Sagatavošanas vizītes rezultātā, kura notika Rotenburgā 2010.gada 27.-29.oktobrī, tika uzrakstīts projekts “INTERNSHIP OF NORTHERN LIGHTS”. 2011.gada 8.decembrī tehnikums saņēma Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekta Nr. 2011-1-LV1-LEO01-02024 “INTERNSHIP OF NORTHERN LIGHTS” apstiprinājumu un 2012.gada jūnijā tika parakstīts līgums starp Rīgas Tirdzniecības tehnikumu un Valsts izglītības attīstības aģentūru par mobilitātes projekta realizēšanu. Apstiprinātais finansējums projektam ir EUR 36 534,00. 

Projekta ietvaros 15 tehnikuma izglītojamie dosies četras nedēļas ilgā praksē uz piecām projekta dalībvalstīm – Igauniju, Somiju, Nīderlandi, Poliju un Vāciju (3 izglītojamie uz katru no valstīm). Projektu plānots realizēt 2012./2013.mācību gadā.

Projekta realizācijas gaita:

* Izglītojamo informēšana par dalību projektā un dalībnieku atlase notiks 2012.gada septembrī/oktobrī.

* 2012.gada novembrī/decembrī notiks projekta dalībnieku valodas un pedagoģiskā sagatavošana, kā arī prakses vietu saskaņošana ar uzņemošo organizāciju katrā no dalībvalstīm.

* Izglītojamie praksē dosies laika posmā no 2013.gada janvāra līdz maijam.

Projekta dalībnieku finansējums aktivitātes īstenošanai sastāv no sekojošām daļām:
* finansējums dalībnieku sagatavošanai,
* uzturēšanās izmaksas,
* ceļa izmaksas.

Projekta dalībniekiem, pirms došanās uz mobilitātes valsti, paredzēta sagatavošana (pedagoģiskā, valodas un kultūras sagatavošana).
Uzturēšanās izmaksas ietver izmaksas par apdrošināšanu, dzīves vietu, iztiku un vietējā transporta izmaksas.

Īstenojot dalībnieku sagatavošanu, 11.12.2012. projekta dalībniekiem tika noorganizēts seminārs un ekskursija Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā.