DSC06493

Apsveicu Skolotāju dienā!

Ik skolotājs ir burvis,

Jo sirdis atslēgt māk,

Lai tajās labestība

Un mīlestība nāk.

Ik skolotājs ir burvis

Un eņģelis mazliet,

Jo, zināšanas sējot,

Caur gadsimtiem spēj iet!

                    ( M. Bārbele)

 

Apsveicu Skolotāju dienā!

 Lai neapsīkst darba prieks, laba veselība un zinātkāri audzēkņi!

 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas direktore

Inita Safronova

Skanstes apkaimes svētki

27. septembrī SKANSTES APKAIMES SVĒTKI

Skanstes apkaimes svētki

Skanstes apkaimes uzņēmumi, izglītības un kultūras iestādes vienosies kopīgos svētkos jau š.g. 27.septembrī. Aizraujošas aktivitātes par drošību kopā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), iespēja izaicināt FS Metta futbolistus, Street Warriors šovprogramma, improvizatoru uznāciens un pašmāju mūziķi- tā ir tikai maza daļa no Skanstes apkaimes svētku pasākuma, kurš apmeklētājiem bez ieejas maksas būs atvērts teju visas dienas garumā.

Sākot ar plkst. 12.00, dalībniekiem būs iespēja doties interaktīvā fotoorientēšanās spēlē pa Skanstes apkaimi, iepazīstot vietējos uzņēmumus, iestādes, esošās celtnes un nākotnes projektus. Savukārt no plkst. 15.00, Rīgas Hanzas vidusskolas pagalmā, norisināsies radošās aktivitātes kopā ar dažādiem uzņēmumiem, kā piemēram,  VUGD, FS Metta, Skantes attīstības aģentūru,  Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu, Autonamu,Elektrum Olimpisko centru un O-Sands, Banku augstskolu, Zemessardzi, banku ‘’Citadele’’, brīvo mākslinieku apvienību ‘’Pieaugušie bērni’’, Rīgas Hanzas vidusskolu u.c. Paralēli radošajām aktivitātēm, dalībniekiem būs iespēja vērot skatuves programmu un doties galvu reibinošā piedzīvojumā ar Orbitronu.  Savukārt pašā vakarā, no plkst. 18.00- 20.00, uz skatuves kāps vairāki pašmāju mūziķi, kuri satricinās skatuvi ar savām oriģināldziesmām un dziesmu kaverversijām, pēc kuru uzstāšanās notiks balvu izloze, kurā aicināts piedalīties ikviens svētku apmeklētājs. Un, protams, kā jau svētkos ierasts, pašā pasākuma noslēgumā gaidāmi arī citi pārsteigumi. Plašāka informācija pieejama Facebook eventā ‘’Skanstes apkaimes svētki’’ un mājaslapā www.skanstessvetki.lv.

Skanstes apkaimes svētki tiek organizēti ar mērķi atklāt iedzīvotājiem Skanstes apkaimes sniegtās iespējas, tādējādi radot piederības sajūtu un veicinot iniciatīvas apziņu, kopīgi veidojot savu apkaimi par Rīgas 21.gadsimta modernāko vizītkarti.

Pasāķumu organizē brīvo mākslinieku apvienība ‘’Pieaugušie bērni’’ sadarbībā ar Rīgas Hanzas vidusskolu, Skanstes attīstības aģentūru un futbola skolu Metta. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

index

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS SEPTEMBRIM

index

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1. Zinību diena. 01.09. 1. kursi – 1000 Aktu zāle M. Gerharde,

kursu audzinātāji

4. kursi – 1000
2., 3. kursi – 1000 Auditorijās pēc stundu saraksta
2. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 01.09.

plkst. 1100

1.,4.kursi Auditorijās pēc stundu saraksta M. Gerharde, kursu audzinātāji
3. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 05.09.

plkst. 1200

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta M. Gerharde, kursu audzinātāji
4. Audzinātāja stunda.

Organizatoriskie jautājumi

LG4kursam.

