RTTlogo-bezf-1 (2)

Veikalu tīkla RIMI akcija “Paēdušai Latvijai”

Mūsu skolas audzēkņi 10.11.2017. piedalījās Latvijas Samariešu apvienības organizētajā akcijā-“Paēdušai Latvijai”. Akcija norisinājās sadarbībā ar RIMI lielveikaliem.

Akcija norisinājās septiņos lielveikalos:

 • Alfa
 • Spice
 • Damme
 • Valdemāra RIMI
 • Stirnu RIMI
 • Biķernieku RIMI

Kopumā tika saziedotas 250 pārtikas pakas!

 

Akcijā piedalījās:

 • Paulai Lazdai 1.D
 • Lienei Valujevai 1.D
 • Diānai Samauskai 1. E
 • Jānim Lapiņa 1.E
 • Annai Stavrovai 1.K
 • Agritai Vasiļevskai 1.K
 • Evitai Ozoliņai 2.R
 • Kristmundam Lauvam 2.R
 • Robijam Āriņam 2.P
 • Marijai Konradi-Kondrašovai 2.P
 • Kristīnei Kārkliņai 2.D
 • Kristīnei Daugatei 3.L

   Paldies Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem par entuziasmu un brīvprātīgo darbu !

Informāciju sagatavoja

brīvprātīgā darba un labdarības sektora vadītāja

 Anna Fedotovska(3.S kurss)

Neliels ieskats akcijas norisē:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Labo darbu nedēļa 2017

No 16. līdz 22.oktobrim skolā norisinājās labdarības nedēļa, kuras laikā tika vākti ziedojumi Juglas dzīvnieku patversmei “Labās mājas”.

Mūsu skolas izglītojamie, Rihards Pumpurs no 1.R kursa un Toms Muižnieks, Emīls Bloms, Kristīne Kārkliņa, Karīna Sergejeva no 2.D kursa, 25.oktobrī devās uz dzīvnieku patversmi, lai ziedojumus priekš ķepaiņiem nogādātu atsaucīgo darbinieku rokās.

Kā pateicību par ziedojumiem, patversmes darbinieki audzēkņus izveda nelielā ekskursijā pa “Labās mājas” telpām, kā arī piedāvāja doties rudenīgā pastaigā ar draudzīgajiem mīluļiem – suņiem.

1x3x2x

RTTlogo-bezf-1 (2)

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS NOVEMBRIM – PATRIOTU MĒNESIM

 

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1.         Konkurss auditoriju durvju noformējumam valsts svētkiem “Latvija, Tu esi mana Latvija”.

(Sekot nolikumam).

01.11.-30.11.

Visu mēnesi

Kurss kopā ar audzinātāju Skola M.Gerharde

Kursu audzinātāji

2.         Visu kursu un skolotāju fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte” (Sekot grafikam). 07.11.

no plkst. 900

 

Izglītojamie

pedagogi

Aktu zāle M.Gerharde

Kursu audzinātāji

3.         Visu kursu un skolotāju fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte” (Sekot grafikam). 08.11.

no plkst. 900

 

Izglītojamie pedagogi Skola M. Gerharde,

Kursu audzinātāja

4.         Brīvprātīgais darbs. RIMI akcija – pārtikas paku vākšana RIMI veikalos. 10.11.

plkst. 1500– 2000

Izglītojamie Rīga RIMI veikali A.Fedotovska
5.         Lāčplēša diena.

Svecīšu nolikšana 11.Novembra krastmalā.

11.11.

plkst. 18.00

Izglītojamie,

pedagogi

Rīga 11.Novembra krastmala M.Gerharde

Izglītojamo pašpārvalde

6.         Dalība Samariešu apvienības organizētajā akcijā “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus.” Pārtikas pakas maznodrošinātām ģimenēm. 13.11.

Visu dienu

Kurss kopā ar audzinātāju Skola

(1.b auditorija)

M. Gerharde

Kursu audzinātāji

A. Fedotovska

7.         Pedagoģiskās padomes sēde „Pirmo kursu adaptācija un 2016./2017. m. g. centralizēto eksāmenu rezultāti”. 14.11.

plkst.1400

Pedagogi 3.auditorija I. Gūtmane

M. Gerharde

1. kursu audzinātāji

8. Skolas bibliotēkā izstāde veltīta Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem. 01.11. – 30.11

 

Pedagogi

izglītojamie

Bibliotēka S.Važa
9. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums ”Latvija. Tu esi mana Latvija”. 17.11.

plkst. 1310

Visi kursi Aktu zāle M. Gerharde,

kursu audzinātāji

10. Izteiksmīgās runas konkurss „Latvijas daba”. 21.11.

plkst. 1400

1.;2. kursi Skola M. Gerharde.

