Konsultāciju grafiks LG5 izglītojamajiem

 

                                                   Konsultāciju grafiks

                                              kvalifikācijas eksāmenam

                                             LG 5 kursa izglītojamajiem

                                                       2018./2019. m.g.

Kurss Datums Laiks Mācību priekšmeta nosaukums Auditorija Pedagogs
LG 5 Pt.16.11.2018. 12.00 Konsultācija

Testa izmēģinājums ar piekļuves paroli

12. L.Ribaks

 

LG 5 Ot.20.11.2018. 14.00 Konsultācija 12. A.Lāce

 

 

 

Nodaļas vadītāja                                           A.Pušpure

 

 

** ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

** Eiropas fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’’ projekts ‘’Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide’ (vienošanās Nr.8.4.1.0/16/1/001).

Projekts “Domā radoši!”. Eklēru cepšanas darbnīca

2018. gada 30. oktobrī norisinājās pirmā nodarbība Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātā pašpārvalžu sadarbības projekta “Domā radoši!” ietvaros – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pašpārvaldei ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu – eklēru cepšanas darbnīca Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas telpās.

Pasākumā piedalījās ap 30 jauniešiem no katras pašpārvaldes un ikkatram bija iespēja pielikt roku eklēru cepšanā un rotāšanā. Pirms nopietnā darba sākšanas virtuvē, jaunieši aizvadīja dažādas iepazīšanās spēles, tika izvēlēti partneri, dalītas komandas, sadalīti pienākumi, lai veiksmīgāk noritētu darbs virtuvē. Kamēr viena daļa jauniešu cepa eklērus – otra daļa nodarbojās ar dažādām atraktīvām komandu sadarbības spēlēm, ko bija sagatavojuši RTPV jaunieši.

Pēc eklēru cepšanas otra daļa jauniešu cītīgi gatavojās nākamajam darbam virtuvē – eklēru pildīšanai. Galds tika klāts simtgades noskaņās. Pēc eklēru gatavošanas norisinājās svarīgākā vakara daļa – diskusija “Kāpēc jaunieši pāragri pamet mācības profesionālajās izglītības iestādēs?”. Projekta koordinatore un diskusijas vadītāja Lūcija Kristiāna jauniešiem palīdzēja atrast dažādus risinājumus, ko jaunieši spētu darīt pašpārvaldē, lai mazinātu skolēnu neieinteresētību izglītības iegūšanā. Pašpāvaldes noskaidroja dažnedažādas problēmas, kāpēc tiek pāragri pamestas mācības.

Par novērojumiem stāsta projekta koordinatore: “Diskusijā gandrīz katrs spēja izteikt savas domas, diskutēt par dažādām problēmām, nonākt pie kopīgiem secinājumiem par skolas dzīves uzlabošanu. Jauniešiem diskusija un komandu darbs lika saprast, ka viņi ir tie, kas spēj mainīt atmosfēru mācību iestādē. Jaunieši ir ļoti spējīgi, katrs no viņiem savā jomā ir spējīgs kļūt par līderi. Uzskatu, ka galvenais kas ir svarīgi – ļaut izteikties. Sabiedrībā viedoklis ir pats svarīgākais. Ja cilvēks netiek uzklausīts attiecīgajā vidē, viņš kļūst bailīgs, nesaprasts. Jauniešu psiholoģija ir ļoti sarežģīta mūsdienās. Ikdienā ir novērojams, ka jaunietis ir tas, kam ir jāpielāgojas. Šādas diskusijas attīsta prezentēšanas un runas spējas, disciplinē uzvedību, maina domāšanu, jaunietis kļūst drošāks, spēj labāk komunicēt ar dažāda vecuma grupām. Šādi pasākumi ir pamatu pamats, jo šodien sabiedrība pielāgojas jaunatnei. Tas, kas jauniešus iedvesmoja, bija labie piemēri par pedagogiem un daudzi pat no jauniešiem beigās spēja atzīt – mani uz darbiem, aktīvu dzīvi skolā motivē skolotājs. Skolotājs ir pamatu pamats, kā jaunietis uzsāk mācības vidusskolā. Ja skolotājs būs atraktīvs, radošs, tad ļoti liela iespējamība, ka viņš būs arī sava audzēkņa paraugs.  Audzēkņa personībai jābūt par vecāku un audzinātāja kopdarbu. Izglītots, mērķtiecīgs jaunietis – Latvijas nākotne!”

Projekta “Domā radoši!” koordinatore Lūcija Kristiāna Krēsliņa

Doma_radosi (9)

Doma_radosi (6)

Doma_radosi (8)

Doma_radosi (7)

Projekts “Domā radoši!”

