Rīgas angļu valodas olimpiādes rezumē

30. oktobrī norisinājās Rīgas pilsētas angļu valodas 48. olimpiādes 2. posms, kurā Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu pārstāvēja trīs izglītojamie – Keita Elizabete Meiere, Rolands Vībāns un Laura Kļava.

440 izglītojamo konkurencē atzinība par veiksmīgu piedalīšanos tika piešķirta Keitai Elizabetei Meierei. Apsveicam un aicinām visus interesentus gatavoties nākamajai skolas olimpiādei jau 2019./2020. mācību gada septembrī!

”Latvijas skolas soma” monoizrāde ”Karavīrs”

„Latvijas skolas soma” projekta ietvaros 22. novembrī 1.kursiem un 23.novembrī 2.kursiem tika dota iespēja baudīt kustību un objektu monoizrādi „KARAVĪRS”, šī monoizrāde ir arhaisks un reizē arī mūsdienīgs simbolisks vēstījums par sevis apzināšanos, piederību zemei, tautai, ģimenei, pašam sev. Pēc izrādes jaunieši kopā ar monoizrādes aktieru, režisori un gaismu mākslinieku diskutēja par dzīves vērtībām, monoizrādes izpratni un varēja izteikt savu viedokli, kā arī uzklausīt režisores vēstījumu izrādē.
Paldies Edgaram Liporam – monoizrādes aktierim, Lilijai Liporai – režisorei un Egilam Kupčam – gaismu māksliniekam par izrādi un diskusiju!

 

3f3ee488-038d-4526-a3ac-435160e7cf8f 7519d4de-b09f-4dc9-9fb2-bcbb61ad60b2 fd31a214-9318-460c-b0db-6563bab6248b

 

Programma “Latvijas skolas soma” DEJAS ATBALSTA FONDS “ZVAIGŽŅU AKA”

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Programma “Latvijas skolas soma”

DEJAS ATBALSTA FONDS “ZVAIGŽŅU AKA”

Izrāde “Karavīrs”  22.novembrī plkst. 14.00 skolas aktu zālē

1.F kurss audzinātāja Sandra Važa

1.K kurss audzinātāja Daina Verečinska

1.L kurss audzinātājs Lauris Ribaks

1.R kurss audzinātāja Guna Krišāne Kalvāne

1.V kurss audzinātāja Iveta Dūmiņa

Izrāde “Karavīrs”  23.novembrī plkst. 14.00 skolas aktu zālē

      2.D kurss audzinātāja Tatjana Džugleja

2.K kurss audzinātāja Ira Mekšūna

2.E kurss audzinātāja Daiga Konrāde

2.R kurss audzinātāja Taņa Ločmele

2.S kurss audzinātāja Anita Upmine

Informējam, ka šī pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, ar mērķi atspoguļot būtiskas izglītības iestādes aktualitātes un sabiedrībai svarīgus notikumus izglītības iestādes kontekstā.

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi RTPV, aicinām apmeklēt tīmekļa vietnes www.rtpv.edu.lv sadaļu “Normatīvie dokumenti”.

Iznomājam telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 41,8 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa – 5,69 EUR/m2 mēnesī (bez PVN), papildus tiek piestādītas izmaksas pēc skaitītāju rādījumiem.
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.
Nav iespējama ēdiena gatavošana uz vietas, tikai gatavas produkcijas piegāde. Produktu piegādēm izmantojama ieeja no sētas puses.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 2018. gada 25. oktobrim.
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 13.00;
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2. stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs
67375843, 27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Konsultāciju grafiks LG5 izglītojamajiem

 

                                                   Konsultāciju grafiks

                                              kvalifikācijas eksāmenam

                                             LG 5 kursa izglītojamajiem

                                                       2018./2019. m.g.

Kurss Datums Laiks Mācību priekšmeta nosaukums Auditorija Pedagogs
LG 5 Pt.16.11.2018. 12.00 Konsultācija

Testa izmēģinājums ar piekļuves paroli

12. L.Ribaks

 

LG 5 Ot.20.11.2018. 14.00 Konsultācija 12. A.Lāce

 

 

 

Nodaļas vadītāja                                           A.Pušpure

 

 

** ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekts (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

** Eiropas fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’’ projekts ‘’Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide’ (vienošanās Nr.8.4.1.0/16/1/001).

Projekts “Domā radoši!”. Eklēru cepšanas darbnīca

2018. gada 30. oktobrī norisinājās pirmā nodarbība Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātā pašpārvalžu sadarbības projekta “Domā radoši!” ietvaros – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pašpārvaldei ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu – eklēru cepšanas darbnīca Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas telpās.

Pasākumā piedalījās ap 30 jauniešiem no katras pašpārvaldes un ikkatram bija iespēja pielikt roku eklēru cepšanā un rotāšanā. Pirms nopietnā darba sākšanas virtuvē, jaunieši aizvadīja dažādas iepazīšanās spēles, tika izvēlēti partneri, dalītas komandas, sadalīti pienākumi, lai veiksmīgāk noritētu darbs virtuvē. Kamēr viena daļa jauniešu cepa eklērus – otra daļa nodarbojās ar dažādām atraktīvām komandu sadarbības spēlēm, ko bija sagatavojuši RTPV jaunieši.

