Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Erasmus+ projekts “Let’s live together, not separately” Turcijā

 

Erasmus+ projekta “Let’s live together, not separately” ietvaros

Turcijas pilsētā Ürgüp, Cappadocia apgabalā no 18.-24. aprīlim atrodas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 6 izglītojamie – Jūlija Korņilova, Viktorija Simsone, Daniels Cīrulis, Toms Ārends, Elīza Kaže, Annija Kristiāna Innuse un 2 skolotāji – Tatjana Džugleja, Kristers Dzenis. Kopā ar skolu pārstāvjiem no Vācijas, Polijas, Itālijas un Turcijas, visi iesaistīsies ar labdarību saistītās aktivitātēs. Uzņemošā skola Turcijā ir HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ.

Skolotaji Erasmus turcija Skolotaji Erasmus turcija 2

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Latvijas Samariešu apvienības pateicība RTPV

Jau par tradīciju kļuvuši labie un sirsnīgie Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas paveiktie darbi. Šogad uz Lieldienām vientuļus seniorus, bērnus krīzes centrā un jauniešus ar īpašām vajadzībām iepriecināja burvīgas, gardas un skaisti noformētas dāvaniņas. Latvijas Samariešu apvienība izsaka sirsnīgu paldies RTPV un brīvprātīgajiem!

http://www.draugiem.lv/www.samariesi.lv/news/?p=14161359

https://www.facebook.com/samariesi/posts/1163839943661367

 

Latvijas Samariešu apvienība

20160317-LieldienuNozime

Labdarības akcija “Mums atnāca Liela diena ar labiem darbiņiem”

Lieldienu labdarības akcija kopā ar samariešiem 24. martā!


Atbalstīsim vecos un vientuļos rīdziniekus!

Ir paskrējis gads kopš iepriekšējām Lieldienām. Mēs skolas pašpārvaldes jaunieši atkal aicinām visus skolas izglītojamos un pedagogus iesaistīties ikgadējā Lieldienu labdarības akcijā.

Atnāca Lieldiena dziedādama,
Zelta zīlītes bārstīdama;
Aizgāja Lieldiena raudādama,
Zelta zīlītes lasīdama.

RTPV skolēnu pašpārvalde

Nolikums Lieldienu labd 2016

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

MEISTARSTIĶA viktorīnas “ZINI vai MINI” rezultāti

Piektdien 18. martā RTPV 4. L, 4. G, 4. T un LG2 izglītojamie piedalījās MEISTARSTIĶA viktorīnā “ZINI vai MINI”, kuras mērķis bija veicināt izglītojamo padziļinātu interesi un izpratni par informācijas tehnoloģiju, tiesību pamatu, uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, grāmatvedības, loģistikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un attīstīt profesionālās praktiskās iemaņas un kompetences, veidojot profesionālās terminoloģijas šifrējumu piktogrammā.

Darba uzdevumos ietilpa spēja noteikt profesionālos terminus pēc viktorīnas laikā dotajiem skaidrojumiem un rezultātu atspoguļot piktogrammas veidā elektroniski PowerPoint prezentācijā: 1. slaids – definīcija, 2. slaids – termina atšifrējums piktogrammās sajauktā secībā, 3. slaids – termina atšifrējums piktogrammās pareizā secībā.

Uzdevumu veikšana veicināja jauniešu radošumu, vizuālo un simbolisko uztveri, interesi informācijas tehnoloģiju izmantošanā, sekmēja sadarbību starp skolotājiem, izglītojamajiem, ieguva pieredzi piktogrammu veidošanā.

Visi viktorīnas dalībnieki veiksmīgi izpildīja uzdevumus.

Apsveicam uzvarētājus!

I vietu ieguva:

5. komanda – Stepe-Štelfa Kitija, Šteina Liene (LG2)

7. komanda – Ādamsone Saulcerīte, Calko Violeta(LG2)

13. komanda – Treimanis Oskars (4.G)

 

II vietu ieguva:

6. komanda – Laura Sēne, Elvis Sadovskis (4.G)

 

III vietu ieguva:

12. komanda – Katrīna Bakāne, Undīne Haritonova, Ilona Lemkena(4.L)

 

Meistarstiķi organizēja pedagoģe Tatjana Daudiša.

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Narvas Profesionālā mācību centra direktores vizīte RTPV

Skolai ir izveidojusies sadarbība vairāku gadu garumā ar Narvas Profesionālo mācību centru Igaunijā (Narva Vocational Training Centre), piedaloties kopīgu projektu aktivitātēs un prakšu mobilitātēs.

2016.gada 14. martā Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu apmeklēja Narvas mācību centra direktore Riina Veidenbaum, lai tiktos ar RTPV direktori, mācību projektu vadītāju un skolas pedagogiem, pārrunājot aktualitātes izglītības jomā un sadarbību starp abām mācību iestādēm.