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamie oktobrī savu enerģiskumu, radošumu un uzņēmību ieguldīja projekta izveidē, lai jau novembrī, sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamajiem, realizētu trīs aktivitātes: “Eklēru cepšanas darbnīca”, “Galda spēļu vakars” un “Modes skate”.

Aktivitātes tiek organizētas skolēnu pašpārvaldes sadarbības projekta “Domā radoši!” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projektā svarīga ir radošuma veicināšana ar dažādu pašizpausmes veidu palīdzību, spēja savstarpēji sadarboties un iespēja palīdzēt apkārtējiem jauniešiem apjaust savas spējas un talantu un izpaust to ar ikdienišķiem līdzekļiem (ēdiens, apģērbs, komunikācija) un ikdienišķā veidā (gatavojot ēdienu, noformējot galdu, noorganizējot pasākumu, sacenšoties, uzrunājot apkārtējos u.tml.). Viens no svarīgākajiem aspektiem projektā paralēli praktiskajai darbībai – jauniešu sasvstarpējā domu apmaiņa par aktuālām  tēmām.

Notiks divas diskusijas: “Priekšlaicīga mācību pamešana izglītības iestādēs” un “Iespējas profesionālās izglītības iestādēs un Erasmus+ programma”. Projektā iesaistīsies izglītojamie, kuri mācās dažādos kursos, divās dažādās skolās un apgūst dažādas profesijas, bet projekta gaitā viņi iepazīsies, sadraudzēsies, gūs ieskatu savu vienaudžu profesijās un pasaules uztverē, vingrinās iztēli un domāšanu, pilnveidos komunikācijas prasmes un organizatoru spējas.

Avots – http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=izglitojamo-pasparvaldes-doma-radosi-1432.

Viktorīna “Prāta spēles. Latvija”

3. kursu viktorīna “Prāta spēles. Latvija”

23. oktobrī notika 3. kursu viktorīna “Prāta spēles. Latvija”. Viktorīnas uzdevumi tika sadalīti 5 kārtās pa 5 jautājumiem katrā kārtā. Visi jautājumi katrā kārtā tiek nolasīti, tad 3 minūtes laika uzrakstīt atbildes uz atbilžu lapas un atnest atbilžu lapu vērtētājiem.

Uzvarēja 3. L komanda, 2. un 3.vietā 3. R kursa komandas.

3. R kursa izglītojamo viktorīnas vērtējums un ieteikumi:

 • Patika viktorīna;
 • Jautājumiem vajadzēja vairāk laika;
 • Vairāk jautājumu viktorīnā un viktorīna būtu garāka;
 • Uzvarētāji organizē nākamā gada viktorīnu;
 • Labs pasākums pašizaugsmei;
 • Būtu interesanti, ja kursu komandas iesniegtu savus jautājumus;
 • Viss bija labi saplānots;
 • Vajadzētu punktus piešķirt par komandas noformējumu;
 • Veicināšanas balvas visiem dalībniekiem ne tikai uzvarētājiem;
 • Prezentācijas kvalitāte varēja būt labāka;
 • Pārāk ātri beidzās.

Viktorina_Prata_speles_Latvija

Viktorina_Prata_speles_Latvija_2

Viktorina_Prata_speles_Latvija 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sporta dienu

Spītējot negantajiem un reizē arī saulainajiem laikapstākļiem 25.septembrī BJC “Laimīte” reģionālajā sporta centrā “Sarkandaugava” norisinājās Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas sporta diena “SPORTO VISA SKOLA 2018”. Jauniešiem bija iespēja pierādīt savu izveicīgumu, erudīciju un komandas spēku dažādās komandas un individuālajās stafetēs. Pasākuma laikā dalībnieku slāpes veldzēja garšīgais Vichy Latvija ūdens.

Paldies sponsoriem, skolas vadībai un visiem skolotājiem par ieguldījumu sporta dienas tapšanā!

42598674_2190727267816036_3930581596297494528_n 42455069_2190727537816009_4664961587335921664_n 42462497_2190727377816025_8343464530759647232_o 42525482_2190727627816000_3432792447149670400_o 42547881_2190727514482678_5243264154759856128_n 42467517_2190727561149340_3739945895156776960_o

*Foto un video publicēšana saskaņota.

Informācija LG5 kursam

Programma Telemehānika un loģistika,

kvalifikācija – loģistikas darbinieks

  LG5 kursu izglītojamajiem

2018./2019.m.g mācību grafiks

 

 

Kurss Datums Priekšmets Auditorija Skolotāji
 

 

LG5

 

 

Kvalifikācijas prakse 13.08-16.11.

 

          

 

 

 

 

 

** ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).