Kas mēs esam?

Mūsu skolas izglītojamo pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska organizācija. Tās sastāvā ir 1.-4. kursu aktīvie izglītojamie. Šo izglītojamo uzdevums ir veidot skolas izglītojamo sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt izglītojamo intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan pedagogu viedokļus, un censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, izvērst savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

 
Seko pašpārvaldei Instagram kontā: https://www.instagram.com/rtpv_lv/
 

Kā mēs darbojamies?

Skolēnu pašpārvaldei ir sava noteikta struktūra un izstrādāta kārtība, kuras ietvaros mēs darbojamies. Mūsu pašpārvaldes prezidente Anete Plūme un viceprezidents Sandijs Dredžels ir atbildīgi par sektoru sekmīgu darbību un to, ka tiek pārstāvētas izglītojamo un pedagogu intereses. Katru mēnesi notiek divas kopsapulces, kuru laikā tiek izrunāts mēneša darba plāns, jaunumi un turpmākie pasākumi, sadalīti pienākumi. Reizi mēnesī prezidents sasauc kopā uz atsevišķu sapulci sektoru vadītājus, lai izvērtētu padarīto darbu un veidotu jaunu darba plānu.

Ko iegūsi darbojoties skolēnu pašpārvaldē?

Viens no ieguvumiem būs jauni cilvēki, ko sastapsi darbojoties pašpārvaldē, jo noteikti varēsi daudz ko mācīties. Un, ja būsi pietiekami aktīvs un radošs, viņi ņems piemēru no Tevis!

Tāpat uzlabosi arī dažādas prasmes, kas ir noderīgas- prasmi plānot un organizēt, prasmi plānot savu laiku, prasmi ātri atrast radošas pieejas un risinājumus problēmām, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, prasmi efektīvi izmantot pieejamos resursus.

Galu galā- Tu jautri un lietderīgi pavadīsi savu brīvo laiku.

Kas jāzina iestājoties pašpārvaldē?

Iestāties pašpārvaldē var jebkurš 1.-4. kursu izglītojamais jebkurā laikā visa mācību gada garumā, atnākot uz pašpārvaldes sanāksmi. Pirmā pašpārvaldes sanāksme notiek septembra sākumā, kad notiek iepazīšanās ar sektora vadītājiem un pienākumiem. Pirmās sanāksmes laikā varēsi pieteikties vienā vai vairākos sektoros, un darboties tajos visa gada garumā.

Pašpārvaldes struktūra

Izglītojamo pašpārvalde ir ne vairāk par 30 cilvēkiem, un tās vieglākai un efektīvākai darbībai tā ir sastrukturēta vairākās pakārtotās darbības nozarēs.
`

Pašpārvaldes tradīcijas un rīkotie pasākumi

Par tradīcijām kļuvuši tādi pasākumi kā:

  • Zelta talanti;
  • Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
  • Labdarības akcijas Lieldienās un Ziemassvētkos;
  • Valentīna diena;
  • Pateicības diena;
  • Žetonu vakars;
  • Ziemassvētku koncerts;
  • Skolotāju diena.

IESPĒJAMS, KA ŠO TRADĪCIJU SARAKSTU VARI MAINĪT TIEŠI TU, PIEVIENOJOTIES UN DAROT!
MĒS TEVI GAIDĀM!