Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā valsts nekustamā īpašuma daļu Tomsona ielā 3/5, Rīgā.

Informācija par nomas objektu:

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 01000240148

Būves kadastra apzīmējums: 01000240148001

Tiek iznomātas neapdzīvojamās telpas Sporta zāle Nr. 006-5, kas atrodas ēkas pagrabstāvā, platība 160,2 m2, un Aktu zāle Nr. 005-7, kas atrodas ēkas 5. stāvā, platība 243,0 m2.

Nomas objekta iznomāšanas nosacījumi:

Nosacītā nomas maksa par 1(vienu) stundu Sporta zālei EUR 7,11 (septiņi euro, 11 centi), Aktu zālei EUR 7,11(septiņi euro, 11 centi).

Nomas līguma minimālais termiņš 1 (viens) gads, nomas līguma maksimālais termiņš 3(trīs) gadi.

Aktu zāle tiek iznomāta no pirmdienas līdz piektdienai no 18:00-22:00.

Sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00- 22:00.

Sporta zāle tiek iznomāta pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, no plkst. 18:00‑22:00.

Sestdienās no plkst. 9:00-14:00 un no plkst. 18:00-22:00. Svētdienās no plkst. 9:00-22:00.

Nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai jābūt regulāra rakstura.

Objekta apskates vieta un laiks:

Nomas objektu var apskatīt Tomsona ielā 3/5, Rīgā katru darba dienu no 10:00-15:00 iepriekš zvanot Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājam Aivaram Zelčam, mob. 27038968.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai:

Pieteikumus iesniegt Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2.stāvā kancelejā darba dienās no plkst. 10:00-15:00 līdz 26. februārim. Iesniedzot pieteikumu, norādīt nepieciešamos nomas laikus.

Nomas objekts tiek iznomāts sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.

 

Telpu noma līguma projekts

Apsveicam mūsu skolas basketbola izlasi ar izcīnīto 1. vietu AMI basketbola spēlēs!

Apsveicam mūsu skolas basketbola izlasi ar izcīnīto 1. vietu 30. sporta spēļu sacensībās basketbolā! RTPV zēni ir kļuvuši par Latvijas profesionālo izglītības iestāžu čempioniem basketbolā!!! Paldies Jauniešiem par izcīnīto uzvaru! Beidzot MŪSU GADS!

 

Komandā spēlēja :

 1. Mārtiņš Šmuksts 2.K
 2. Valters Ļeļs 2.R
 3. Ģirts Kristiāns Jankavs 1.M
 4. Artūrs Kārlis Bergs 3.R
 5. Markuss Kaminskis 1.L
 6. Oskars Meisters 2.F
 7. Eduards Jumis 2.L
 8. Gatis Buivids 3.S
 9. Normunds Šķesters 2.L
 10. Norberts Strazdiņš 4.L
 11. Daniels Mārcis Kerliņš 3.L

                                                       Paldies skolotājam Laurim Haritonovam!

 

Apsveicam ar piedalīšanos ekonomikas olimpiādē!

Apsveicam 3.D  kursa izglītojamo Oļegu Jaunošānu par veiksmīgu piedalīšanos Rīgas pilsētas ekonomikas 21. olimpiādes 2. posmā!

Novēlam izcilus sasniegumus arī turpmāk!

Paldies skolotājai G. Krišjānei-Kalvānei par ieguldīto darbu!

 

 

Apsveicam ar panākumiem Konkursā SkillsLatvia 2020 “Restorānu serviss”!

 1. gada 23. janvārī 3.S kursa izglītojamā Anastasija Vladlena Sergačova piedalījās Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020 pusfināla nominācijā “Restorānu serviss”.

Nominācijas darba uzdevumu profesionālās prasmes:

 • Galda klājuma veidu pārzināšana;
 • Prasme izmantot traukus, galda piederumus un glāzes, pasniedzot ēdienus un dzērienus;
 • Ēdienu saskaņošana  ar dzērieniem;
 • Ēdienkartes uzbūve;
 • Kokteiļu pagatavošanas pamatprincipi;
 • Kafijas pagatavošana;
 • Uzkodu un desertu gatavošana, izmantojot flambēšanas metodi;
 • Porcionēšana no koplietošanas šķīvja, palātes;
 • Ēdienu pasniegšana, izmantojot dažādas apkalpošanas metodes;
 • Vīna pasniegšanas prasmes;
 • Alkoholisko dzērienu raksturojums un pasniegšanas īpatnības;
 • Pareizā inventāra pielietojums gatavojot uzkodas, izmantojot palīggaldu;
 • Darba organizēšana un laika intervāla ievērošana;
 • Higiēnas normu un prasību ievērošana.

