Kas mēs esam?

Pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska organizācija. To veido 1-4 kursu aktīvie izglītojamie. Šo izglītojamo uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus, un censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, izvērst savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.
 
Seko pašpārvaldei Instagram kontā: https://www.instagram.com/rtpv_lv/
 

Kā mēs darbojamies?

Skolēnu pašpārvaldei ir sava noteikta struktūra. Mūsu pašpārvaldes prezidente ir Silvija Bērziņa(3.D kurss).

Katru mēnesi notiek divas kopsapulces, kuru laikā tiek izrunāti visi jaunumi, aktuālā informācija, sadalīti darbi tuvākajiem pasākumiem, bet reizēm sektora vadītājus sasauc kopā uz atsevišķu sapulci.

Ko iegūsi darbojoties skolēnu pašpārvaldē?

Protams, ka galvenie ieguvumi būs jauni cilvēki, ko sastapsi, jo no tiem varēsi daudz mācīties. Un, ja būsi pietiekami aktīvs un radošs, arī viņi mācīsies no tevis.

Tāpat uzlabosi arī dažādas prasmes, kas ir noderīgas – prasmi plānot un organizēt, prasmi plānot savu laiku, prasmi ātri atrast radošas pieejas un risinājumus problēmām, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, prasmi efektīvi izmantot pieejamos resursus.

Galu galā tu jautri un lietderīgi pavadīsi savu brīvo laiku.

Kas jāzina iestājoties pašpārvaldē?

Iestāties pašpārvaldē var jebkurš 1.- 4. kursu izglītojamais jebkurā laikā visa mācību gada garumā, atnākot uz pašpārvaldes sanāksmi. Pirmā pašpārvaldes sanāksme notiek septembra sākumā, kad notiek iepazīšanās ar sektoru vadītājiem un pienākumiem. Pirmās sanāksmes laikā varēsi pieteikties vienā vai vairākos sektoros, un darboties tajos visa gada garumā.

Pašpārvaldes struktūra

1. Izglītojamo pašpārvalde ir ne vairāk par 30 cilvēkiem, un tās vieglākai un efektīvākai darbībai tā ir sastrukturēta un tā sastāv no: 
• Konsultanta (direktora vietniece mācību darbā Mārīte Gerharde);
• Pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja;
• Pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja vietniekiem;
• Sporta sektora vadītāja un tā dalībniekiem;
• Finanšu sektora vadītāja un tā dalībniekiem;
• Samāriešu organizācijas vadītāja un tās dalībniekiem.

Pašpārvaldes tradīcijas un rīkotie pasākumi

Par tradīcijām kļuvuši tādi pasākumi kā:

  • Zelta talanti
  • Nepieradinātā modes skate
  • Labdarības akcijas Lieldienās un Ziemassvētkos
  • Valentīna diena,
  • Mēmais šovs
  • Žetonu vakars
  • Ziemassvētku koncerts

IESPĒJAMS, KA ŠO TRADĪCIJU SARAKSTU VARI MAINĪT TIEŠI TU, PIEVIENOJOTIES UN DAROT!
MĒS TEVI GAIDĀM!