Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas deju kolektīva Trejdeviņi 75 gadu jubilejas apsveikums

Click here to add your own text

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā

Projekts ”Domā radoši”

”Galda spēļu vakars”

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas darbinieku un absolventu 70 gadu jubilejas salidojums