Vērtējam filmas programmas “Skolas soma” ietvaros

RTPV izglītojamie š. g. aprīlī izmantoja lielisku iespēju apmeklēt divas filmas “Tēvs nakts” un “1906” kinoteātrī “Splendid Palace” programmas “Skolas soma” ietvaros. Pēc filmu noskatīšanās jaunieši labprāt dalījās savos iespaidos un tās vērtēja kopā ar audzinātājām.

“Nekad nebiju aizdomājusies par to, cik tiešām karš bija nežēlīgs(..).”

“Filma lika domāt par to, cik ļoti mēs ietekmējamies viens no otra un cik ļoti otru var ietekmēt.”

“Filma lika aizdomāties par nevienlīdzību sabiedrībā.”

                                                                   1.K izglītojamo vērtējums par filmu “Tēvs nakts”

Jaunieši anketās ir nosaukuši tādas filmā “Tēvs nakts” atspoguļotās dzīves vērtības un īpašības, kā ģimenes laime un mīlestība, Dzimtenes un cilvēces mīlestība, sapratne, draudzība, labā un ļaunā izpratne, cieņa, līdzjūtība pret nelaimē nonākušajiem, drosme, iecietība, cilvēku dzīvības glābšana, palīdzēšana citiem, vienlīdzība.

Izglītojamie zina, kurā vietā Rīgā dzīvoja Žanis Lipke, proti, Ķīpsalā un zina to, ka tagad šajā vietā ir izveidots Žaņa Lipkes Memoriāls.

Savukārt audzēkņi iesaka Žanim padomāt par sevi, savu ģimeni, arī par saviem draugiem un tuvākajiem. Drosme reizēm liek darīt vispārdrošākās lietas, kuru dēļ var glābt vairāku cilvēku dzīvības, bet vienmēr ir jāpārdomā risks attiecībā pret saviem tuvākajiem un pašam pret sevi.

Filma “1906” ir rosinājusi uz pārdomām jauniešus par patieso dzīves garšu un cenu, kā arī par to, vai ir vērts zaudēt savu dzīvību ideālu un uzskatu dēļ; (..) par uzticību saviem tuvākajiem un draudzības nozīmi, kā arī par to, cik dažādi ir cilvēki un viņu uzskati.

Audzēkņi aptaujas anketā novērtēja kinofilmas, iekrāsojot zvaigznes. “Tēvs nakts” no 1.R kursa kinofilma saņēma 4,5 zvaigznes, bet “1905” – 4 (maksimālais skaits 5).

(Pēc audzinātājas G.Krišjānes- Kalvānes)

Paldies  administrācijai un  audzinātājiem!

 

Erasmus+ projekta viesi no Igaunijas

No 29. aprīļa līdz 3. maijam RTPV viesosies loģistikas skolotāja Irina Burtseva no sadarbības skolas Igaunijā, Ida-Virumaa Vocational Education Centre. Skolotāja Rīgā uzturas pieredzes apmaiņas nolūkos.

Savukārt no 28. aprīļa līdz 25. maijam Rīgā uzturēsies un kvalifikācijas praksi izies četras Ida-Virumaa Vocational Education Centre (Igaunija) izglītojamās. Divas jaunietes ir topošās loģistikas darbinieces un praksi izies loģistikas centrā “Berģi”, savukārt divas izglītojamās, kuras ir topošās konditores, praksē būs beķerejā “Rigensis”.

Skolotāja un izglītojamās Rīgā uzturas Erasmus+ projekta Nr.

2017-1-EE01-KA102-034680 Discover your talent by learning from the best ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Ieva Eglīte

Apsveicam Skatuves runas uzvarētājus!

17.04.2019. Malnavas koledžā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Skatuves runas konkurss. Piedalījās 15 profesionālās izglītības iestādes. Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu pārstāvēja 1.R izglītojamā Ilona Haritonova, kura ieguva 1. pakāpes diplomu. Paldies par drosmi Ilonai  un atbalstu administrācijai, pedagogiem un vecākiem!

Metodiķe I.Abricka

 

Profesionālās meistarības konkurss “Jaunais komercdarbinieks”

27. martā Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumāˮ notika profesionālās meistarības konkurss „Jaunais komercdarbinieks”. Mūsu skolu tajā pārstāvēja topošie komercdarbinieki – Sabīne Vīlaka (2.R kurss) un Kristmunds Inguss Lauva (3.R kurss). Abi jaunieši iekaroja žūrijas un pārējo dalībnieku simpātijas ar asprātīgu prezentāciju „Mēs – nākotnes komersanti!” un pārliecinoši parādīja savas produktu pārdošanas prasmes konkursā „Mūsu uzņēmums un produkta pārdošanas prasmes”, dibinot uzņēmumu un izstrādājot reklāmas plakātu konkursa ietvaros izlozētai precei – ābolam.

Paldies Sabīnei un Kristmundam Ingusam par uzņēmību, radošumu un lielisku sniegumu!

