Par elektronisko kases sistēmu

Ar prieku paziņojam, ka Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir saņēmusi grandiozu dāvanu-elektronisko kases sistēmu no veikalu tīkla Maxima. Šī jaunākās paaudzes kases sistēma palīdzēs jaunajiem/topošajiem komercdarbiniekiem, reklāmas pakalpojumu speciālistiem, klientu apkalpošanas speciālistiem un loģistikas darbiniekiem veiksmīgi un kvalitatīvi apgūt modulārās izglītības programmās iekļautās un tik ļoti nepieciešamās prasmes/kompetences. Kases sistēma jau šobrīd tiek izmantota vairākos mācību priekšmetos-preču un pakalpojumu pārdošanā, preču un pakalpojumu iepirkšanā, klientu apkalpošanas servisā, tirgzinībās un zīmolvedībā, tirgzinības pamatos un kravu identificēšanā profesionālās izglītības pedagoga Kristera Dzeņa vadībā.

Lielu paldies sakām skolas direktorei Initai Safronovai un skolas saimnieciskā nodrošinājuma vadītājam Aivaram Zelčam par atbalstu un iespēju izbūvēt atbilstošas telpas līdzās jau esošajām, lai varētu tajās izvietot kases sistēmu.

Sirsnīgu, mīļu un īpašu paldies sakām mūsu skolas absolventei, uzņēmuma Maxima Latvia Tirdzniecības centru pārvaldniecei Dagnijai Ašenkampfai par veiksmīgu sadarbību un kases sistēmas sagatavošanas, nodošanas un uzstādīšanas procesiem.

1 5 421

4

Papildu uzņemšana – līdz 28. septembrim!

Turpinās uzņemšana līdz 28.09.2018. šādās profesionālās vidējās izglītības programmās pēc 9. klases:

  • RESTORĀNU PAKALPOJUMI

(kvalifikācija – VIESMĪLIS);

  • KOMERCZINĪBAS

(kvalifikācija – mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS);

  • ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRU PAKALPOJUMI

(kvalifikācija – KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS).

 

Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9:00-16:00.

Uzņemšanas noteikumi – http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/.

Uzņemšana_2018_2019_2. lapa

Sporta diena 2018

Sporta dienas plakāts

Zinību diena

Kurss Auditorija Audzinātājs
1. F kurss

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Bibliotēka

(3. stāvs)

Sandra Važa
1. K kurss

Klientu apkalpošanas speciālists

21. auditorija

(5. stāvs)

Daina Verečinska
1. L kurss

Loģistikas darbinieks

18. auditorija

(5. stāvs)

Lauris Ribaks
1. R kurss

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

6. auditorija

(2. stāvs)

Guna Krišjāne-Kalvāne
1. V kurss

Viesmīlis

3. auditorija

(2. stāvs)

Iveta Dūmiņa
2. D kurss 5. auditorija Tatjana Džugleja
2. E kurss 16. auditorija Daiga Konrāde
2. K kurss 11. auditorija Ira Mekšūna
2. L kurss 20. auditorija Diāna Liepa
2. R kurss 9. auditorija Taņa Ločmele
2. S kurss 2. auditorija Anita Upmine
3. D kurss 7. auditorija Vija Valtere
3. L kurss 4. auditorija Diāna Vārpa
3. P kurss 18. A auditorija Baiba Fridrihsone
3. R kurss 14. auditorija Daina Kaparkalēja
3. S kurss 2. auditorija Anita Upmine
4. D kurss 15. auditorija Kristers Dzenis
4. G kurss 17. auditorija Zoja Petročenko
4. L kurss

4. S kurss

LG5

LG6

1. auditorija

3. auditorija

3. A auditorija

12. auditorija

Maruta Gailāne

Iveta Dūmiņa

Madara Onužāne-Saliņa

Alisa Lāce

Informācija 1. kursiem par dienesta viesnīcu

1. kursi

dienesta viesnīcā Rīgas Stila un modes tehnikumā

(Ūdeļu ielā 22)

noslēgt līgumus un ievākties varēs

2. septembrī no plkst 10.00.

 

Līdzi jābūt maksai par 2 mēnešiem (EUR 17,08) un 1 fotogrāfijai.

Nepilngadīgām personām līgumā nepieciešams vecāku paraksts.

Ar gultas veļu dienesta viesnīca nodrošina.

Ar dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties http://www.rsmt.lv/lv/parskolu/dienesta-viesnica/.

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Mārīte Gerharde

(20011312)

Mūsu skola – darba devēju 3. novērtētākā!

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls www.prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu.

Starp profesionālajām skolām un koledžām darba devēji Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu novērtē kā 3. labāko!

TOP 5:

  1. Rīgas Valsts tehnikums
  2. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
  3. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
  4. Ogres tehnikums
  5. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Pilnu sarakstu skatieties https://www.prakse.lv/top.

Top 3

Uzņemšana 2018./2019. mācību gadam

Dokumentus pieņemam no 14. jūnija

katru darba dienu no plkst. 9.00-15.00.

Uzņemšana_2018_2019_2

Stundu saraksts LG5 kursam Jūlijs

Untitled