01.09.

plkst.1100

Izglītojamie 1.auditorija M.Gailāne
5. Skolas pašpārvaldes sapulce. 13.09.

plkst. 1525

Izglītojamie 3.a auditorija M.Gerharde

S.Bērziņa

6. Sporta diena 1.kursiem. (nolikums) 12.09.

plkst.12. 00

1. kursi Sporta komplekss

„Laimīte”

L. Haritonovs,

Kursu audzinātāji

7. Karjeras izglītības diena. (nolikums) 12.09.

plkst.1200.

2.;3.4. kursi Rīga M.Gerharde

kursu audzinātāji

8 Plakātu konkurss par karjeras izglītības dienu. 15.09-22.09. 2.;3.4. kursi 2.stāva gaitenis Kursa audzinātāji
9. Pašpārvaldes sanāksme. 13.09.

plkst.1530

Izglītojamie 3.A auditorija S.Bērziņa
10. Fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte”. Skolas kopbilde. 19.09.

Plkst.955

Visi kursi, pedagogi Ārā skolas priekšā M. Gerharde

 

11. Gatavošanās Skolotāju dienai. Visu mēnesi 2.;3.;4. kursi Aktu zālē M.Gerharde

S.Bērziņa

12. Skanstes apkaimes svētki 27.09

No plkst.1200

Izglītojamie pedagogi Hanzas vidusskolas teritorija M.Gerharde
13. Skolotāju diena.  

29.09.

 

Izglītojamie

pedagogi

Skola M .Gerharde

S.Bērziņa

14.  Jauniešu tautisko deju kolektīva ”Trejdeviņi” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 1530

Izglītojamie Aktu zāle I.Aizupe
14. Kursu audzinātāju informatīvā sanāksme. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M.Gerharde
Logo ar projekta nosaukumu

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001)

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

RTTlogo-bezf-1 (2)

Uzņemšana ES fondu projektu ietvaros

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzņem:

  • jauniešus vecumā no 17-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
  • un nodarbinātos jauniešus vecumā no 17-24 gadiem.

 

Izglītības programma Kvalifikācija Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība
Pasta pakalpojumi Pasta operators 1 gads 12. klases
Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks 1,5 gadi 12. klases
Komerczinības Komercdarbinieks 1,5 gadi 12. klases
Restorānu pakalpojumi Restorānu pakalpojumu speciālists 1,5 gadi 12. klases

 

Mācības bez maksas.

Stipendija 70-115 EUR mēnesī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa);
  • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai;
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
  • 2 fotokartītes (3×4 cm);
  • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu).

 

Dokumentus pieņemam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolā, Tomsona ielā 3/5, Rīgā, kancelejā, 2. stāvā.

Tālrunis uzziņām: 20011299; 67371528.

DCIM100MEDIADJI_0007.JPG

Zinību diena 1. septembrī

Zinību diena

 

Kurss Auditorija Audzinātājs/pedagogs
1. D kurss

Komercdarbinieks

Aktu zāle 5. auditorija

(2. stāvs)

Tatjana Džugleja
1. L kurss

Loģistikas darbinieks

Aktu zāle 20. auditorija

(5. stāvs)

Diāna Liepa
1. K kurss

Klientu apkalpošanas speciālists

Aktu zāle 11. auditorija

(3. stāvs)

Ira Mekšūna
1. E kurss

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Aktu zāle 16. auditorija

(4. stāvs)

Daiga Konrāde
1. R kurss

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Aktu zāle 6. auditorija

(2. stāvs)

Taņa Ločmele
1. S kurss

Restorānu pakalpojumu speciālists

Aktu zāle 2. auditorija

(1. stāvs)

