Deju kolektīvs-„TREJDEVIŅI”


Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā darbojas deju kolektīvs, kurā laipni tiek aicināti dejotāji  (ar un bez pieredzes).
Deju kolektīvs piedalās skolas organizētajos pasākumos.Pagājušajā mācību gadā ieguva pirmo pakāpi skolu tautisko deju kolektīvu skatē Smiltenē.

tdk trejdeviņi_edited

Deju mēģinājumi 1.semestrī notiek pirmdienās plkst. 1530  Aktu zālē (skolas 5. stāvā)

Deju kolektīvu vada deju skolotāja Ieva Aizupe. Deju kolektīvs 2016.gada novembrī nosvinēja 5 gadu jubileju.

Sīkākai informācijai griezties pie direktora vietnieces audzināšanas darbā Mārītes Gerhardes.

AICINĀM VISUS DEJOT GRIBĒTĀJUS PIE MUMS…

TIEKAMIES MĒĢINĀJUMOS!

Sekot līdz jaunumiem vari skolas deju kolektīva Instagram kontā- https://www.instagram.com/trejdevini/