RTPV_logo zals

Izmaiņas otrdien,20.11.2018.

 

                                             Izmaiņas stundu sarakstā

                                               Otrdiena, 20.11.2018.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
2.L 1. Kravu identificēšana: svītru kods 10. A.Bogdanovs
3. Sports z. L.Haritonovs
3.D 1. Sports z. L.Haritonovs
4.L 3. Prof.vācu valoda 4.a D.Vārpa
LG5 3.1 Kvalifikācija prakses konsultācija 12. A.Lāce
3.2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana 3.A L.Ribaks
LG6 1.,2.,4.,5. Ražošanas apgādes loģistika 12. A.Lāce
3.1 nenotiek A.Lāce

 

 

Izglītības metodiķe                                                                    M. Onužāne-Saliņa

 

16.11.2018

RTPV_logo zals

Izmaiņas piektdien,16.11.2018.

                                            Izmaiņas stundu sarakstā

                                                Piektdiena, 16.11.2018.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.F 1. Sports z. L.Haritonovs
1.R 1. Dabaszinības 1. M.Gailāne
1.K 4. Prof.vācu valoda 4.a D.Vārpa
1.L 1. Latvijas un Pasaules vēsture 7. J.Aizvakars
2.E 1. Krievu valoda 4. I.Kibale
2.R 4. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 3.a A.Pušpure
2.L 1. Kravu izvietošana noliktavā 18. L.Ribaks
3.D 4. Angļu valoda 18.a B.Fridrihsone
3.P 4. Viesu apkalpošanas organizācija 2. A.Upmine
3.R 4. Sports z. L.Haritonovs
4.D 4. Tirgzinības un zīmolvedība 14. D.Kaparkalēja
4.L 4. Veselības mācība 20. M.Gerharde
LG6 1.-4. Ražošanas apgādes loģistika 12. A.Lāce

 

Izglītības metodiķe                                                                    M. Onužāne-Saliņa

 

15.11.2018