītojamie arī izteica savas domas par pasākumu.

  Izglītojamais Dāniels Eglītis no 3.D kursa saka šādi : “ Pirmie iespaidi par pasākumu bija pozitīvi. Pēc tā varēja spriest, ka pie  organizēšanas ir ļoti piestrādāts. Mūsu komanda izveidoja atpazīšanas zīmi – sarkanas kreppapīra puķes uz rokas. Piedaloties šajos svētkos, sapratu, ka bija vērts piedalīties pasākumā. Balvu izlozē  komanda “RTPV1” ieguva jaukas balvas .”

  3.D kursa izglītojamais Didzis Žihs saka: “Censties bija vērts. Labākajai komandai izejot face- kontroli, bija iespēja apmeklēt Skanstes jumta terasi “Place eleven ” , no kuras pavērās skaists un moderns skats. Bija lieliska iespēja kopā ar kursa biedriem pavadīt laiku un iemūžināt bildēs .  Es uzskatu , ka šāda veida komandu spēles ne tikai saliedē kursu, bet visas skola izglītojamos kopā. Mēs visi esam viena liela komanda! “

  2.R kursa izglītojamā Patrīcija Grante saka šādi :” Skanstes svētku spilgtākais moments bija orientēšanās pasākums, kurā es varēju gan pavadīt jautri laiku, iepazīstot jaunus cilvēkus, gan pasportot kopā ar savējiem. Īpaši man atmiņā palika pieturpunkti, kuros mēs varējām izpausties, kā vēlamies. Viens no tiem bija piramīdas veidošana no cilvēkiem un otrs aktīvā dzīvesveida video uzņemšana, kas tika iemūžināts un noteikti manā atmiņā paliks vēl ilgi.”

 

 

Skolotāju diena “Mans skolotājs- slepenais aģents”

 

Šī gada 29.septembrī norisinājās skolotāju diena. Izvēlētā tematika – aģentu stils.

  Pirms Skolotāju dienas svinībām, izglītojamo pašpārvalde bija sarūpējusi skolotājiem mājasdarbu – izveidot savu slepenā aģenta dosjē.

  Skolotāju dienas rīts  sākās ar skolotāju sagaidīšanu skolas fuaje turpinājums sekoja skolas aktu zālē, kur skolēni ”īpašie aģenti” atklāja Skolotāju dienas pasākumu, uzrunāja savus skolotājus un veica īpašās misijas instruktāžu.

  Skolotāji izpaudās savā radošumā ne tikai ar ģērbšanos, bet arī ar saviem izveidotajiem “aģentu dosjē”. Mūsu skolotāji iejutās aģentu lomā, pildot dažādas misijas, un izejot cauri dažādām stacijām. Viņi gāja cauri lāzeriem, iepazinās ar ķīmiskām vielām un vēl – par durvju atslēgšanu ieguva arī kādu komplimentu, ko bija sagatavojuši izglītojamie. Savu precizitāti skolotāji pierādīja šautriņu mešanā un savu aso prātu šifra un mīklu atminēšanā.

  Vēlāk skolotāji tika apbalvoti par labi paveiktām misijām.

  Mūsu skolotāja Sandra Važa par pasākumu saka šādi: “Šī gada Skolotāju diena bija jautra un atraktīva. Mums skolotājiem patika iejusties slepeno aģentu lomā un pārbaudīt savas spējas, pildot neiespējamo misiju uzdevumus.  Mani sevišķi iepriecināja piešķirtā nominācija – Gaismas pils sargs. Secinājumi pēc Skolotāju dienas: mūsu skolā ir vislabākie un visradošākie bērni!”