Izmaiņas stundu sarakstā

Piektdiena, 20.01.2017.

 

 

Kurss Pāris Mācību  priekšmets Auditorija Pedagogs
1.D 4. Prečzin. pam.(nepārtika) 3.a A.Krūziņa-Liepa
1.L 1. 2.gr. krievu valoda 4. I.Kibale
  3. Latviešu valoda 10. B.Stefena
  4. Sports z L.Haritonovs
1.R 3. Vēsture 8. J.Aizvakars
  4. nenotiek    
1.S 1. Sports z L.Haritonovs
  4. Vēsture 8. J.Aizvakars
2.L 1. Matemātika 13. I.Dišlere
  2. L.saskarsme 14. D.Kaparkalēja
  4. Pārtikas prečzin. 16. D.Konrāde
2.S 1. Banketu,konf.org. 3. I.Dūmiņa
  2. Restorāna d.org. Bib. I.Zakse
  3. Sports z L.Haritonovs
  4. Krievu valoda 4. I.Kibale
3.L 1. Tirgzinības 15. K.Dzenis
  2. Matemātika 13. I.Dišlere
3.S 1. Grāmatv.p., kalk. 9. N.Markina
  3. Projektu vad. 6. I.Pirktiņa
  4. Sports z M.Onužāne-Saliņa
4.A 4. Vācu valoda 11. D.Vārpa
4.F 2.,3 Tirgz.,rekl. 15. K.Dzenis
  4. Vad.grāmatv. 6. I.Pirktiņa
  5.1. Audzināšana 6. I.Pirktiņa
4.R 1. Reklāmas ētika un lik. 5. T.Džugleja
  2. Pedagoga maiņa 17. D.Verečinska
  3. Statistika 9. N.Markina
  4. Grāmatvedība 9. N.Markina
AC 3* 2. Projektu vadība 6. I.Pirktiņa
  4. Rest. darba org. Bib. I.Zakse

 

Nav – Z. Petročenko, A.Bogdanovs

 

 

19.01.2017.                               Nodaļas vadītāja                         A.Pušpure