RTTlogo-bezf-1 (2)

RTPV 1.kursu viktorīna “Veiksme. Intuīcija. Prāts. Dabaszinības. Latvija”

27. februārī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika ikgadējā 1. kursu viktorīna “Veiksme. Intuīcija. Prāts. Dabaszinības. Latvija”. Pirmo kursu audzēkņi bija izveidojuši 16 komandas. Zinošākā izrādījās 1. R kursa komanda – Ketrīna Dementjeva, Renāte Veiriņa, Sabīne Vīlaka, Annija Zīgerte.

viktorīna 1

viktorīna 2

viktorīna 3

            1. R kursa audzēkņu atsauksmes par viktorīnu:

  • Man patika, jo varēja uzzināt daudz ko jaunu;
  • Ļoti interesanti;
  • Varēja noskaidrot, kurš kurss ir gudrākais dabaszinībās;
  • Patīkamas emocijas.

            Paldies 3. S kursam par pasākuma vadīšanu!

Informāciju sagatavoja M.Gailāne

ngm_13348846

RTPV dalība izstādē SKOLA 2018

No 23. februāra līdz 25. februārim Ķīpsalas izstāžu zālē norisinājās ikgadējā izstāde “Skola2018”, kurā piedalījās arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pārstāvji.

Sakām paldies visiem dalībniekiem, kā arī izstādes organizatoriem par ieguldīto darbu!

Pedagogiem:

Daigai Konrādei

Vijai Valterei

Irai Mekšūnai

Annai Pušpurei

Baibai Fridrihsonei

Dainai Kaparkalējai

Aleksandram Bogdanovam

Inetai Dišlerei

Taņai Ločmelei

Kristeram Dzenim

Izglītojamajiem:

Agnesei Zelčai

Unai Zelčai

Silvijai Bērziņai

Sabīnei Seņkovai

Kristai Dēvitai

Kristmundam Ingusam Lauvam

Veronikai Līgai Lešinskai

Kristīnei Kārkliņai

Karīnai Sergejevai

Lūcijai Krēsliņai

Vanesai Ņikitinai

Alisei Zaķei

Sabīnei Vīlakai

28166322_2044203449135086_2924508857163544245_n

28471485_2045277775694320_4054915293348090427_n

28279808_2044910672397697_1624159163500036894_n

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas direktore

I. Safronova

 

 

 

RTTlogo-bezf-1 (2)

Skolēnu projekts “Pierādi savu iekšējo aktieri!”

2018. gada janvārī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā – RTPV), sadarbībā ar Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, uzsāka projekta “Pierādi savu iekšējo aktieri!” realizēšanu. Projekts paredz izrādes scenārija izveidi un pielāgošanu iesaistītajiem dalībniekiem un lugas “Kā Garausis Lielais olas dēja” iestudēšanu. Projekts ilgs 3 mēnešus, līdz 2018. gada 15. aprīlim.

Projekta kodolu veido pieci RTPV izglītojamie: Veronika, Juris, Kristmunds Inguss, Sabīne un viņu līdere,  projekta idejas  autore un dzinējspēks Lūcija Kristiāna. Bet projekta komanda patiesībā ir daudz lielāka, jo atbalstu projekta realizēšanā sniedz ne tikai abu skolu darbinieki, bet jaunieši ir piesaistījuši sev palīgos arī domubiedrus un atbalstītājus no kursabiedru vidus un interešu izglītības jomas.

10. janvārī Lūcija, kopā ar pedagoģi Mārīti un projektu vadītāju Ievu, devās uz Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, lai klātienē iepazītos ar centru, tā iemītniekiem, viņu dienaskārtību, kā arī iepazīstinātu klātienē ar sevi, savu skolu un iecerētajām projekta aktivitātēm. Pēc nedēļas tika uzsāktas aktivitātes: 16. janvārī notika pirmā abu skolu izglītojamo jeb iecerētās izrādes topošo aktieru tikšanās, bet 17. janvārī jau pirmais mēģinājums. Turpmāk, līdz pat Lieldienām, vienu reizi nedēļā plānoti izrādes mēģinājumi, savukārt iestudēto izrādi redzēsim 4. aprīlī.

GFMK7822PGUX7137

 Lai veicas aktieriem un režisoram!

Projektu “Pierādi savu iekšējo aktieri!”, kurš tika apstiprināts skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” rezultātā, realizē Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ar mērķi veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja RTPV mācību projektu vadītāja I. Eglīte

 

 

 

 

lvasnakotneeiropa_lv2030_logo

Latvijas mēroga eseju konkurss “Latvijas nākotne … Eiropā” jauniešiem

Līdz 2017.gada 30.novembrim jaunieši vecumā līdz 35 gadiem tika aicināti uzrakstīt un iesniegt argumentētu eseju – kurā no 3000 līdz 5000 vārdu apjomā jāuzraksta par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019. gadā. Esejas autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem bija jāpiedāvā konkrētus priekšlikumus šo problēmu risināšanā, rēķinoties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvāto scenāriju ieskicējumus. Šī gada 16.februārī Eiropas Savienības mājā notika eseju konkursa apbalvošanas ceremonija, kurā kā viena no noslēguma pasākuma dalībniekiem bija arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 3.D kursa izglītojamā Lūcija Kristiāna Krēsliņa ar pavadošajiem pedagogiem Edgaru Čerkovski un 3.D kursa audzinātāju Kristeru Dzeni.

