Profesiju parāde konkursā “SkillsLatvia 2019”

No 7.–10. maijam Ķīpsalas izstāžu zālē norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019.  Konkursa ietvaros 8. un 9. maijā RTPV piedalījās arī Profesiju parādē – profesiju paraugdemonstrējumos divās jomās – Transports un loģistika un Komerczinības (kvalifikācija “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”).

Komerczinību jomas paraugdemonstrējumā apmeklētājiem bija iespēja izveidot reklāmu un savu vizītkarti. Stendā darbojās mūsu skolotāja Guna Krišjāne-Kalvāne, kurai palīdzēja viņas audzēkņi – 1.R kursa izglītojamie: Edgars Dimants, Rota Līga Šulmeistere, Anete Plūme, Madara Dzenovska un Samanta Svētiņa.

Paraugdemonstrējumā Transports un loģistika pasākuma apmeklētāji kārtoja paleti, veica mērījumus un aprēķinus, atpazina kravu marķējumus, lai optimāli izvietotu kravu. Šajā stendā strādāja loģistikas jomas skolotājs Aleksandrs Bogdanovs ar 2.L kursa palīgiem – Ilzi Delveri, Andželiku Briedi, Eniju Tīroni un Karīnu Gīli.

Pasākumā bija daudz apmeklētāju, kuri izrādīja lielu interesi par loģistikas darbinieka un reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka profesiju. Paraugdemonstrējumus vēroja gan skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, viņu skolotāji un vecāki, gan arī citi Ķīpsalas izstāžu zāles apmeklētāji. Mūsu skolas darbinieku ieguldītais darbs paraugdemonstrējumu stendu gaumīgajā izkārtojumā un piedāvātajās aktivitātēs, kā arī skolotāju un audzēkņu draudzīgā attieksme stendos piesaistīja daudzu apmeklētāju uzmanību.

Mūsu skolotāju un audzēkņu atsauksmes par pasākumu:

Guna Krišjāne-Kalvāne: “Profesiju parāde bija lieliska iespēja jauniešiem iepazīties ar dažādām profesijām un izmēģināt tās. Mūsu skolas stendā varēja uzzināt, kāda ir loģistikas darbinieka ikdiena un ko dara reklāmas komercdarbinieki. Interesenti varēja apgūt pirmās iemaņas reklāmas veidošanā un iemācīties noformēt savu Instagram profilu. Bija interesanti un aizraujoši vērot, kā jaunieši to darīja!”

Madara Dzenovska (1.R kurss): “Pasākums bija ļoti interesants. Cilvēki bija atsaucīgi un ar interesi piedalījās mūsu aktivitātē. Tā piesaistīja ļoti daudz interesentu, kuros aktīva darbošanās izraisīja pozitīvas emocijas. Man šis pasākums patika, guvu pieredzi un labprāt nākotnē piedalītos līdzīgos pasākumos.”

Anete Plūme (1.R kurss): “Pasākums SkillsLatvia bija pārdomāts un, manuprāt, izdevies. Esmu ļoti priecīga, ka mana skola piedāvā dalību šajā pasākumā, jo tādā veidā uzlaboju savas komunikācijas prasmes, kuras mūsdienās ir ļoti svarīgas.”

Rota Līga Šulmeistere (1.R kurss): “Piedaloties SkillsLatvia, varēju iepazīties ar daudz dažādām profesijām un izmēģināt dažas no tām. Man pašai bija ļoti interesanti iepazīstināt citus jauniešus ar savu profesiju un skolu. Ļoti vērtīga un pozitīva pieredze piedaloties šajā pasākumā.”

Edgars Dimants (1.R kurss): “Pārsteidzoši interesants pasākums ar daudziem stendiem, ieinteresētiem jauniešiem un dažādu profesiju pārstāvjiem. Pasākuma norise radīja patīkamu un izzinošu gaisotni. Mūsu skolas stends bija jauniešus piesaistošs.”

Aleksandrs Bogdanovs:Vienmēr ir interesanti piedalīties lielos pasākumos, jo īpaši, ja ir ko parādīt un uz citiem paskatīties. Bija ļoti patīkami redzēt arī jauniešus, kuri tiecas iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Ilze Delvere (2.L kurss):Man šis pasākums ļoti patika, jo es varēju iepazīstināt apkārtējos cilvēkus, kas nemācās loģistiku, vai arī nezina, kas ir loģistika. Šajā pasākumā cilvēki bija atvērti un nāca gan uz mūsu, gan citu mācību iestāžu stendiem, un pildīja uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar atbilstošo profesiju. Daudziem pasākuma apmeklētājiem ieteicu nākt mācīties tieši uz mūsu skolu.

