index

Saeima aicina skolēnus „Ēnot” parlamenta deputātus un darbiniekus

 

Ja vēlies ielūkoties Saeimas darba ikdienā un izzināt deputātu un parlamenta darbinieku darba aizkulises, nenokavē iespēju un līdz 3.februārim piesakies Ēnu dienai Saeimā! Pieteikties Ēnu dienai aicināts ikviens skolēns, kurš vēlas iepazīst parlamenta ikdienu un būt klāt valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā.

„No jūsu zinātkāres, uzdrīkstēšanās un vēlmes sasniegt savus mērķus ir atkarīga Latvijas nākotne. Aicinu jūs aktīvi iesaistīties un līdzdarboties Ēnu dienā Saeimā!” uzsver Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Ēnu dienā, kas šogad notiks 10.februārī.

Skolēniem piedāvāta iespēja iepazīt Saeimas darbu, „ēnojot” deputātus, kā arī parlamenta juristus, tulkus, protokola un sabiedrisko attiecību speciālistus, komisiju konsultantus, kā arī citus darbiniekus.

Lai pieteiktos „ēnot” kādu no parlamenta deputātiem vai darbiniekiem, jāaizpilda Saeimas mājaslapā publicētā pieteikuma anketa, motivācijā norādot, kāpēc vēlas piedalīties Ēnu dienā parlamentā un kuru deputātu vai darbinieku vēlas “ēnot”. Pieteikumā jānorāda arī informācija par sevi, un anketa līdz 3.februārim jānosūta uz e-pastu: pasakumi@saeima.lv.

Informācija par apstiprinātajiem Ēnu dienas dalībniekiem ar ziņām par to, kuru deputātu vai darbinieku „ēnos”, tiks publicēta pēc 3.februāra Saeimas mājaslapā Ēnu dienai veltītajā sadaļā: http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/enu-diena-1.

Jautājumu gadījumā varat vērsties pie pedagoga Kristera Dzeņa.

bilde

Nolikums Žetona vakaram

Nolikums

ŽETONU VAKARAM

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Mērķis:      

 • skolas piederības simbola saņemšana;
 • atskats uz savu skolā pavadīto laiku un savas skolas dzīves izvērtēšana;
 • pēdējā mācību etapa svarīguma uzsvēršana;
 • kursa saliedēšana.

 

Tēma                    „PASAKI PASAKU”

Laiks:                   2016. gada 5. februāris plkst. 17. 00.

Vieta:                   Aktu zāle

Piedalās:               Administrācija, pedagogi, visi 4. kursu izglītojamie, izglītojamo pārstāvji no 3. kursiem, vecāki, bijušie pedagogi.

Uzdevums:

 • kursu izglītojamie uz Žetonu vakaru sagatavo priekšnesumu īsu pasaku par četriem gadiem skolas dzīvē 5-7 minūtes.
 • Priekšnesumam jābūt saistītam ar Žetonu vakara tēmu.
 • Priekšnesumā ietilpst kursa kopīgi sagatavota dziesma no R.Paula repertuāra, neizmantojot fonogrammu. (priekšnesumā obligāti iesaistīt kursa audzinātāju)
 • Šajā priekšnesumā kurss atspoguļo savu būtību, pozīciju, kāda ir bijusi šos četrus mācību gadus.
 • Kurss sevi prezentē no labās puses.
 • Kursa audzinātājs sagatavo uzrunu 1 – 2 minūšu garumā.
 • Dziesmu sagatavot var lūgt palīdzību Andžejam Rancevičam.

Žetona gredzeni:

 • RTPV izvēlējies firmas „Sudraba nams” pakalpojumus Žetonu gredzenu izgatavošanā. (divi gredzenu modeļi – 1 meitenēm, 1 zēniem)
 • Uz gredzena vai gredzenā iegravēti burti RTPV, skolas simbols „Jumis” un gredzena iekšpusē skolas beigšanas gada skaitlis (2016).
 • Gredzenu pasūtīšana – 2016. gada 11. janvārī pēc grafika.

Piedalīties Žetonu vakarā ir katra 4. kursa izglītojamā pienākums.

(Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 2013. gada 30. jūlija Iekšējās kārtības noteikumu Nr. 10-n 31.13. punkts)

Par kursa piedalīšanos atbildīgs ir kursa audzinātājs.

Par priekšnesumu organizēšanu un citām aktivitātēm atbildīgs ir kursa vecākais.

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Audzināšanas pasākumu darba plāns Janvārim

Nr. p.k.

Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta

Atbildīgie

1. Pedagoģiskā sēde. 04.01.

pl. 1100

Visi pedagogi 3.auditorija I.Safronova
2. 4.kursu audzinātāju sanāksme par Žetonu vakaru. 04.01.

Pēc ped. sēdes

4.kursu audzinātāji 3.auditorija M.Gerharde
3. Audzinātāja stunda par 2. semestra audzināšanas pasākumiem. 05.01.

pl. 1420

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji
4. Lekcija – nodarbība par atkarību profilaksi ERASMUS+projekta ietvaros. 05.01.

pl. 1420

1.D kurss 15.auditorija I.Eglīte

K.Dzenis

5. Žetonu gredzenu pasūtīšana

„Sudraba nams”.

11.01.

pl. 1000

4. kursi Aktu zālē pēc saraksta Kursu audzinātāji
6. Galda spēļu maratons. 11.01 – 29.01. Izglītojamie, pedagogi 1.2.3.4.

stāvu gaiteņi

M.Gerharde

L.Haritonovs

7. Matemātikas olimpiāde. 12.01.

pl.1400

Izglītojamie 7.auditorija I.Dišlere

M.Kārkliņa

8. Lekcija par studiju iespējām RTU. 12.01

no plkst. 12.00

4.A;4.C

kursi

RTU D.Konrāde

T.Daudiša

9. Lekcija par studiju iespējām RTU. 19.01

no plkst. 12.00

4.T;4.F

kursi

RTU I.Pirktiņa

T.Daudiša

10. Ekonomikas olimpiāde. 19.01.

pl. 1400

Izglītojamie 21.auditorija B.Sergejeva
11. Tematiskā audzinātāja stunda

„1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.

26.01.

pl. 1400

Visi kursi Aktu zāle Kursu audzinātāji

J.Aizvakars

12. 1.semestra teicamnieku godināšana. 26.01.

pl. 1400

Visi kursi Aktu zāle A.Pušpure

T.Pētersone

13. Lekcija par studiju iespējām RTU. 26.01.

no pl. 1200

4.L;G kursi RTU K.Freimane

T.Daudiša

14. Gatavošanās Žetonu vakaram. Visu mēnesi 4.kursi Skola M. Gerharde

4.kursu audzinātāji

15. Gatavošanās izstādei

„Skola 2016”.

Janvāris Pedagogi,

izglītojamie

Skola M.Gerharde
16. Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3.A auditorija S.Fatahudinova
17. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Otrdienās

pl. 14 40, trešdienās

pl. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle A. Rancevičs
18. Jauniešu tautisko deju kolektīva „Trejdeviņi” mēģinājumi. Pirmdienās

Pl.14.40

Ceturtdienās

pl. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle I.Aizupe
19. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3.A auditorija M. Gerharde