Telpu nomas izsole ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pieteikšanās mutiskai izsolei, kuras mērķis – iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 41,8 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa – Minimālā nosacītā nomas maksa 115,79 EUR, papildus tiek piestādītas izmaksas par elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdeni pēc skaitītāja rādījumiem, proporcionāli platībai.
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 16.01.2020. plkst. 16.00. Izsole notiks 17.01.2020. plkst. 11.00. Mutiskās izsoles solis tiek noteikts 10.00 EUR.
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst. 10.30 un vismaz līdz plkst. 13.00.
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2. stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs
27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Līguma paraugs PDF

Pedagogu darbnīca

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – RTPV) turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenotajās darbnīcās izglītības iestādēs. Darbnīcu īstenošana ir paredzēta klātienes nodarbībās 12 h apjomā un pavisam paredzēti 3 moduļi. Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Piektdien, 2020.gada 3.janvārī, RTPV pedagogiem notika darbnīcu 2.modulis, kura tēma bija  “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas”. Pedagogi uzzināja:

 

 • ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;
 • kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;
 • ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

 

Par projektu PuMPuRS. Projekts savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

 

“Prasmīgais ekonomists” uzvarētāji

RTPV ekonomikas olimpiāde

“Prasmīgais ekonomists” ir noslēgusies šī gada 3.decembrī. Par uzvarētājiem ir kļuvuši:

1.vieta – Oļegs Jaunošāns 3.D kurss;

2.vieta – Iļja Petriks 3.D kurss;

3.vieta – Karlīna Zarembo 2.L kurss;

4.vieta – Karīna Meļķe 2.L kurss;

5.vieta – Laura Kļava 2.L kurss.

Apsveicam prasmīgākos un labākos mūsu skolas ekonomistus!

Uz Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādi dodas pirmo trīs vietu ieguvēji –

Oļegs, Iļja un Karlīna – 2020.gada 29.janvārī.

 

Vēlam veiksmi un izdošanos!

Paldies visiem, kas piedalījās!

 

Skolotājas Guna, Taņa un Tatjana

 

Konkurss „Viesmīlības pakalpojumi”

 1. gada 12. decembrī RTPV norisinājās jauno profesionāļu profesionālās meistarības konkurss „Viesmīlības pakalpojumi”.

Konkursa mērķis: Sekmēt profesionālās izglītības attīstību, veicināt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādi, dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā.

Darba uzdevumi konkursā:

 

 1. Salocīt 5 salvešu locījumu veidus (no katra veida 2 salvetes);
 2. 2 augļu plašu sagatavošana;
 3. Mise en place un pusdienu galda klāšana 2 personām;
 4. Viesu sagaidīšana, apkalpošana;
 5. Svaigu salātu pagatavošana (gueridon service);
 6. Pamatēdiena pasniegšana (amerikāņu metode) 2 personām;
 7. Crepes flambēšana 2 personām (gueridon service), pasniegšana.

 

Konkursā piedalījās Monika Jakovļeva 2.V kurss, Diāna Ruta Kvirka 2.V kurss, Anastasija Vladlena Sergačova 3.S kurss. Konkursa vērtēšanas komisijas eksperts, SIA Vindenman, pārtikas tehnologs Lita Līne.

Pirmo vietu izcīnīja 3.S kursa izglītojamā  Anastasija Vladlena Sergačova un ieguva tiesības piedalīties nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 pusfinālā. Apsveicam!

 

 

RTPV audzēkņu dalība Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā CITS BAZĀRS ziemā

2019.gada 7.decembrī mūsu skolas audzēkņi – Rita Kolodinska un Laima Novohotjko (1.F kurss) ar SMU ASTRO, Sanija Zīle, Elizabete Kreišmane un Enija Elva Apsīte (1.R kurss) ar SMU Radām.Tev, Miloslava Kirpičņikova un Aleksandra Popova ar SMU Fancy piedalījās Junior Achievement organizētajā pasākumā CITS BAZĀRS ziemā t/c Domina Shopping. Kopumā pasākumā piedalījās 270 skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas (kas ir par 100 SMU vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), kas sevi pierādījuši kā labākie 400 komandu konkurencē. Mūsu audzēkņus CITĀ BAZĀRĀ atbalstīja skolotājas-mentores Tatjana Džugleja, Guna Krišjāne-Kalvāne un Taņa Ločmele.

