Kontakti

Nosaukums – Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Izglītības iestāžu reģistra numurs – 3335003584
Nodokļu maksātāju reģistra kods – 90001259598
Banka – Valsts kase
Kods – TRELLV22
Konts – LV29TREL215022202500B

Tālrunis – 67371528
Mobilais tālrunis – 20011299
Oficiālā e-pasta adrese – info@rtpv.edu.lv
 
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001259598
Adrese (juridiskā/faktiskā) – Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija
 
 
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Direktores pieņemšanas laiks: pirmdienās 15.00 – 17.00.
Administrācijas pieņemšanas laiks: pirmdienās 15.00 – 17.00.
 
Dienesta viesnīca saskaņā ar sadarbības līgumu
DARBA LAIKS: darba dienās 9.00 – 17.00.

Darbinieku kontakti

Direktore – Inita Safronova

Tālrunis : +371 67371528, +371 20011244

E-pasta adrese : inita.safronova@rtpv.edu.lv

Direktores vietniece mācību darbā – Ieva Gūtmane

Tālrunis : +371 20011288

E-pasta adrese : ieva.gutmane@rtpv.edu.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Mārīte Gerharde

Tālrunis : +371 20011312

E-pasta adrese : marite.gerharde@rtpv.edu.lv

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs – Aivars Zelčs 

Tālrunis : +371 27038968

E-pasta adrese : aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Loģistikas un telemehānikas, komerczinību (reklāmas pakalpojumu), administratīvo un sekretāru pakalpojumu izglītības programmu nodaļas metodiķe – Anna Pušpure 

Tālrunis : +371 20381152

E-pasta adrese : anna.puspure@rtpv.edu.lv

Komerczinību (komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), restorānu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu, banku zinību un finanšu izglītības programmu nodaļas metodiķe  – Sintija Aunkrogere

Tālrunis : +371 20381152 

E-pasta adrese : sintija.aunkrogere@rtpv.edu.lv

DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķe  – Guna Krišjāne-Kalvāne

Tālrunis : +371 20011303 

E-pasta adrese : guna.kalvane@rtpv.edu.lv

Metodiķe  – Baiba Priekule

Tālrunis : +371 25919983 

E-pasta adrese : metodika@rtpv.edu.lv

Galvenā grāmatvede – Dace Krauze

Tālrunis : +371 20011266

E-pasta adrese : dace.krauze@rtpv.edu.lv

Grāmatvede – Sandra Ungura

Tālrunis : +371 20011266

E-pasta adrese : sandra.ungura@rtpv.edu.lv

Personāla speciāliste – Alīna Maskaļonoka

Tālrunis : +371 20229945

E-pasta adrese : personals@rtpv.edu.lv

IT pakalpojumu speciālists – Rodions Kotenkovs

Tālrunis : +371 26179605

E-pasta adrese : atbalsts@rtpv.edu.lv

Bibliotekāre – Sandra Važa

Tālrunis : 

E-pasta adrese : biblioteka@rtpv.edu.lv

Kanceleja – Tīna Karīna Anšance (sekretārs)

Tālrunis : +371 67371528 (tālrunis)
+371 20011299 (mob. tālrunis)
+371 67371772 (fakss)

E-pasta adrese : info@rtpv.edu.lv

Kanceleja – Anita Silkāne (vecākā lietvede)

Tālrunis : +371 67371528 (tālrunis)
+371 20011299 (mob. tālrunis)
+371 67371772 (fakss)

E-pasta adrese : info@rtpv.edu.lv

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos

Lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku informācijas apmaiņu, Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai adresētos elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi info@rtpv.edu.lv
Skola pieņem elektroniskos dokumentus, kas atbilst Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” prasībām.
Skola pieņem elektroniski sagatavotos dokumentus šādos datņu formātos:
elektroniski parakstītiem dokumentiem – EDOC;
noformētam tekstam – DOC un DOCX;
nenoformētam dokumentam – TXT;
elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX;
grafiskai informācijai – JPEG, TIFF un PNG;
portatīvā dokumenta formātu PDF;
arhivētiem datiem – RAR, ZIP.