Ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas programmās


Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzņem:

 • jauniešus vecumā no 17-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
 • un nodarbinātos (pašnodarbinātos) jauniešus vecumā no 17-24 gadiem.
 • Izglītības programma
 • Telemehānika un loģistika
 • Komerczinības
 • Komerczinības
 • Restorānu pakalpojumi
 • Ēdināšanas pakalpojumi
 • Kvalifikācija
 • Loģistikas darbinieks
 • Komercdarbinieks
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
 • Restorānu pakalpojumu speciālists
 • Pavārs
 • Mācību ilgums
 • 1,5 gadi
 • 1,5 gadi
 • 1,5 gadi
 • 1,5 gadi
 • 1 gads
 • Iepriekšējā izglītība
 • 12. klases
 • 12. klases
 • 12. klases
 • 12. klases
 • 12. klases

Mācības ir bez maksas.

Stipendija 70-115 EUR mēnesī.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (skolas veidlapa);
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
 • 2 fotokartītes (3×4 cm);
 • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņemam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolā, Tomsona ielā 3/5, Rīgā, kancelejā, 2. stāvā līdz 2017. gada 28. decembrim.

Tālrunis uzziņām: 20011299; 67371528.


Sīkāka informācija par Jauniešu garantija projektu Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/