Anastasija Vladlena Sergačova  ar 67.74 punktu skaitu (Max100), ieguva godpilno septīto vietu.

Apsveicam!

 

1.kursu viktorīna “Zini! Mini! Uzzini! Dabaszinības”

 1. janvārī notika 1.kursu viktorīna “Zini! Mini! Uzzini! Dabaszinības”. 22 komandu konkurencē:
 • 1.vietu ieguva 1.R kursa komanda ( K. Šulcs, R. Zēģelis, R. Miglenieks, L. Ļebedeva);
 • 2.vietu ieguva 1.B komanda (V. Drobova, L. Lemešonoka, S.Krēsliņa, A. Čubans);
 • 3.vietu ieguva 1.R komanda ( D. Okuņeva, J. D. Grosmane, L.Spriņģe, D. Lemberta, M. E. Kļaviņa)

Paldies dalībniekiem par aktīvu dalību viktorīnā!

Paldies 2.R izglītojamajiem par operatīvu un precīzu pasākuma vadīšanu!

 

Dabaszinību skolotāja Maruta Gailāne

RTPV BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2020.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa plānu konkurss “Bizness – mana nākotne un iespējas”. Konkursā piedalījās 7 dalībnieki no vairākiem 4.kursiem.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane, PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja un eksperte no nozares – finanšu un investīciju konsultante, finanšu koučs, ekonomiste un lektore Inga Jansone.

Konkursa rezultāti:

 1. vieta – Anna Turlaja (4.S kurss)
 2. vieta – Kristīne Kārkliņa (4.D kurss)
 3. vieta – Līga Veronika Lešinska (4.P kurss) un Laura Vecumniece (4.D kurss)
 4. vieta – Kristers Oldbergs (4.L kurss) un Karīna Sergejeva (4.D kurss)
 5. vieta – Mareks Dakša (4.P kurss)

Liels paldies visiem konkursantiem par dalību un drosmi, žūrijas komisijai par veltīto laiku un vērtēšanu!

Paldies skolas administrācijai par atbalstu konkursa organizēšanā!

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Tatjana Džugleja

 

LG7 ekskursija uz uzņēmumu SIA “SAKRET”

2020.gada 23. janvārī profesionālās izglītības skolotāja D.Kārkliņa kopā ar LG7 kursu devās uz lielāko būvmateriālu ražotāja uzņēmumu Latvijā SIA “SAKRET”. Uzņēmums nodarbojas ar dažādu būvmateriālu, piemēram, betona, flīžu līmes, špakteļa, grunts, u.c. ražošanu.

Mācību ekskursiju vadīja uzņēmuma attīstības un kvalitātes kontroles vadītāja Eva Dzene, kura studentiem pastāstīja par uzņēmuma dibināšanu, attīstību, loģistikas procesiem uzņēmuma noliktavās un ražošanas procesiem. Studentiem bija iespēja apskatīt ražošanas cehus, iepazīties tuvāk ar maisījumu pagatavošanas, gatavās produkcijas iepakošanas procesiem. Bija arī iespēja uzklausīt galvenā tehnologa stāstu par  laboratorijas darbību un kā tiek pārbaudīta produkcijas kvalitāte un atsijāts brāķis. Studentiem bija plaši pastāstīts par uzņēmuma noliktavas loģistiku, preces kustības procesiem.

LG7 kursa audzēkņiem ekskursija bija ļoti noderīga, jo uzzināja dažādus jaunus faktus par uzņēmuma loģistiku, noliktavām un saņēma ļoti noderīgas atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

 

Attēlā Lg7 kursa audzēkņi ar ekskursijas vadītāju Evu Dzeni uzņēmuma teritorijā

Telpu nomas izsole ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pieteikšanās mutiskai izsolei, kuras mērķis – iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 41,8 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi.
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa –

Nomas maksa par telpu ir EUR 83,18 mēnesī, neieskaitot PVN.

Papildus mēneša maksai par telpu īri  Nomnieks maksā par inventāra (izdales līnija) nomu EUR 32,61 mēnesī neieskaitot PVN.

Papildus tiek piestādītas izmaksas par elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdeni pēc skaitītāja rādījumiem, proporcionāli platībai.

Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 30.01.2020. plkst. 17.00. Izsole notiks 31.01.2020. plkst. 10.00. Mutiskās izsoles solis tiek noteikts 10.00 EUR.
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst. 10.30 un vismaz līdz plkst. 13.00.
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2. stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs
27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Līguma paraugs PDF

RTPV izsoles nolikums PDF