RTPV audzēkņu dalība konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”

RTPV audzēkņu dalība Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”   RTPV jauniešu komanda 2021.gada 24. un 25.martā piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma organizētajā konkursā Biznesa kanvu izaicinājums. RTPV komandā, kuras nosaukums bija Zaļais pieskāriens, piedalījās 1.R kursa audzēknis Aleksis Paeglis, 2.R kursa audzēkne Vlada Socka un 3.R kursa […]

RTPV konkurss “Mazumtirdzniecība”

RTPV konkurss “Mazumtirdzniecība” 2021.gada 23.martā RTPV norisinājās profesionālās izglītības pasākums – meistarības konkurss “Mazumtirdzniecība”. Konkursā piedalījās 2. un 3. kursa izglītojamie: Elizabete Kreišmane (2.R kurss), Kristaps Šulcs (2.R kurss), Varvara Godunova (3.F kurss), Nora Mintautiška (3.F kurss) un Rota Līga Šulmeistere (3.R kurss). Konkursantiem bija jāpilda dažādi uzdevumi, kas ir saistīti ar pārdošanas procesa organizāciju […]

Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu

Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu   Profesionālo vidusskolu izglītojamajiem prakse ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt izglītojamo teorētiskās zināšanas praksē, sekmēt praktisko iemaņu apgūšanu un sagatavot izglītojamos patstāvīgam darbam atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Katru gadu LDDK noteiktam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu skaitam (2020./2021. […]

Kvalifikācijas prakses norise

Kvalifikācijas prakses norise Mūsu skolas ceturto kursu izglītojamie ir devušies kvalifikācijas praksē. LR Profesionālās izglītības likumā kvalifikācijas prakse ir raksturota kā  attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas (profesionālo iemaņu un prasmju) apguves noslēdzošā daļa pirms valsts pārbaudījuma profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Kā mūsu praktikantiem sokas ar praktisko iemaņu apguvi, lūdzu pastāstīt pašus praktikantus 4.R kursa izglītojamo […]

Tikšanās ar skolas absolventi Sabīni Seņkovu

Tikšanās ar skolas absolventi Sabīni Seņkovu   23.februārī karjeras dienu ietvaros notika izglītojamo, kuri apgūst reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju, tiešsaistes tikšanās ar mūsu skolas absolventi Sabīni Seņkovu. Viņa, mācoties mūsu skolā, ir ieguvusi reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka kvalifikāciju. Šobrīd Sabīne strādā Rimi Baltic Group kā LEAN komandas trenere. Viņa savā ikdienā vada RIMI veikalu efektivitātes mācības […]