 

Informāciju sagatavoja ekonomikas skolotāja Guna Krišjāne-Kalvāne

 

Dalība Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu festivālā

10. aprīlī mūsu skolas audzēkņi no 1.F un 1.R kursa kopā ar skolotāju Tatjanu Džugleju apmeklēja Junior Achievement Latvia (turpmāk – JA Latvia) organizēto un jau par tradīciju kļuvušo Starptautisko Skolēnu mācību uzņēmumu festivālu (t/c Domina Shopping), kurš ir viens no oficiālajiem JA Europe tīkla pasākumiem. Festivālā piedalījās 99 skolēnu mācību uzņēmumi (turpmāk – SMU) no 14 valstīm – Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Krievijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Šveices, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas. Mūsu jaunieši iepazinās ar piedāvātajām precēm/pakalpojumiem no ārvalstu SMU, komunicēja angļu valodā un iedvesmojās jaunām idejām. Tā bija lieliska iespēja gūt praktiskās uzņēmējdarbības pieredzi starptautiskā līmenī.

Mūsu jaunieši par dalību festivālā:

Madara Dzenovska (1.R kurss): Dalībniekiem bija ļoti interesantas preces un pakalpojumi. Katrs pie tā bija radoši piedomājis. Bija arī iespēja sarunāties angliski. Man patika.

Rota Līga Šulmeistere (1.R kurss): 10. aprīlī devāmies uz tirdzniecības centru Domina, uz Starptautisko SMU festivālu. SMU jaunieši bija padomājuši par visu – sava stenda noformējumu, preces reklāmu. Katrs šāda veida pasākums dod iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem un idejām. SMU jaunieši ir spējīgi, vajag tikai darīt! Paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā.

Anete Plūme (1.R kurss): Festivāla laikā redzējām dažādas biznesa idejas, kuras līdz šim pat nebija ienākušas prātā. Katrs dalībnieks bija piestrādājis pie sava SMU stenda, lai piesaistītu pircējus. Un ziniet? Viņiem tas lieliski izdevās, jo pie katra stenda bija vēlme pieiet un aplūkot piedāvāto preču sortimentu.

Miloslava Kirpičņikova un Aleksandra Popova (1.F kurss): Mēs apmeklējām festivālu, un mums viss patika. Mūsu mīļākie uzņēmumi bija Voix, Frisi un mūsu Latvijas uzņēmums no Daugavpils “Burbuļu fabrika”, kas ražo ziepes. Nākamajā gadā mēs labprāt vēl apmeklētu šādu pasākumu.

Renāte Puriņa un Varvara Godunova (1.F kurss): Pasākums bija ļoti iedvesmojošs, jo tas parādīja, ka mēs paši arī varam kaut ko taisīt un pārdot. Pasākums, kaut gan nebija daudz apmeklētāju, viennozīmīgi bija izdevies. Gandrīz visi pasākuma dalībnieki bija jauki un atsaucīgi, kad mēs kaut ko viņiem prasījām. Biznesa idejas bija interesantas un jaunmodīgas. Tās arī lika pievērst uzmanību tādām pasaules problēmām kā pārlieku plastmasas lietošana un ūdens izniekošana.

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja

 

Sveicam izglītojamos ar iegūto 3. vietu konkursā “Erudīts 2019”!

4. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” notika Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkurss “Erudīts 2019”.

Katra skola piedalījās ar divām komandām:

  • Dabaszinību, matemātikas un ekonomikas komanda – Sabīne Vīlaka 2.R, Kristmunds Inguss Lauva 3.R un Juris Šmits 2.L;
  • Latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, Latvijas un pasaules vēstures komanda – Evija Reičela Vrubļevska 2.D, Patrīcija Grante 3.R un Karīna Meļķe 1.L.

Katra izglītības iestāde sagatavoja mājas darbu – priekšnesumu “Vējš iedvesmo”.

Par mājas darbu – priekšnesumu “Vējš iedvesmo” RTPV izglītojamie ieguva 3. vietu! Apsveicam!

Dalība SMU reģionālajā tirdziņā Aizkrauklē

16. martā mūsu skolas audzēknes – Rota Līga Šulmeistere, Madara Dzenovska un Samanta Salnāja (1.R kurss) ar skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMU) “Deglītis” un Liene Valujeva, Laura Luīze Šimfa un Egija Žindule (2.D kurss) ar SMU “Daile” kopā ar skolotāju-mentori Tatjanu Džugleju piedalījās Junior Achievement Latvija (JA Latvija) skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Aizkrauklē. Šis pasākums tika organizēts Aizkraukles “Uzņēmēju dienas 2019” ietvaros, uz kuru atbrauca ne tikai SMU no dažādām Latvijas pilsētām, bet arī uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, NVO, Tūrisma informācijas centri un pašvaldības no visas Latvijas. SMU bija lielāka konkurence, jo apmeklētājiem savu produkciju piedāvāja arī pieredzējuši profesionālie uzņēmēji.

Audzēkņu atsauksmes par tirdziņu:

Madara Dzenovska: Šajā tirdziņā cilvēki izrādīja interesi, bet mazāk pirka. Bija interesanti apskatīt, ko piedāvāja citi SMU. Guvām pieredzi un idejas turpmākai attīstībai.