Andželika Briede (2.L kurss):Pasākums bija interesants, jo bija daudz cilvēku, kas vēlējās uzzināt par loģistiku vairāk. Bija arī patīkami novērot, kā gan jaunieši, gan pieaugušie iesaistījās uzdevumos un izpildīja tos, pat bez kļūdām. Ar prieku pastāstīju, kādas ir loģistikas iespējas mūsu skolā. Manuprāt, šāda veida pasākumi ļauj iepazīt profesiju, saprast, vai tas ir tieši tas, ar ko tu vēlies saistīt savu dzīvi.

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja

2.L kurss tiekas ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu

10. maijā RTPV 2.L kursa izglītojamie piedalījās Satiksmes ministrijas organizētajā Atvērto durvju dienā, kuras sauklis bija “Kā strādā mana valsts?” Dienas laikā bija iespēja ne tikai labāk iepazīt valsts pārvaldes struktūru un tajā nodarbinātos, bet arī atraktīvā veidā izzināt dzelzceļa, aviācijas, autosatiksmes, jūrniecības un sakaru nozari.

Drīz pēc ierašanās ministrijā mēs tikām īsumā iepazīstināti ar visām Satiksmes ministrijai pakļautajām iestādēm, kapitālsabiedrībām un to darbības daudzveidību. Turpinājumā, orientējoties ministrijas koridoros, meklējām (un atradām) kopīgās Eiropas Savienības vērtības. Tās mums dažādos veidos lika minēt pārstāvji no Sakaru, Juridiskā, Autosatiksmes, Administratīvā, Starptautisko sadarbības projektu koordinācijas departamenta un Eiropas Savienības lietu koordinācijas departamenta.

Par spīti aizņemtībai, satikšanās laiku bija izbrīvējis pats Satiksmes ministrs – Tālis Linkaits. Pārsteidza jauniešu drosme un ministra vienkāršība un vieglums, atbildot uz jautājumiem. Kā norādīja ministrs, stājoties šajā amatā, viņš sapratis, ka būs jāatbild par katru Latvijas bedri.

Pēc bagātīgās informācijas izklāsta, laiks bija pierādīt savu uzmanību un erudīciju interaktīvā komandu spēlē “#Gaiss.#Zeme.#Ūdens”. Uzvarēja gudrākie un veiksmīgākie!

Savukārt “Dizaina domāšanas laboratorijā” tika meklēti satiksmes risinājumi tādiem cēloņiem, kā ceļu remonts, bojāts ceļa segums, automašīnu daudzuma pieaugums, kas rezultējas sastrēgumos. Komandās tika aprakstīts tipiskais indivīds, tad meklēti viņam atbilstoši risinājumi un veidoti ideju prototipi. Prezentāciju laikā, vairākkārt izskanēja nepieciešamība attīstīt skrejriteņu infrastruktūru. “Dizaina domāšanas laboratorijas” beigu posmā, ar katras komandas sniegumu iepazinās arī Satiksmes ministrs. Kas zina? Varbūt tieši RTPV jauniešu skatījums kādreiz ietekmēs nākotnes lēmumus? Par aktīvu dalību jaunieši ieguva arī vērtīgas balvas (powerbanks, termokrūzes u.c.).

Atsauksmes no izglītojamajiem:

Viktorija: “Ekskursija uz Satiksmes ministriju bija ļoti interesanta, jo visu laiku katrs no mums bija aizņemts ar uzdevumiem, atpūtas laiks neievilkās un uzdevumi bija aizraujoši. Katrs no mums ieguva kādu balvu, un tas uzlaboja ne tikai garastāvokli, bet arī veicināja vēlmi aktīvi piedalīties diskusijās.”

Samanta: “Pasākuma organizatori bija izveidojuši ļoti interesantu plānu, kurā mēs visi iesaistījāmies. Darbs grupās mūs saliedēja vēl stiprāk un spēcīgāk. Bija prieks, ka no Satiksmes ministrijas darbiniekiem bija tik ļoti pozitīva attieksme, kas uzreiz piesaistīja mūsu uzmanību! Manuprāt, šis bija ļoti interesants pasākums un jaunas informācijas iegūšanas avots. Kā arī bija prieks saņemt dāvaniņas par saviem izpildītajiem uzdevumiem! Milzum Lielu paldies sakām Satiksmes ministrijas pārstāvjiem!”

Sirsnīgs paldies ikvienam Satiksmes ministrijas pārstāvim, kas veltīja savu laiku un pacietību, lai iepazīstinātu ar veicamo uzdevumu daudzveidību un atbildētu uz visiem jauniešu jautājumiem! Īpašs paldies Komunikācijas nodaļas pārstāvjiem par radošiem uzdevumiem un nesavtīgu aizrautību.

Informāciju sagatavoja RTPV skolotāja Baiba Fridrihsone

Iegūta 1. vieta un zelta medaļa konkursā “SkillsLatvia 2019” – nominācijā “Transporta pārvadājumi”!

No 7. – 10. maijam Ķīpsalas izstāžu zālē norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019.

RTPV 3. L kursa izglītojamais Kristers Oldbergs piedalījās konkursa tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijā “Transporta pārvadājumi” un sīvā konkurencē ieguvis 1. vietu. Kopumā minētajā nominācijā sacentās 6 izglītojamie no dažādām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Dalībniekiem 12 stundu laikā bija jāpilda uz reālu situāciju balstīts uzdevums – jāizstrādā kravas transporta kopējais maršruts, jāveido kravas pārvadājuma loģistikas ķēde, jāaprēķina izmaksas, jāaizpilda un jāapstrādā kravas transporta pavaddokumenti, jāsastāda atskaite u.c.

Kristeru konkursam sagatavoja mūsu skolas profesionālās izglītības loģistikas jomā skolotājs Aleksandrs Bogdanovs un konsultēja profesionālās izglītības skolotāja Alisa Lāce.  Aleksandrs morāli atbalstīja un pārdzīvoja par savu audzēkni visā konkursa garumā. Cītīga gatavošanās konkursam, skolotāja Aleksandra ieguldītais darbs, profesionalitāte un Kristera iegūtās zināšanas, prasmes un apzinīga attieksme, kā arī optimisms un atjautība palīdzēja mūsu audzēknim veiksmīgi tikt galā ar veicamo uzdevumu.

Kristers Oldbergs par konkursu: “Man tā bija lieliska pieredze, pildot dotos uzdevumus, veidojot prezentāciju un aizstāvot savu viedokli. Šāda veida konkursā piedalījos pirmo reizi. Man ļoti noderēja manas personīgās un mācību procesa laikā iegūtās zināšanas un prasmes. Šis konkurss paver jaunas iespējas karjeras veidošanā loģistikas jomā.”

Aleksandrs Bogdanovs par konkursu: “Teikšu īsi: ja pasniedzējs ir kompetents un labi pilda savu darbu, tad rezultāti ir acīmredzami. Mūsu mērķis ir iegūt 1. vietu un zelta medaļu, un tiekties uz augšu!”

Par uzdevumu izpildi mēs arī saņēmām vislielāko punktu skaitu – 92.6 punktus no 100 un ieguvām 1. vietu starp 34 profesionālajām mācību iestādēm.

No visas sirds apsveicam Kristeru un viņa skolotāju A. Bogdanovu ar izcilu rezultātu konkursā SkillsLatvia 2019. Skola ar Jums lepojas!

P.S. Konkursa rezultāti pieejami Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā – http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2019/kokursa_rezultati/.

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja

Informācijas jeb Atvērto durvju diena – 14. maijā

Aicinām piedalīties Atvērto durvju dienā – lai iepazītu un izzinātu Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu, tās aktuālās izglītības programmas un plānotos jaunumus –

14. maijā plkst. 15.00.

 

2019./2020. mācību gadam RTPV piedāvā jaunas izglītības programmas:

9. klašu absolventiem:

komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – transporta pārvadājumu komercdarbinieks);

banku zinības un finanses (iegūstamā kvalifikācija – finanšu darbinieks).

*

12. klašu absolventiem:

komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – transporta pārvadājumu komercdarbinieks);

telemehānika un loģistika (iegūstamā kvalifikācija – loģistikas darbinieks) – ES fondu darbības programmas, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, projekts.

 

Informācija par izglītības programmām – http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/.

Apsveicam Terēziju Pētersoni ar prezidenta piešķirto Atzinības krusta apbalvojumu!

3. maijā Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza mūsu skolas ilggadējai Komerczinību, restorānu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītājai Terēzijai Pētersonei augstāko Valsts apbalvojumu – Atzinības krusta IV šķiru – un iecēla par ordeņa virsnieku. Apsveicam!

RTPV piedalīsies nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019 un Profesiju parādē

No 7.–10. maijam norisināsies Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019. RTPV izglītojamais Kristers Oldbergs piedalīsies konkursa tematiskās grupas “Transports un loģistika” nominācijā “Transporta pārvadājumi”. Kristeram būs jāveic ar transporta pārvadājumiem saistīts uzdevums, kas ir balstīts uz reālu situāciju, un pateicoties savām zināšanām, prasmēm, atjautību un loģisko domāšanu būs jānonāk līdz izdevīgākajam risinājumam.

