Skolas ēdnīcas darba laiks

ēdnīcai-pavisam jauns otrs1

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Eiropas profesionālo prasmju nedēļa “Atrodi savu talantu!”

Eiropas profesionālo prasmju nedēļā “Atrodi savu talantu!” piedalās arī mūsu skola!

Aicināti skolas izglītojamie, viesi no citām skolām (8.,9. klase un 11.,12. klase), darba devēji, vecāki un citi interesenti.

25.01.2017. “Izejam ārpus rāmjiem!”

plkst. 11.00 – 1.daļa – 4. kursa viena produkta triju reklāmu prezentācija un analīze.

plkst.  14.00 – 2.daļa – Radošā darbnīca visiem interesentiem – reklāmas veidošana papīra formātā, kā arī reklāmas veidošana un teksta noformēšana datorprogrammā.

26.01.2017. “Izejam ārpus rāmjiem!”

plkst. 11.00 – 1.daļa – 4. kursa viena produkta triju reklāmu prezentācija un analīze.

plkst.  14.00 – 2.daļa – Radošā darbnīca visiem interesentiem – reklāmas veidošana papīra formātā, kā arī reklāmas veidošana un teksta noformēšana datorprogrammā.

 

Gaidīsim TEVI!

http://rtpv.edu.lv/kontakti/

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Pateicība par sadarbību labdarības akcijā

Par godu 18.novembra svētkiem, skolā norisinājās labdarības akcija sadarbībā ar Latvijas Samāriešu Apvienību “Svinēsim visi Latvijas Valsts svētkus”, kuras ietvaros skolas jaunieši ziedoja pārtiku trūkumā nonākušajiem.

15., 16. un 17.novembrī Latvijas Samāriešu Apvienībā aktīvi tika gatavotas pārtikas pakas gan jaunajai, gan vecajai paaudzei. Kopumā no skolas tika noziedotas 356 pārtikas vienības, un kopā svētku sajūta tika ienesta vairāk kā 1400 sirdīs.

Sirsnīgs paldies visiem, kas nepalika vienaldzīgi un palīdzēja!

fd

LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS DIENA

Latvijas dzimšanas diena nosvinēta, kopā ar šiem svētkiem izskanējusi arī mūsu skolas tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” piecu gadu jubileja.

17. novembrī skolā notika emocionāls pasākums – koncerts ar interesantu zemessargu stāstu par vērtībām, Dzimtenes mīlestību un patriotismu. Skanēja dziesmas, acis priecēja “Trejdeviņi” iestudētās dejas. Jaunieši deklamēja un lasīja dzeju, dega sveces un bija brīnišķīga svētku noskaņa.

Vēlos pateikt paldies saviem interešu izglītības pedagogiem Ievai Aizupei un Andžejam Rancevičam, paldies skolotājam Kristeram Dzenim un dežūrskolotājai Baibai Fridrihsonei.

Paldies 3.R kursam par dekorāciju veidošanu!

Skolas administrācija saka paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt Valsts svētku pasākumu un piedalījās tajā. Svētkus mēs varam radīt tikai visi kopā.