B. Stefena

I. Mekšūna

11. Audzinātāja stunda “Patriotisms – savas valsts un tautas mīlestība”. Stundas plāns. 28.11.

plkst.

1400

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji
12. Gatavošanās Ziemassvētkiem.

Pasakas fragmenta iestudēšana.

Visu mēnesi Kurss kopā ar audzinātāju Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji

Koordinators M.Gerharde

14. Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3. A auditorija M. Gerharde
15. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 15 40, ceturtdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle J.Liepiņš
14. Jauniešu tautisko deju kolektīva ”Trejdeviņi” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle I. Aizupe
15. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M. Gerharde
Plakats1

Ar sabiedrības integrācijas projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” – uz Franciju

ienam no skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, ko organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, finālistiem – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, ir turpinājums. Vairāk kā 150 pieteikumu konkurencē dotā projekta pieteikums bija starp tiem 30, kas ir spējuši ieinteresēt atlases komisiju un iegūt uzaicinājumu dalībai starptautiskā forumā.

Tādēļ divas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pārstāves – 4.R kursa izglītojamā Krista Dēvita un RTPV absolvente Evija Bebre, četras dienas, no 25. līdz 28.oktobrim, uzturējās Francijas pilsētā Nantes, lai piedalītosThe Nantes Creative Generations” forumā, apmainoties projektu realizēšanas pieredzē ar citiem jauniešiem no visas Eiropas.

No 30 akceptētajiem projektiem, kuru realizētāji piedalās pasākumā, 9 ir no Francijas, bet 21 projekta dalībnieks pārstāv kādu citu valsti. Tās ir: Latvija, Grieķija, Ungārija, Turcija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Itālija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Īrija, Ukraina, Rumānija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Gruzija. Visus forumā pārstāvētos projektus vieno kopīgs mērķis  – integrācija jeb, foruna organizatoru vārdiem izsakoties, stiprināt jēdzienu “dzīvot kopā” (no angļu “living together”).

Kas foruma organizatorus piesaistīja tieši šim projektam? Projekta unikalitāte slēpās 5 aspektu kopumā, ko bija izdevies apvienot vienkopus un iespēju robežās pat mēģināts risināt. Katrs no šiem aspektiem dotajā brīdī ir ļoti aktuāls ne tikai vietējā un reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Tie ir:

1) bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušana sabiedrībā;

2) cittautiešu integrācija;

3) bērnu un jauniešu karjeras izvēles atbalsta pasākumi, kas īpaši aktuāli lielā jauniešu bezdarba dēļ un lielā mācības priekšlaicīgi pametušo izglītojamo dēļ;

4) pamatiemaņu sniegšana veiksmīgākai adaptācijai dzīvei patstāvīgi;

5) skolas vārda popularizēšana un prestiža celšana, kas aktuāla mazo skolu slēgšanas un apvienošanas dēļ.

Tādējādi forumā RTPV pārstāves  prezentēja pašu idejas un paveikto projektā “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju”, nododot labās prakses piemēru projektu realizēšanā un rādot, kā nebaidīties iesaistīties  sabiedrībā sasāpējušu jautājumu risināšanā pat tad, ja veicamās darbības šķiet kā piliens jūrā. Vērtējot mūsu valsts mērogus uz pasaules fona, top skaidrs, ka arī pāris iepriecinātas mazas dvēselītes, kas saņēmušas projekta meiteņu sirds siltumu un padomu tālākai ievirzei dzīvē, ir tik būtiskas mūsu mazajai valstij un sabiedrībai. Ne velti projekta moto skanēja: “Domā labu, dari labu, saņem labu!”