Konkursa ietvaros 8. un 9. maijā RTPV piedalīsies arī Profesiju parādē – profesiju paraugdemonstrējumos divās jomās – Transports un loģistika un Komerczinības, kuru mērķis veicināt šo jomu profesiju atpazīstamību konkursa apmeklētāju vidū un aicināt piedalīties ar karjeras izvēles saistīto jautājumu diskusijās. Paraugdemonstrējumā Transports un loģistika pasākuma apmeklētājiem būs iespēja kārtot paleti, veikt mērījumus un aprēķinus, atpazīt kravu marķējumus, lai optimāli izvietotu kravu. Savukārt Komerczinības jomas (kvalifikācija “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks”) paraugdemonstrējumā apmeklētāji varēs izveidot reklāmu. Abos paraugdemonstrējumos aktīvi darbosies mūsu skolas profesionālās izglītības pedagogi – Aleksandrs Bogdanovs, Guna Krišjāne-Kalvāne un 1.R kursa izglītojamais Edgars Dimants. Pedagogiem palīdzēs arī viņu kolēģi, kā arī 1.R un 2.L kursa izglītojamie.

 

Vēlam veiksmi visiem konkursa un profesiju parādes dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja

2.L kursa ekskursija uz Latvijas transporta uzņēmumu „Kreissˮ

2019. gada 29. aprīli profesionālās izglītības skolotājs Aleksandrs Bogdanovs kopā ar 2.L kursu un viesiem no Igaunijas – loģistikas skolotāju Irinu Burcevu un divām izglītojamajām apmeklēja lielāko Latvijas transporta uzņēmumu „Kreissˮ. Ekskursijas laikā klausītāji tika iepazīstināti ar uzņēmuma struktūru, transporta loģistikas tendencēm Latvijā un Baltijas valstīs kopumā. Bija iespēja uzzināt par loģistikas darbinieka profesiju konkrētajā uzņēmumā un par prakses iespējām. Ekskursanti apmeklēja autoparku un uzdeva interesējošos jautājumus.

2.L kursa izglītojamo atsauksmes par ekskursiju:

Viktorija Sokolova: Jau sen gribējām doties ekskursijā. Par „Kreisu” zinājām diezgan maz. Mūs iepazīstināja ar darbinieku struktūru, darbinieku pienākumiem loģistikas sfērā un uzņēmuma mērķiem. Ekskursija bija noderīga, uzzināju arī vairāk par loģistikas darbinieku ikdienu.

Samanta Semibratova: Mums kopumā ļoti patika ekskursija uz „Kreisuˮ. Uzzinājām jaunumus par šo uzņēmumu – par smago mašīnu ekspluatāciju, sadarbību ar citām valstīm un par darbu „Kreiss” birojā.

 

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotājs Aleksandrs Bogdanovs

 

Radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi! 2019”

25. aprīlī skolas deju kolektīvs „Trejdeviņi” un jauktais koris „Vēja spārniem” piedalījās gadskārtējā profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi”, ko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru rīkoja PIKC Ventspils Tehnikums. Konkursa tēma bija veltīta latviešu izcilā komponista, maestro Raimonda Paula daiļradei.

Radošā pasākumā Ventspilī piedalījās deju kolektīvi, jauktie kori, solisti, vokālie ansambļi, tautas deju kolektīvi un teātri no 6 profesionālās izglītības iestādēm.

Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu dziesmu konkursā pārstāvēja 2. L kursa izglītojamais Juris Šmits ar Raimonda Paula dziesmu „Es nāku no mazas tautas”, bet deju konkursā deju kolektīvs ar divām dejām – „Dzinu Jumi sētiņā” Baibas Ķesteres horeogrāfijā un „Paunu kule” Taigas Ludboržas horeogrāfijā.

Pasākuma noslēgumā Ventspils Jaunrades namā visu profesionālo skolu izglītojamie uzstājās vienotā koncertā. Koncerta sākumā uzstājās tautisko deju kolektīvi ar deju „Četras stihijas” A. Daņiļeviča veidotā horeogrāfijā, bet koncerta noslēgumā jauniešu koncertam pievienojās komponists un dzejnieks G. Račs ar grupu un kopā ar kopkori izpildīja dziesmu „Tikai tā”.

Liels paldies deju kolektīvam „Trejdeviņi” par raitajiem deju soļiem un jauktajam korim „Vēja spārniem” par skanīgajām dziesmām. Tāpat īpašs paldies kolektīvu vadītājiem Ievai Aizupei un Jānim Liepiņam par jauniešu sagatavošanu konkursam.

 

Informāciju sagatavoja profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Daina Verečinska