20160317-LieldienuNozime

Labdarības akcija “Mums atnāca Liela diena ar labiem darbiņiem”

Lieldienu labdarības akcija kopā ar samariešiem 24. martā!


Atbalstīsim vecos un vientuļos rīdziniekus!

Ir paskrējis gads kopš iepriekšējām Lieldienām. Mēs skolas pašpārvaldes jaunieši atkal aicinām visus skolas izglītojamos un pedagogus iesaistīties ikgadējā Lieldienu labdarības akcijā.

Atnāca Lieldiena dziedādama,
Zelta zīlītes bārstīdama;
Aizgāja Lieldiena raudādama,
Zelta zīlītes lasīdama.

RTPV skolēnu pašpārvalde

Nolikums Lieldienu labd 2016

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

MEISTARSTIĶA viktorīnas “ZINI vai MINI” rezultāti

Piektdien 18. martā RTPV 4. L, 4. G, 4. T un LG2 izglītojamie piedalījās MEISTARSTIĶA viktorīnā “ZINI vai MINI”, kuras mērķis bija veicināt izglītojamo padziļinātu interesi un izpratni par informācijas tehnoloģiju, tiesību pamatu, uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, grāmatvedības, loģistikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un attīstīt profesionālās praktiskās iemaņas un kompetences, veidojot profesionālās terminoloģijas šifrējumu piktogrammā.

Darba uzdevumos ietilpa spēja noteikt profesionālos terminus pēc viktorīnas laikā dotajiem skaidrojumiem un rezultātu atspoguļot piktogrammas veidā elektroniski PowerPoint prezentācijā: 1. slaids – definīcija, 2. slaids – termina atšifrējums piktogrammās sajauktā secībā, 3. slaids – termina atšifrējums piktogrammās pareizā secībā.

Uzdevumu veikšana veicināja jauniešu radošumu, vizuālo un simbolisko uztveri, interesi informācijas tehnoloģiju izmantošanā, sekmēja sadarbību starp skolotājiem, izglītojamajiem, ieguva pieredzi piktogrammu veidošanā.

Visi viktorīnas dalībnieki veiksmīgi izpildīja uzdevumus.

Apsveicam uzvarētājus!

I vietu ieguva:

5. komanda – Stepe-Štelfa Kitija, Šteina Liene (LG2)

7. komanda – Ādamsone Saulcerīte, Calko Violeta(LG2)

13. komanda – Treimanis Oskars (4.G)

 

II vietu ieguva:

6. komanda – Laura Sēne, Elvis Sadovskis (4.G)

 

III vietu ieguva:

12. komanda – Katrīna Bakāne, Undīne Haritonova, Ilona Lemkena(4.L)

 

Meistarstiķi organizēja pedagoģe Tatjana Daudiša.

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Narvas Profesionālā mācību centra direktores vizīte RTPV

Skolai ir izveidojusies sadarbība vairāku gadu garumā ar Narvas Profesionālo mācību centru Igaunijā (Narva Vocational Training Centre), piedaloties kopīgu projektu aktivitātēs un prakšu mobilitātēs.

2016.gada 14. martā Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu apmeklēja Narvas mācību centra direktore Riina Veidenbaum, lai tiktos ar RTPV direktori, mācību projektu vadītāju un skolas pedagogiem, pārrunājot aktualitātes izglītības jomā un sadarbību starp abām mācību iestādēm.

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Meistarstiķis “Erudīts” rezultāti un atsauksmes

1. vieta – 24 komanda

2.vieta – 1 komanda

3.vieta – 11 komanda un 18 komanda

Apsveicam uzvarētājus!

Atsauksmes

  • Pasākums ”Meistarstiķis” bija interesants pasākums, kad varēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem un, protams, varēja pilnveidot spējas komandas darbā. Stacijas bija interesantas, bet, manuprāt, visinteresantākā bija atjautības uzdevumu pildīšana.

Melngailis Arvils, 3.L

  • Meistarstiķis patika, jo iepazinu vēl trīs cilvēkus no pirmā kursa, kuri bija čakli un strādīgi palīdzot izpildīt nepieciešamos uzdevumus. Visvairāk patika stacija, kurā vajadzēja atbildēt uz āķīgiem jautājumiem.

Meija Linards, 3.G

  • Manuprāt, meistarstiķis “Erudīts” bija veiksmīgi izdevies pasākums, kurš skolas audzēkņiem deva iespēju gan pierādīt savu atjautību, gan radošumu, gan zināšanas. Pieturas punktā “KASE” audzēkņiem bija iespēja pierādīt sevi darbībās ar skaidru naudu, aizpildot inkasācijas aktu. Šajā uzdevumā lieliski noderēja matemātikas zināšanas, kā arī prasme strādāt komandā, lai kopīgiem spēkiem, ierobežotā laikā paveiktu maksimālo. Katrs sevi gribēja pierādīt no labākās puses, kā arī visa pasākuma laikā saglabājās patīkams sacensības gars.

Zemīte Sintija 4.G

  • Pasākums patika, bet izglītojamie nemācēja komandās sadarboties, lai būtu efektivitāte. Cilvēki nemāk pierakstīt pareizi naudas mērvienības un nācās teikt kas kā jādara un brīžiem koriģēt viņu domas un pierakstu.

Pirtnieks Otto Pēteris 4.G

  • Meistarstiķī man vislabāk patika noliktavas un kases stacija, kuras nebija īpaši vieglas nācās pielietot savas zināšanas par noliktavas loģistiku, un arī prasmes veikt inkasāciju. Restorāna stacijā bija diez gan interesanta, jo varēju iejusties restorāna darbinieka ādā. Meistarstiķis uz mani atstāja tikai pozitīvas emocijas, un šādus pasākumus vajag atkārtot.

Ostapko Daniels 3.G

  • Bija ļoti interesanti, nepatika tas, ka mūsu komandā bija tikai loģistikas, reklāmas un komercdarbības kursa pārstāvji un restorāna stacijā nebija neviena, kurš kaut ko zinātu, tādēļ pazaudējam punktus. Visvairāk patika stacijas “Kase” un “Noliktava”, ka arī stacija, kur vajadzēja atbildēt uz jautājumiem. Ceru, ka būs vēl iespēja piedalīties tādos pasākumos, lai pilnveidotu savas zināšanas un iegūt jaunu pieredzi.

Dombrovska Eleonora 3.G