Par izstādi “ES UN SABIEDRĪBA”

      No 2020.gada 15. līdz 30. oktobrim Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk – RTPV) noritēja izstāde “ES UN SABIEDRĪBA”. Dotā aktivitāte notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1) ietvaros, kā arī ar šo izstādi RTPV iesaistījās Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas šogad noritēja no 15. līdz 17. oktobrim. […]

Mācību procesa norise no 2020.gada 9.novembra

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6.decembrim notiek attālināti (sk. Iekšējie noteikumi par RTPV attālināto mācību organizāciju).   Profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, notiek klātienē, saskaņā ar stundu sarakstu.

Supervīzija projekta PuMPuRS ietvaros

Sistēmisko atbalsta pasākumu ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros supervīzore Kristīne Mārtinsone 2020.gada 1.oktobrī novadīja supervīziju RTPV pedagogiem. Supervīzijas dalībnieki reflektēja par profesionālo darbību saistībā ar PMP risku intervenci.