Uzņemšana valsts budžeta 4 gadīgajās grupās turpinās līdz 30. septembrim!

Pēc 9. klases valsts budžeta grupās (4 gadi)

http://rtpv.edu.lv/uznemsana/

Dokumentus pieņem skolas kancelejā (2.stāvā)

katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00!

1. septembris – Zinību diena

1. septembris

Uzmanību par dienesta viesnīcu 1 kursiem!

Uzmanību!

Līgumu slēgšana ar Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcu sākot no 2016. gada 29. augusta līdz 2016. gada 31. augustam no pl.9:30-17:00.

Līdzi jāņem:

  • 1 fotogrāfija
  • Maksa par 2 mēnešiem: EUR 17.08 (EUR 8.54 x 2)
  • Obligāti jābūt līdzi kādam no vecākiem (pretējā gadījumā netiksiet uzņemti)!!

Adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga.

Ja rodas kādi jautājumi lūdzu zvaniet:

Dienesta viesnīca: 67532009, mob. 27706215

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā telpas

Informācija par nomas objektu:

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpas platība – 245 m2 (aktu zāle)
Maksimālais nomas termiņš – līdz 2018. gada 31. decembrim.
5. stāvs (5 stāvu ēka)
Nosacītā nomas maksa par stundu – EUR 7,11 (septiņi euro, 11 centi)
Lietošanas mērķis –kultūras, izglītības, sporta funkciju nodrošināšanai.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts tiek iznomāts svētdienās no plkst. 11:00-14:00.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 2016. gada 30. septembra plkst.14.00.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2.stāvs),

Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs
mob.27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPs

Jau piekto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv un ar Statoil atbalstu veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. Šogad viedokli izteikuši 2209 darba devēji, kas ir 14 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā. Šogad darba devēji […]

Līgo svētku apsveikums