Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā

Projekts ”Domā radoši”

”Galda spēļu vakars”

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas darbinieku un absolventu 70 gadu jubilejas salidojums