Samanta Salnāja: Tirdziņā, pēc manām domām, piedalījās daudz perspektīvu uzņēmumu! Žēl gan, ka cilvēki, kuri bija atnākuši iepirkties, nebija pietiekami ieinteresēti tieši skolēnu produkcijā!

Liene Valujeva: Ar katru tirdziņu, kurā piedalāmies, mēs nostiprinām zināšanas pārdošanā un saziņā ar pircējiem. Pateicoties Junior Achievement, jau spējam ieinteresēt pašus spītīgākos patērētājus. Tieši pārdodot preci BAZĀROS, var iepazīties ar citu mācību uzņēmumu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, kas palīdz pilnveidot mūsu jau esošo produktu.

Laura Luīze Šimfa: Kad es sestdien braucu uz BAZĀRU Aizkrauklē, man likās, ka nebūs daudz apmeklētāju, bet beigās cilvēki ieradās, un mums bija iespēja arī kaut ko pārdot. Mūsu SMU dalībnieki labi pavadīja laiku un noteikti arī ieguva labu pieredzi.

Egija Žindule: Šī bija ļoti noderīga pieredze. Mums bija iespēja tirgoties ārpus Rīgas. Diena tika aizvadīta lieliskā noskaņojumā, jo cilvēki bija ieinteresēti mūsu produkcijā.

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja


Dalība SMU pavasara tirdziņā “CITS BAZĀRS”

9. martā mūsu skolas audzēkņi – Rota Līga Šulmeistere, Madara Dzenovska un Anete Plūme (1.R kurss) ar skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMU) “Deglītis” un Monta Lilija Olekša un Liene Valujeva (2.D kurss) ar SMU “Daile” piedalījās Junior Achievement un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā pasākumā CITS BAZĀRS pavasarī t/c Domina Shopping. Kopumā pasākumā piedalījās 800 skolēni no visas Latvijas. Atrast sev noderīgas preces piedāvāja 270 skolēnu mācību uzņēmumi, kas sevi pierādījuši kā labākie vairāk nekā 400 komandu konkurencē. Mūsu audzēkņus CITĀ BAZĀRĀ atbalstīja skolotājas – mentores Taņa Ločmele un Tatjana Džugleja.

Gan audzēkņi, gan skolotāji ir bagātinājuši savu pieredzi uzņēmējdarbības jomā; apskatīja jauniešu radītās preces astoņās preču kategorijās – “Pakalpojumi, izklaide”, “Apģērbi, aksesuāri”, “Skaistumkopšana, bižutērija”, “Pārtika, preces virtuvei”, “Elektropreces, gaismas objekti”, “Suvenīri, dāvanas, sezonas preces”, “Spēles, preces bērniem”, “Interjera preces” un komunicēja ar citiem SMU dalībniekiem.

Mūsu audzēkņi par dalību CITĀ BAZĀRĀ pavasarī:

Liene Valujeva: Visa pieredze, kas ir saistīta ar mūsu SMU “Daile”, dod praktiskās iemaņas uzņēmuma izveidē, no idejas līdz pat gatavam produktam, un, protams, pārdošanā. Junior Achievement veidotajos tirdziņos ir iespēja pilnveidot jau esošās zināšanas tirdzniecībā, iegūt iedvesmu tālākai darbībai un parādīt savas spējas, prasmes un ambīcijas zinošajai žūrijai.

Monta Lilija Olekša: Radošuma un iedvesmas piepildīts pasākums. Ļoti daudz dažādu ideju, kas iedvesmo mērķtiecību un savu ideju attīstību. Uzņēmums “Daile” piedalījās tirdziņā atkārtoti, tirgojot bioloģisku, kopjošo kosmētiku gan dāmām, gan kungiem. Noteikti neapstāsimies šeit un turpināsim tiekties pēc mērķiem.

Madara Dzenovska: Tirdziņā bija ļoti daudz dalībnieku. Viss bija labi noorganizēts. Tirdzniecības centra apmeklētāji izrādīja interesi par tirdziņa dalībnieku darbiem. Bija interesanti apskatīt, kādas radošas idejas bija citiem SMU. Tā kā līdz šim biju piedalījusies vēl tikai Gulbenes tirdziņā, tad man šī bija ļoti noderīga pieredze.

Rota Līga Šulmeistere: Šajā tirdziņā iepazinu daudz jaunu uzņēmēju, kuri iedvesmoja jaunajām idejām. Skatoties uz citu uzņēmumu produktiem, sapratu, ko vēl vajadzētu ražot un ko apmeklētāji vairāk pērk. Ļoti noderīga un iedvesmojoša pieredze.

Anete Plūme: Piedaloties šajā tirdziņā, ieguvu dažādas atziņas gan par pircējiem, gan citiem uzņēmumiem. Sapratu, kādas ir mūsu uzņēmuma stiprās un vājās puses. Šī bija ļoti noderīga pieredze, un iegūtās zināšanas noderēs nākotnē.

Paldies CITA BAZĀRA organizatoriem par lielisku pasākumu!

 

Informāciju sagatavoja RTPV PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja