Stundu izmaiņas otrdienai, 26.03.2019.

                                              Izmaiņas stundu sarakstā

                                                   Otrdiena, 26.03.2019.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.K 1. Krievu val. 2.gr. 4. I.Kibale
2. Krievu v./Angļu val. 4./1/a I.Kibale/A.Veidemane
1.L 2. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
2.D 3. Uzņ. mārketinga pas. 14. D.Kaparkalēja
2.S 1. Tūrisma un viesmīlības… 3. I.Dūmiņa
3. Ķīmija 1. M.Gailāne
3.L 2. Maršrutu plānošana 5. T.Džugleja
3. Kravu transport.proc… 18. A.Bogdanovs
4. Informātika 17./21. Z.Petročenko/S.Rudzīte
3.P 3. Krievu valoda 4. I.Kibale
3.R 3. Matemātika 13. I.Dišlere
4.D 1. Grāmatvedības pamati 9. T.Ločmele
2. Saimniec. darbības fin…. 9. T.Ločmele
4.G 1.,2. Materiālu plūsmas izm. 12. A.Lāce
3. Grāmatvedības pamati 9. T.Ločmele
4. Kravu pārvadājumi 18. A.Bogdanovs
4.L 1.,2. Materiālu plūsmas izm. 12. A.Lāce
3. Grāmatvedības pamati 9. T.Ločmele
4. Kravu pārvadājumi 18. A.Bogdanovs

Nav: D.Vārpa, ,M.Gerharde,M.Onužāne-Saliņa,L.Haritonovs, I.Gūtmane,

 

Izglītības metodiķe                          I.Abricka                                        25.03.2019

 

Stundu izmaiņas pirmdienai, 25.03.2019.

                                               Izmaiņas stundu sarakstā

                                                  Pirmdiena, 25.03.2019.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.F 1. Krievu val. 1.gr. 4. I.Kibale
  4. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
1.L 2. Angļu val./Krievu val. 20./4. D.Liepa/I.Kibale
1.R 1. Dabaszinības 1. gr. 1. M.Gailāne
  2. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
  3. Ekonomika 6. G. Krišjāne- Kalvāne
1.V 1.,3. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
  4. Ķīmija 1. M.Gailāne
2.E 1. Informātika 1.gr. 17. Z.Petročenko
2.S 3. Krievu valoda 4. I.Kibale
  4.1. Valoda, kultūra… 3.A A.Pušpure
3.L 1. Matemātika 13. I.Dišlere
  2. Latviešu valoda 10. B.Stefena
  4. Maršrutu plānošana 5. T.Džugleja
3.R 1. Tiesību pamati un.. 5. T.Džugleja
  2. Komercdarbības pamati 15. D.Verečinska
  4. Matemātika 13. I.Dišlere
4.D 1.,2. nenotiek    
  3. Eksāmens 3. E.Čerkovskis
  4.,5. Grāmatvedības pamati 9. T.Ločmele
4.G 1. Loģistikas pamati 18. A.Bogdanovs
  2. Grāmatvedības pamati 9. T.Ločmele
  3. Kravu pārvadājumi 18. A.Bogdanovs
4.L 1. nenotiek    
  2. Grāmatvedības pamati 9. T.Ločmele
  3.,4. Kravu pārvadājumi 18. A.Bogdanovs
4.S 1.,2. Viesu apkalpošana 2. A.Upmine
  3.,4. Bāra darba organizācija 2. A.Upmine

Nav: D.Vārpa, ,M.Gerharde,M.Onužāne-Saliņa,L.Haritonovs, I.Gūtmane, D.Konrāde

Izglītības metodiķe                                        I.Abricka                                         22.03.2019