Gan audzēkņiem, gan skolotājiem bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi,  apskatīt un iegādāties jauniešu radītos interesantus produktus astoņās kategorijās – “Pakalpojumi, izklaide”, “Apģērbi, aksesuāri”, “Skaistumkopšana, bižutērija”, “”Pārtika, preces virtuvei”, “Elektropreces, gaismas objekti”, “Suvenīri, dāvanas, sezonas preces”, “Spēles, preces bērniem”, “Interjera preces”. SMU ASTRO pārstāvēja kategoriju “Suvenīri, dāvanas, sezonas preces”, SMU “Radām.Tev” – “Apģērbus, aksesuārus”, savukārt SMU Fancy piedāvāja Bazāra apmeklētājiem iegādāties preci bērniem.

Visi mūsu skolas SMU dalībnieki priecājas, ka bija iespēja piedalīties tāda mēroga pasākumā.

Rita Kolodinska par Citu Bazāru: Ziemas BAZĀRS Dominā bija ļoti noderīgs pasākums, no tā es guvu pieredzi uzņēmējdarbībā, ka arī uzlaboju savas komunikācijas prasmes. Pateicoties šim pasākumam vairs nešaubos, ka nākotni vēlos saistīt ar uzņēmējdarbību.

Laima Novohotjko: Man ļoti patika, kā bija noorganizēts pats pasākums, ļoti pārdomāti un operatīvi. Pati guvu labu pieredzi tirdzniecībā! Bija interesanti iedvesmoties no “konkurentiem” un viņu izdomātajiem produktiem. Labi pavadīta sestdiena, ar nozīmi!

Elizabete Kreišmane: Man patika darboties un veidot mūsu uzņēmumu, lai varētu prezentēt un iepazīstināt ar to klientus. Guvām jaunu pieredzi komunikācijā, un apmainījāmies ar pieredzi ar citiem uzņēmumiem, kas darbojas tajā pašā sfērā. Protams, secinājām, kas vēl jāuzlabo un jāpilnveido.

Enija Elva Apsīte: Priecājos par iespēju veidot mūsu uzņēmumu un gūt pieredzi šajā jomā,iepazīties ar jauniem, līdzīgi domājošiem cilvēkiem, dzirdēt citu pieredzi un dalīties savā. Noteikti ir tā vērts piedalīties šāda veida pasākumos.

Sanija Zīle: Priecājos par iegūto pieredzi. Šis pasākums man deva iespēju iemācīties komunicēt ar klientiem. Sapratu, kas jāpilnveido vai jāuzlabo, lai prece būtu vēl kvalitatīvāka. Bija interesanti redzēt citu jauniešu radošo iztēli uzņēmējdarbībā. Bija iespēja aprunāties ar jauniešiem, kas piedāvā līdzīgu preci. Noteikti vēl piedalītos šāda veida pasākumos, ja būtu iespēja.

Aleksandra Popova: Man patika, ka varēja redzēt daudz jaunu ideju, iegūt jaunu pieredzi un jaunus draugus. Diemžēl mūsu stenda atrašanās vieta nebija veiksmīga, jo tieši tur bija vērojama mazāka cilvēku plūsma. Ceru, ka arī nākotnē būs iespēja piedalīties šāda veida pasākumos un nākamajā Bazārā paveiksies vairāk.

Miloslava Kirpičņikova: Mūsu SMU ieguva jaunu pieredzi uzņēmējdarbībā, komunicējām ar potenciālajiem pircējiem, iepazināmies arī ar citu SMU piedāvājumiem. Dalība Bazārā deva mums iespēju saprast, pie kā mums vēl ir nepieciešams piestrādāt, ko uzlabot. Ceru, ka nākamajā Bazārā mūsu SMU būs pateicīgāks izvietojums un vairāk pircēju nāks pie mums.

Laima Novohotjko un Rita Kolodinska (SMU ASTRO) piedāvā Domina Shopping apmeklētājiem savu ražotu produkciju

Elizabete Kreišmane, Enija Elva Apsīte un Sanija Zīle prezentē savu preci

Aleksandra Popova un Miloslava Kirpičņikova pie sava stenda

Paldies JA CITA BAZĀRA organizatoriem par kārtējo lielisku pasākumu!

Informāciju sagatavoja RTPV PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja.