Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas vizīte

 

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – RTPV) darbinieki š.g. 6.jūnijā apmeklēja profesionālo mācību iestādi Igaunijā Haapsalu Kutsehariduskeskus (Haapsalu Vocational Education and Training Centre) Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+ programmas publicitātes nolūkos, kā arī ar apakšmērķi veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un/vai jaunu projektu uzsākšanai.

RTPV pārstāvji tikās ar skolas direktori Ingridu Danilovu, iepazinās ar pedagogiem un apmeklēja mācību nodarbības ēdiena gatavošanā, informāciju tehnoloģijās un angļu valodā, kā arī skolas ēdamzālē un virtuvē, kur izglītojamajiem notika praktiskās mācības, vēroja un vērtēja jauniešu demonstrētās prasmes ēdiena pasniegšanā, viesu apkalpošanā, komunikācijā un svešvalodā.

Pēc tam RTPV pārstāvjus uzņēma ārējo attiecību koordinatore/projektu vadītāja Heli Heimo, izrādot skolas telpas, pastāstot vairāk par mācību iestādi un tajā apgūstamajām specialitātēm. Tika dota iespēja apmeklēt skolas aušanas darbnīcu, fotodarbnīcu, mācību virtuvi izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām,  bibliotēku un 2019.gadā aprīkotu digitālo tehnoloģiju telpu. Ar īpašu lepnumu tika izrādīta skolas izglītojamo pašpārvaldes telpa, kurā viss paveikts ar jauniešu spēkiem – gan telpas kapitālais remonts un apdares darbi, pašu izgatavotas ir gan koka, gan polsterētās mēbeles un arī tekstīlijas.

Tikšanās ar Heli Heimo laikā tika pārspriestas iespējas, ko sniedz dalība starptautiskos projektos, īpaši akcentējot abu mācību iestāžu Erasmus+ programmas projektos iegūto pieredzi, Erasmus+ programmas projektu rezultātus un to ietekmi uz izglītojamajiem un darbiniekiem.

RTPV iekļauta ieteiktāko profesionālo izglītības iestāžu TOP3!

Darba devēju visbiežāk ieteiktāko skolu TOPa sarakstā trešā ierindojas:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola!

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Konsultāciju grafiks jūnijā un jūlijā

Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks 2018./2019. m. g. jūnijā un jūlijā

Pedagogs 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 01.07. 02.07. Auditorija
J. Aizvakars 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 88.8.. kab..
L. Arnīte 9.00-14.00       9.00-14.00   3.a.kab.
G. Krišjāne-Kalvāne   8.30-15.00   8.30-15.00     6. kab.
A. Bogdanovs   9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     18. kab.
E. Čerkovskis 9.00-14.00       9.00-14.00        3. kab.
I. Dišlere 9.00-14.00 10.30-15.30 9.00-14.00 9.00-14.00 8.30-14.00   13. kab.
I.Dūmiņa 9.00-14.00     9.00-14.00     3. kab.
Ē. Baune 8.30-15.00     8.30- 15.30     7. kab.
T. Džugleja 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     5. kab.
B. Fridrihsone 8.30-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     18.a kab.
M. Gailāne 9.00-11.00 9.00-15.00 9.00-13.00 9.00-13.00     1. kab.
M. Gerharde 10.00-13.00 9.00-12.00         1.b kab.
I. Gūtmane   14.00-16.00         3.a. kab.
L. Haritonovs   8:30-14:00 8:30-15:00 8:30-12:00  

 

8:30-15:00 Sporta zāle
D. Kaparkalēja 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00       14. kab.
I. Kibale             4. kab.
D. Konrāde 9.00-13.00   9.00-14.00   9.00-14.00   16.kab.
I. Mekšūna 9.00-14.00 9.00-15.00 9.00-14.00 9.00-14.00     11. kab.
D. Verečinska 9.00-14.00   9.00-14.00 9.00-14.00     15. kab.
A.    Merimane   9.00-14.00 9.00-14.00       19. kab.
M. Onužāne-Saliņa     10.00-15.00       Sporta zāle
Z. Petročenko 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00   9.00-14.00 9.00-14.00 17. kab.
A. Pušpure     10.00-15.00       3.a kab.
D. Liepa 9.00-14.00     9.00-15.00     20. kab.
T. Ločmele 9.00-14.00   9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00   9.kab.
B. Stefena 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00   9.00-12.00   10. kab.
A. Upmine 9.00-14.00     9.00-14.00     2. kab.
S. Važa 9.00-14.00       9.00-14.00   Bibliotēka
D. Vārpa 9.00-14.00 9.00-14.00   9.00-14.00     4. a kab.
A.Veidemane   9.00-14.00         15.a kab.
O. Kozlovska   9.30-12.00 9.30-12.00       7.kab.
S. Rudzīte 10:00-15:00   8:30-15:00 8:30-15:00     21.kab.
A. Palma   9.00-15.00         3. a
A. Lāce 10.00-14.00           12. kab.

Direktora vietniece mācību darbā                                                                   I. Gūtmane

finanšu darbinieks

Viesošanās Rotenburgas Berufsbildende Schulen

9. un 10. maijā Vācijas pilsētā Rotenburg (Wümme) mūsu ilggadīgie sadarbības partneri  Berufsbildende Schulen Rotenburg – Europaschule (saīsināti – BBS Rotenburg) atzīmēja Eiropas skolas statusa piešķiršanas 20. gadadienu, uzaicinot pie sevis 30 viesus no dažādām Eiropas valstu sadarbības skolām: Nīderlandes, Slovākijas, Islandes, Somijas, Čehijas republikas, Latvijas un Polijas. Svinīgajā brīdī kopā ar BBS Rotenburg pārstāvjiem bija un Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu pasākumā pārstāvēja Mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte. Skolas darbinieki un sadarbības partneri ar gandarījumu vēroja prezentāciju par laika posmā no 1999. līdz 2019. gadam paveikto, kā arī vienojās par internacionalizācijas procesa nākotnes vīziju un turpmākajām sadarbības iespējām, jo BBS Rotenburg ir saņēmusi sertifikātu “Europaschule in Niedersachsen 2019-2024”.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Ieva Eglīte

 

Deju kolektīvam “Trejdeviņi” – 1. vieta pasākumā “Radi, rādi, raidi”!

Apsveicam mūsu skolas tautisko deju kolektīvu “Trejdeviņi” ar iegūto 1. vietu kategorijā “Tautas deju kolektīvi” gadskārtējā profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi” Ventspilī!

Apsveicam 2.L kursa izglītojamo Juri Šmitu ar iegūto 6. vietu kategorijā “Solisti”!

Paldies pedagogiem – Ievai Aizupei un Jānim Liepiņam – par radošumu un audzēkņu sagatavošanu!

Biznesa plānu konkurss Laidzē

No 16.–17. maijam Laidzē norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Biznesa plānu konkurss, kurā veiksmīgi piedalījās 4.L kursa audzēkne Inga Antropova ar biznesa plānu SIA “Ceļojošais virtulis” un ieguva 4. vietu. Konkursā piedalījās izglītojamie no dažādām Republikas profesionālās izglītības iestādēm. Dalībnieki ne tikai prezentēja savas biznesa idejas (biznesa forumā), bet uzstājās elevator pitch, kurā Inga dalīja 1. vietu ar SIA “Spotig” autoriem, kā arī pildīja radošos uzdevumus komandās.

Kopā ar Ingu uz konkursu devās mūsu skolas pedagogi Taņa Ločmele un Tatjana Džugleja, kurām bija iespēja piedalīties profesionālās kompetences pilnveides seminārā uzņēmējdarbības nozarē “Radoša pieeja darbībai biznesā un izglītībā”.

Konkursa organizators – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” parūpējās arī par interesantām ekskursijām uz Talsu novada uzņēmumiem – AS “INGRID D.” (kokapstrāde un meža, dārza un elektroinstrumentu, nu jau arī mājsaimniecības preču tirdzniecība) un medus ražotni SIA “Green Hive”, kurus apmeklēja visi – gan konkursanti, gan pedagogi, kuri palīdzēja jauniešiem sagatavoties konkursam. Ekskursijās apmeklētāji noklausījās biznesa veiksmes stāstus, uzzināja par uzņēmējdarbības attīstību un sociālo atbildību.

Inga Antropova: Konkurss man sniedza daudz jauku un neaprakstāmu emociju, kā arī jaunus draugus! No šīs pieredzes esmu iemācījusies, ka noteikti vajag sapņot un darīt visu, lai savus sapņus piepildītu. Svarīgi ir uzdrošināties un ticēt sev. Ļoti patika, kā viss bija noorganizēts, jo ne mirkli nebija garlaicīgi.”

Taņa Ločmele: “Dalība šāda mēroga pasākumā ir vienmēr kolosāla pieredze gan uzņēmējdarbības jomā, gan komunikācijā un jaunu kontaktu nodibināšanā skolotājiem un konkursantiem. Audzēkņu biznesa forums paver viņiem arī jaunas iespējas karjeras veidošanā. Pasākumā bija noderīgi arī semināri par izglītības kā produkta aktualitāti mūsdienās un radošumu uzņēmuma darbībā, kuru laikā gūtās atziņas izmantošu gan mācību, gan audzināšanas darbā.”

 

Informāciju sagatavoja PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja