Informācija izglītojamajiem, kuri ir pieteikušies dienesta viesnīcai

 

  1. Iekārtošanās dienesta viesnīcā 31.augustā laikā no 9.00 līdz 14.00

2. Dienesta viesnīcas adrese: Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīca, Ūdeļu iela 22, Rīga.

3. OBLIGĀTI līdzi jābūt kādam no vecākiem!

4. Maksu par dienesta viesnīcu jāsedz ar pārskaitījumu.