Izmaiņas ceturtdien,19.09.2019.

                                            Izmaiņas stundu sarakstā

                                             Ceturtdiena, 19.09.2019.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.B 3. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
1.F 1. Latvijas un pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
1.R 2. Latvijas un Pasaules vēsture 8. J.Aizvakars
1.M 4. nenotiek   M.Gerharde
2.L 1. Dabaszinības 1. M.Gailāne
2.V 2. Ekonomika 6. G.Krišjāne-Kalvāne
  3. Ēdienu gatavošana 3. A.Silkāne
3.D 2. Sports z. M.Onužāne-Saliņa
  3. Vācu valoda 5. D.Vārpa
3.E 1. Ēdiena gatavošanas tehnoloģijas pamati 2. A.Silkāne
4.D 1. Saimnieciskās darbības finanšu analīze 9. T.Ločmele
  2. Vācu valoda 4.a D.Vārpa
4.P 3. Dokumentu pārvaldība Bibl. S.Važa
4.R 2. Reklāmas komunikācija 14. D.Kaparkalēja
  4. Projektu vadība 6. G.Krišjāne-Kalvāne

 

Nav M.Gerharde, L.Haritonovs,I.Moldane-Greiškane, I.Dišlere 2.,3.pāris

 

Nodaļas vadītāja                                                                       M.Onužāne-Saliņa

 

 

 

18.09.2019.

 

 

Izmaiņas trešdien,18.09.2019.

 

                                      Izmaiņas stundu sarakstā

                                         Trešdiena,18.09.2019.

 

Kurss Pāris Mācību priekšmets Auditorija Pedagogs
1.B 4. Ģeogrāfija 10. A.Palma
1.L 4. Dabaszinības 1. M.Gailāne
2.L 3. Ekonomika 6. G.Krišjāne-Kalvāne
3.D 1. nenotiek I.Moldana Greškane
4.L 4. nenotiek I.Moldana Greškane
4.R 2. Sports z. L.Haritonovs
4.S 3. Dokumentu pārvaldība bibl. S.Važa

 

 

Nodaļas vadītāja                                                                       M.Onužāne-Saliņa

 

 

 

17.09.2019.