Anita Upmine
2. S kurss Aktu zāle 2. auditorija Anita Upmine
2. P kurss 18. a auditorija Baiba Fridrihsone
2. D kurss 7. auditorija Dita Augule
2. L kurss 4. a auditorija Diāna Vārpa
2. R kurss 14. auditorija Daina Kaparkalēja
3. G kurss Aktu zāle 17. auditorija Zoja Petročenko
3. L kurss 1. auditorija Maruta Gailāne
3. S kurss 9. auditorija Nadežda Markina
3. D kurss 15. auditorija Kristers Dzenis
4. D kurss Aktu zāle 10. auditorija Benita Stefena
4. L kurss Aktu zāle 8. auditorija Jānis Aizvakars
4. R kurss Aktu zāle 17. auditorija Zoja Petročenko
4. P kurss Aktu zāle 3. auditorija Iveta Dūmiņa
LG4

(ESF kurss-

Loģistikas darbinieks)

1. auditorija Maruta Gailāne

 

RTTlogo-bezf-1 (2)

Informācija par dienesta viesnīcu 1. kursiem

 

1. kursi

Rīgas Stila un modes tehnikumā

līgumus noslēgt un

dienesta viesnīcā ievākties varēs

31. augustā no plkst. 10:00.

 

Līdzi jābūt maksai par 2 mēnešiem (EUR 17.08) un 1 fotogrāfijai.

Nepilngadīgām personām līgumā nepieciešams vecāku paraksts.

Ar gultas veļu dienesta viesnīca nodrošina.

 

Ar dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties: http://www.rsmt.lv/lv/parskolu/dienesta-viesnica/

 

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Mārīte Gerharde

t. 20011312

 

 

 

aid1125904-v4-728px-Start-a-Catering-Business-Step-1-Version-2

Jauna kvalifikācija! ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

Iegūstamā kvalifikācija:

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Mācību laikā izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ēdināšanas uzņēmumu darba organizācijā un vadībā, ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanā,  tehnoloģiskajās iekārtās, viesu apkalpošanas organizācijā, uztura fizioloģijā un sanitārijā, kvalitātes kontrolē.
Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst SIA “UCS”  datorprogrmmas R-Keeper un StoreHouse, kas paredzētas  ēdināšanas uzņēmumu darba automatizācijai.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet labākajos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos, kā arī ārzemēs.
Izglītojamos sagatavo darbam ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas organizēšanai.

Absolventi varēs ieņemt vidējā posma vadītāja amatu vai arī uzsākt individuālo komercdarbību.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda, literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, ķīmija, ekonomika, ģeogrāfija, tehniskā grafika, Latvijas un pasaules vēsture, sports.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija, viesu apkalpošanas organizācija, uzņēmuma tehnoloģiskās iekārtas, pārtikas prečzinības, sabiedrības un cilvēka drošība, uztura fizioloģija, sanitārija un paškontrole, komercdarbības pamati, tirgzinību pamati, grāmatvedības pamati un kalkulācija, statistika un matemātiskie aprēķini, tiesību pamati un darba tiesiskās attiecības, dokumentu pārvaldība, saskarsme un profesionālā ētika, profesionālā angļu un vācu valoda, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis:

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, spēj patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu, kā arī plānot un koordinēt ēdināšanas uzņēmuma struktūrvienību darbu, organizēt viesu apkalpošanu, pieņemt pasūtījumus, plānot, organizēt un koordinēt banketus.
Absolventi iegūst izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida dokumentiem ēdināšanas uzņēmumos, izstrādāt ēdienkartes un dzērienkartes, pasūtīt nepieciešamās izejvielas, aprēķināt izmaksas.

Nodarbinātības apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt ēdināšanas uzņēmumos un vadīt ēdināšana un apkalpošanas procesus.
Viņa tiešie pienākumi ir ikdienas darba organizēšana un koordinēšana, pasūtījumu pieņemšana un noformēšana, ēdienu gatavošana un sagatavošana pasniegšanai, nepieciešamo izejvielu pasūtīšana, pieņemšana un kvalitātes kontrole, ēdienkaršu izstrāde, darba uzdevumu sadale un kontrole zāles darbiniekiem, pavadzīmju un citu dokumentu pieņemšana un apstrāde.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Individuālais komersants, zāles administrators, iepirkumu menedžeris, pavārs, viesmīlis.

Mācību ilgums:

Četri gadi.

Papildus informācija:

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.