Izmaiņas pirmdien,21.01.2019.

                                         Izmaiņas stundu sarakstā

                                            Pirmdiena, 21.01.2019.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.V 1. nenotiek   M.Gailāne
2.E 4. Tehniskā grafika 17. Z.Petročenko
3.L 1. 1.grupa nenotiek   D.Vārpa
4.D 4. 1.grupai nenotiek   D.Vārpa

 

Nav M.Gailāne,D.Vārpa

Izglītības metodiķe                                                                    M. Onužāne-Saliņa

 

18.01.2019