Pēc eklēru cepšanas otra daļa jauniešu cītīgi gatavojās nākamajam darbam virtuvē – eklēru pildīšanai. Galds tika klāts simtgades noskaņās. Pēc eklēru gatavošanas norisinājās svarīgākā vakara daļa – diskusija “Kāpēc jaunieši pāragri pamet mācības profesionālajās izglītības iestādēs?”. Projekta koordinatore un diskusijas vadītāja Lūcija Kristiāna jauniešiem palīdzēja atrast dažādus risinājumus, ko jaunieši spētu darīt pašpārvaldē, lai mazinātu skolēnu neieinteresētību izglītības iegūšanā. Pašpāvaldes noskaidroja dažnedažādas problēmas, kāpēc tiek pāragri pamestas mācības.

Par novērojumiem stāsta projekta koordinatore: “Diskusijā gandrīz katrs spēja izteikt savas domas, diskutēt par dažādām problēmām, nonākt pie kopīgiem secinājumiem par skolas dzīves uzlabošanu. Jauniešiem diskusija un komandu darbs lika saprast, ka viņi ir tie, kas spēj mainīt atmosfēru mācību iestādē. Jaunieši ir ļoti spējīgi, katrs no viņiem savā jomā ir spējīgs kļūt par līderi. Uzskatu, ka galvenais kas ir svarīgi – ļaut izteikties. Sabiedrībā viedoklis ir pats svarīgākais. Ja cilvēks netiek uzklausīts attiecīgajā vidē, viņš kļūst bailīgs, nesaprasts. Jauniešu psiholoģija ir ļoti sarežģīta mūsdienās. Ikdienā ir novērojams, ka jaunietis ir tas, kam ir jāpielāgojas. Šādas diskusijas attīsta prezentēšanas un runas spējas, disciplinē uzvedību, maina domāšanu, jaunietis kļūst drošāks, spēj labāk komunicēt ar dažāda vecuma grupām. Šādi pasākumi ir pamatu pamats, jo šodien sabiedrība pielāgojas jaunatnei. Tas, kas jauniešus iedvesmoja, bija labie piemēri par pedagogiem un daudzi pat no jauniešiem beigās spēja atzīt – mani uz darbiem, aktīvu dzīvi skolā motivē skolotājs. Skolotājs ir pamatu pamats, kā jaunietis uzsāk mācības vidusskolā. Ja skolotājs būs atraktīvs, radošs, tad ļoti liela iespējamība, ka viņš būs arī sava audzēkņa paraugs.  Audzēkņa personībai jābūt par vecāku un audzinātāja kopdarbu. Izglītots, mērķtiecīgs jaunietis – Latvijas nākotne!”

Projekta “Domā radoši!” koordinatore Lūcija Kristiāna Krēsliņa

Doma_radosi (9)

Doma_radosi (6)

Doma_radosi (8)

Doma_radosi (7)

Projekts “Domā radoši!”

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamie oktobrī savu enerģiskumu, radošumu un uzņēmību ieguldīja projekta izveidē, lai jau novembrī, sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītojamajiem, realizētu trīs aktivitātes: “Eklēru cepšanas darbnīca”, “Galda spēļu vakars” un “Modes skate”.

Aktivitātes tiek organizētas skolēnu pašpārvaldes sadarbības projekta “Domā radoši!” ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Projektā svarīga ir radošuma veicināšana ar dažādu pašizpausmes veidu palīdzību, spēja savstarpēji sadarboties un iespēja palīdzēt apkārtējiem jauniešiem apjaust savas spējas un talantu un izpaust to ar ikdienišķiem līdzekļiem (ēdiens, apģērbs, komunikācija) un ikdienišķā veidā (gatavojot ēdienu, noformējot galdu, noorganizējot pasākumu, sacenšoties, uzrunājot apkārtējos u.tml.). Viens no svarīgākajiem aspektiem projektā paralēli praktiskajai darbībai – jauniešu sasvstarpējā domu apmaiņa par aktuālām  tēmām.

Notiks divas diskusijas: “Priekšlaicīga mācību pamešana izglītības iestādēs” un “Iespējas profesionālās izglītības iestādēs un Erasmus+ programma”. Projektā iesaistīsies izglītojamie, kuri mācās dažādos kursos, divās dažādās skolās un apgūst dažādas profesijas, bet projekta gaitā viņi iepazīsies, sadraudzēsies, gūs ieskatu savu vienaudžu profesijās un pasaules uztverē, vingrinās iztēli un domāšanu, pilnveidos komunikācijas prasmes un organizatoru spējas.

Avots – http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=izglitojamo-pasparvaldes-doma-radosi-1432.