MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LEONARDO DA VINCI APAKŠPROGRAMMA

Projekta nosaukums: “Izglītojamo mārketinga prasmju un iemaņu uzlabošana Somijā”

Mobilitātes līguma numurs: 2010-1-LV1-LEO01-00551

Projekta kopējais finansējums ir EUR 8080,44.

Uzņemošā partnerorganizācija: OY Porvoon Kauppaoppilaitos Borga Handels (turpmāk Porvo Komerckoledža)

Trīs RTT Reklāmas pakalpojumu komerczinību izglītības programmas izglītojamie – Ieva Briede no 4.K kursa, Alīna Kurlova un Deins Sniķers no 4.R kursa – piedalījās projektā “Izglītojamo mārketinga prasmju un iemaņu uzlabošana Somijā”, no 2011.gada 7.marta līdz 31.martam uzturoties Somijā. Izglītojamos pavadīja skolotāja Jūlija Sjomina, kura Somijā uzturējās no 7.marta līdz 11.martam. Projekta ietvaros pirmo nedēļu RTT izglītojamie kopā ar skolotāju piedalījās Porvo Komerckoledžas mācību stundās, bet atlikušās trīs nedēļas izglītojamie izgāja praksi Somijas uzņēmumos.

PREZENTĀCIJA “Praktisko iemaņu gūšana Somijā 2011”

sk. arī http://www.keeplearning.lv/?p=1386