Esam ļoti lepni, ka mūsu skolas audzēkne bija viena no 20 dalībniekiem, kura tika uzaicināta pastāstīt par savu ideju klātienē un ieguva arī pateicības rakstu par dalību šajā konkursā.
Vēlam panākumus arī turpmāk!

Noslēguma pasākums 16.02.18Noslēguma pasākums 16.02.18Noslēguma pasākums 16.02.18Noslēguma pasākums 16.02.18

NIKE-Logo

Lekcija “Produktu izvietošana veikala skatlogos un interjerā” 19.02.2018

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā Tirgzinību un zīmolvedības stundā viesojās Nike pārstāve Inese Nagle, lai dalītos pieredzē un pastāstītu par produktu izvietošanu veikala skatlogos un interjerā. Šobrīd 4.D kursa izglītojamie skolotāja Kristera Dzeņa pavadībā šajā priekšmetā izstrādā savus kursa darbus “Skatloga noformēšana”, tāpēc, jo īpaši aktuāli bija uzklausīt Ineses stāstījumu un izmantot šīs idejas arī skatloga noformēšanā.

Lielu paldies sakām Inesei par iespēju ierasties mūsu skolā un ceram uz turpmāku sadarbību!

Lekcija 19.02.2018Lekcija 19.02.2018

RTTlogo-bezf-1 (2)

Par Latvijas čempionāta Kuldīgā rezultātiem

17. un 18. februārī Kuldīgā, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas telpu čempionāts vieglatlētikā.

Svētdien, Latvijas telpu 48. čempionāta otrajā dienā, tika noskaidroti 2018. gada Latvijas čempioni.

Augstlēkšanā 1. vietu ieguva Latvijas čempione Madara Onužāne-Saliņa, 89 BJC ”Laimīte” 1,79 m (Latvijas SB), Latvijas čempione 10. reizi, telpās – 5. reizi.

bunch-of-pink-tulips_clear - Copy (3)

 

RTPV iesaistīšanās projektā PuMPuRS

ES regālijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017. gada oktobrī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

I semestrī skolas izglītojamajiem tika sastādīti 35 individuālie atbalsta pasākumu plāni, saskaņā ar kuriem līdz semestra beigām novadīta 81 individuālā konsultācija sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, grāmatvedība, restorāna darba organizācija, viesu apkalpošana, grāmatvedības pamati. Projektā strādāja 12 pedagogi un 5 darbinieki.

II semestrī turpināsim iesākto. Ir plānots sniegt individuālās konsultācijas gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos: latviešu valoda, matemātika, vēsture, angļu valoda, krievu valoda, grāmatvedība, statistika, restorāna darba organizācija, viesu apkalpošana, grāmatvedības pamati, citu tautu virtuve, reklāmas komunikācija, reklāmas darba organizācija, informātika, informāciju tehnoloģijas.

pumpurs_mmaxi-1

RTPV_logo zals

Uzsākts projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” projekts “Mēs esam Latvija!”

2018.gada 7.februārī tika uzsākta projekta “Mēs esam Latvija!” īstenošana sadarbībā ar Pamatskola “Rīdze”. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 4.D kursa izglītojamie kopā ar skolotāju Kristeru Dzeni viesojās pamatskolas viesmīlīgajās telpās un organizēja dažādas aktivitātes, kuras saistītas ar Latviju, piemēram, no rīta skolnieki tika sadalīti grupās un izrunāja dažādus mēles mežģus, pēc tam grupās atbildēja uz jautājumiem par gadskārtām, tika dekorēta klase spēlei “Es mīlu tevi Latvija” un devās uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos aktivitātē “Mana Latvija”. Katram no skolniekiem bija iespēja novērtēt šodienas aktivitātes-viena lieta, kura patika un viena, kura nepatika. Projekts turpināsies līdz piektdienai, piedāvājot dažādas aktivitātes pamatskolas skolniekiem.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu par pilsonības, sabiedrības integrācijas, cilvēktiesību jautājumiem, veicināt izpratni par valstī notiekošajiem demokrātijas procesiem, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Projektu konkursa kopnosaukums Rīgas jauniešiem- “Saliedēti dažādībā”.

 

Informāciju sagatavoja Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības pedagogs, projekta koordinators Kristers Dzenis.

*Fotogrāfiju publikācija saskaņota