Vēl meitenes šo četru dienu laikā forumā ciešāk iepazinās ar citiem dalībniekiem un viņu pārstāvētajiem projektiem, darbojās grupās, veicot radošus uzdevumus, pētot un apgūstot finansējuma un partnerību tīklus, kā arī sadarbības iespējas. Organizatori bija parūpējušies par tiešajām radio translācijām no foruma norises vietas, par kultūras programmu un pilsētas apskates ekskursiju, kā arī izmitināšanu un ēdināšanu.

Ceram, ka atgriežoties abām būs daudz jaunu, radošu ideju!

Vairāk par forumu var uzzināt šeit: http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/forum-2017/

 

 

Par projektu

No 2017. gada janvāra sākuma līdz aprīļa vidum Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Ziemeļi” realizēja projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”. Projekta četru tikšanos laikā bērni tika iepazīstināti ar skolā apgūstamajām profesijām ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – bērni cepa keksus, klāja galdus, locīja salvetes, sastādīja CV, zīmēja loģistikas maršrutus precēm, zīmēja uzņēmumu logo datorprogrammā Paint, veidoja apsveikumus un reklāmas plakātus.  Projekta aktivitātes deva dalībniekiem iespēju izmēģināt vairākas profesijas, gūt priekšstatu par tām, apjaust savas spējas un ieinteresētību konkrētas profesijas apguvē. Praktiski darbojoties, dalībnieki guva konkrētas, ikdienā noderīgas prasmes un iemaņas.

 

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja RTPV mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte.

18136998_1305692846166189_1242148460_n

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!” ir turpinājums!

Vienam no skolēnu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā”, ko organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, finālistiem – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projektam “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”, ir turpinājums.

Vairāk kā 150 pieteikumu konkurencē šī projekta pieteikums bija starp tiem 30, kas ir spējis ieinteresēt starptautisko atlases komisiju un iegūt uzaicinājumu dalībai starptautiskā forumā. Tādēļ divi projekta pārstāvji – 4.R kursa izglītojamā Krista Dēvita un RTPV absolvente Evija Aija Bebre, dosies uz Franciju, lai no 25.-28.10.2017. piedalītos The Nantes Creative Generations” forumā, apmainoties pieredzē ar citiem jauniešiem no visas Eiropas.

No 30 akceptētajiem projektiem, kuru realizētāji ieradīsies pasākumā, 9 ir no Francijas, bet 21 projekta dalībnieks pārstāv kādu citu valsti. Tās ir: Latvija, Grieķija, Ungārija, Turcija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, Itālija, Vācija, Polija, Baltkrievija, Īrija, Ukraina, Rumānija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Gruzija.

Īsumā par realizēto projektu. No 2017. gada janvāra sākuma līdz aprīļa vidum Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību „Ziemeļi” realizēja projektu “Apzinies savas iespējas un izmēģini profesiju!”. Projektā bija četras tikšanās, kuru laikā bērni tika iepazīstināti ar skolā apgūstamajām profesijām ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – bērni cepa keksus, klāja galdus, locīja salvetes, sastādīja CV, zīmēja loģistikas maršrutus precēm, zīmēja uzņēmumu logo datorprogrammā Paint, veidoja apsveikumus un reklāmas plakātus.

Projekta aktivitātes deva dalībniekiem iespēju izmēģināt vairākas profesijas, gūt priekšstatu par tām, apjaust savas spējas un ieinteresētību konkrētas profesijas apguvē. Praktiski darbojoties, dalībnieki guva konkrētas, ikdienā noderīgas prasmes un iemaņas.

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmā.

Naida runai Nē3

Seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”

 

Š.g. 17. oktobrī mūsu skolā norisinājās seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”, kuru vadīja cilvēki no Latvijas Cilvēktiesību centra un no biedrības “Līdzdalības platforma”.

Semināra laikā varēja uzzināt par verbālo vardarbību sociālajos tīklos un reālajā dzīvē. Izglītojamie ieguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas. Tika pildīti dažādi uzdevumi, lai izprastu naida veidus un tā sekas, kā arī, kur mūsdienās var sastapt šo naida runu.

Audzēkņi aktīvi piedalījās sagatavotajās aktivitātēs un ar prieku klausījās stāstītajā, jo viss bija ļoti interesanti un noderīgi.

Seminārā piedalījās 31 izglītojamais.

 

ES regālijas

Skola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 

Projekta pasākumi tiks vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas varētu būt mazāk efektīva. Paredzēts sniegt individuālu atbalstu jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.