Deju kolektīvs-„TREJDEVIŅI”


Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā darbojas deju kolektīvs, kurā laipni tiek aicināti dejotāji  (ar un bez pieredzes).
Deju kolektīvs piedalās skolas organizētajos pasākumos.Pagājušajā mācību gadā ieguva pirmo pakāpi skolu tautisko deju kolektīvu skatē Smiltenē. Šogad ieguva 1.pakāpi(41.1 punkti) XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un atlases skatē, uzvedumā “Māras zeme”.

28811001_1593351704066967_1454987480_o

Deju mēģinājumi  notiek trešdienās plkst. 15.30 un svētdienās plkst. 19.00 Aktu zālē (skolas 5. stāvā)

Deju kolektīvu vada deju skolotāja Ieva Aizupe. Deju kolektīvs 2016.gada novembrī nosvinēja 5 gadu jubileju.

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”, 2017.gada 12.maijā Rīgā notika Deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skate, kurā deju kolektīvs “Trejdeviņi” ieguva I. pakāpi.

Sīkākai informācijai griezties pie direktora vietnieces audzināšanas darbā Mārītes Gerhardes.

AICINĀM VISUS DEJOT GRIBĒTĀJUS PIE MUMS…

TIEKAMIES MĒĢINĀJUMOS!

Sekot līdz jaunumiem vari skolas deju kolektīva Instagram kontā- https://www.instagram.com/trejdevini/