Top 3

Mūsu skola – darba devēju 3. novērtētākā!

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls www.prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu.

Starp profesionālajām skolām un koledžām darba devēji Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu novērtē kā 3. labāko!

TOP 5:

  1. Rīgas Valsts tehnikums
  2. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
  3. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
  4. Ogres tehnikums
  5. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Pilnu sarakstu skatieties https://www.prakse.lv/top.

Top 3

Naida runai Nē3

Seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”

 

Š.g. 17. oktobrī mūsu skolā norisinājās seminārs “SAKI NĒ NAIDA RUNAI”, kuru vadīja cilvēki no Latvijas Cilvēktiesību centra un no biedrības “Līdzdalības platforma”.

Semināra laikā varēja uzzināt par verbālo vardarbību sociālajos tīklos un reālajā dzīvē. Izglītojamie ieguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas. Tika pildīti dažādi uzdevumi, lai izprastu naida veidus un tā sekas, kā arī, kur mūsdienās var sastapt šo naida runu.

Audzēkņi aktīvi piedalījās sagatavotajās aktivitātēs un ar prieku klausījās stāstītajā, jo viss bija ļoti interesanti un noderīgi.

Seminārā piedalījās 31 izglītojamais.

 

Skanstes apkaimes svētki

27. septembrī SKANSTES APKAIMES SVĒTKI

Skanstes apkaimes svētki

Skanstes apkaimes uzņēmumi, izglītības un kultūras iestādes vienosies kopīgos svētkos jau š.g. 27.septembrī. Aizraujošas aktivitātes par drošību kopā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), iespēja izaicināt FS Metta futbolistus, Street Warriors šovprogramma, improvizatoru uznāciens un pašmāju mūziķi- tā ir tikai maza daļa no Skanstes apkaimes svētku pasākuma, kurš apmeklētājiem bez ieejas maksas būs atvērts teju visas dienas garumā.

Sākot ar plkst. 12.00, dalībniekiem būs iespēja doties interaktīvā fotoorientēšanās spēlē pa Skanstes apkaimi, iepazīstot vietējos uzņēmumus, iestādes, esošās celtnes un nākotnes projektus. Savukārt no plkst. 15.00, Rīgas Hanzas vidusskolas pagalmā, norisināsies radošās aktivitātes kopā ar dažādiem uzņēmumiem, kā piemēram,  VUGD, FS Metta, Skantes attīstības aģentūru,  Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu, Autonamu,Elektrum Olimpisko centru un O-Sands, Banku augstskolu, Zemessardzi, banku ‘’Citadele’’, brīvo mākslinieku apvienību ‘’Pieaugušie bērni’’, Rīgas Hanzas vidusskolu u.c. Paralēli radošajām aktivitātēm, dalībniekiem būs iespēja vērot skatuves programmu un doties galvu reibinošā piedzīvojumā ar Orbitronu.  Savukārt pašā vakarā, no plkst. 18.00- 20.00, uz skatuves kāps vairāki pašmāju mūziķi, kuri satricinās skatuvi ar savām oriģināldziesmām un dziesmu kaverversijām, pēc kuru uzstāšanās notiks balvu izloze, kurā aicināts piedalīties ikviens svētku apmeklētājs. Un, protams, kā jau svētkos ierasts, pašā pasākuma noslēgumā gaidāmi arī citi pārsteigumi. Plašāka informācija pieejama Facebook eventā ‘’Skanstes apkaimes svētki’’ un mājaslapā www.skanstessvetki.lv.

Skanstes apkaimes svētki tiek organizēti ar mērķi atklāt iedzīvotājiem Skanstes apkaimes sniegtās iespējas, tādējādi radot piederības sajūtu un veicinot iniciatīvas apziņu, kopīgi veidojot savu apkaimi par Rīgas 21.gadsimta modernāko vizītkarti.

Pasāķumu organizē brīvo mākslinieku apvienība ‘’Pieaugušie bērni’’ sadarbībā ar Rīgas Hanzas vidusskolu, Skanstes attīstības aģentūru un futbola skolu Metta. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

index

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS SEPTEMBRIM

index

Nr. p.k. Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta Atbildīgie
1. Zinību diena. 01.09. 1. kursi – 1000 Aktu zāle M. Gerharde,

kursu audzinātāji

4. kursi – 1000
2., 3. kursi – 1000 Auditorijās pēc stundu saraksta
2. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 01.09.

plkst. 1100

1.,4.kursi Auditorijās pēc stundu saraksta M. Gerharde, kursu audzinātāji
3. Audzinātāja stunda par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citām instrukcijām. 05.09.

plkst. 1200

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta M. Gerharde, kursu audzinātāji
4. Audzinātāja stunda.

Organizatoriskie jautājumi

LG4kursam.

01.09.

plkst.1100

Izglītojamie 1.auditorija M.Gailāne
5. Skolas pašpārvaldes sapulce. 13.09.

plkst. 1525

Izglītojamie 3.a auditorija M.Gerharde

S.Bērziņa

6. Sporta diena 1.kursiem. (nolikums) 12.09.

plkst.12. 00

1. kursi Sporta komplekss

„Laimīte”

L. Haritonovs,

Kursu audzinātāji

7. Karjeras izglītības diena. (nolikums) 12.09.

plkst.1200.

2.;3.4. kursi Rīga M.Gerharde

kursu audzinātāji

8 Plakātu konkurss par karjeras izglītības dienu. 15.09-22.09. 2.;3.4. kursi 2.stāva gaitenis Kursa audzinātāji
9. Pašpārvaldes sanāksme. 13.09.

plkst.1530

Izglītojamie 3.A auditorija S.Bērziņa
10. Fotografēšanās ar foto kompāniju „Mārīte”. Skolas kopbilde. 19.09.

Plkst.955

Visi kursi, pedagogi Ārā skolas priekšā M. Gerharde

 

11. Gatavošanās Skolotāju dienai. Visu mēnesi 2.;3.;4. kursi Aktu zālē M.Gerharde

S.Bērziņa

12. Skanstes apkaimes svētki 27.09

No plkst.1200

Izglītojamie pedagogi Hanzas vidusskolas teritorija M.Gerharde
13. Skolotāju diena.  

29.09.

 

Izglītojamie

pedagogi

Skola M .Gerharde

S.Bērziņa

14.  Jauniešu tautisko deju kolektīva ”Trejdeviņi” mēģinājumi. Trešdienās

plkst. 1530

Izglītojamie Aktu zāle I.Aizupe
14. Kursu audzinātāju informatīvā sanāksme. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3. A auditorija M.Gerharde
Logo ar projekta nosaukumu

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001)

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

RTTlogo-bezf-1 (2)

Informācija par dienesta viesnīcu 1. kursiem

 

1. kursi

Rīgas Stila un modes tehnikumā

līgumus noslēgt un

dienesta viesnīcā ievākties varēs

31. augustā no plkst. 10:00.

 

Līdzi jābūt maksai par 2 mēnešiem (EUR 17.08) un 1 fotogrāfijai.

Nepilngadīgām personām līgumā nepieciešams vecāku paraksts.

Ar gultas veļu dienesta viesnīca nodrošina.

 

Ar dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties: http://www.rsmt.lv/lv/parskolu/dienesta-viesnica/

 

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Mārīte Gerharde

t. 20011312