meeting_09

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

Programmas mērķis

Izglītības procesā sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš spēj informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamā kvalifikācija

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Informācija

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda I un Literatūra I,  Svešvaloda I (angļu valoda), Valsts aizsardzības mācība;

Apgūst vispārīgā līmenī – Matemātika, Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda)

Valsts pārbaudes darbi –  3. kursā kārto eksāmenu Matemātika – vispārīgajā līmenī, Latviešu valoda I un Literatūra I, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī

4. kursā – kārto kvalifikācijas eksāmenu kvalifikācijā ( klientu apkalpošanas speciālists).

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi –

4.kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Svešvaloda II (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II)

4.kursā var izvēlēties Matemātika I (optimālais līmenis), var kārtot eksāmenu matemātikā optimālajā līmenī.

 • Organizācijas darbības pamatprocesi,
 • Biroja darba organizēšana,
 • Dokumentēšana,
 • Dokumentu un informācijas aprite,
 • Biroja darba organizēšana,
 • Korporatīvā komunikācija,
 • Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana,
 • Klientu vajadzību izpēte,
 • Profesionālā saziņa svešvalodās,
 • Lietišķo tikšanos organizēšana,
 • Klientu apkalpošana,
 • Klientu apkalpošanas speciālistu prakse,
 • Grāmatvedības kārtošana,
 • Personāla vadība,
 • Arhīva lietas.
 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis.

Klientu apkalpošanas speciālists plāno, organizē  un sadarbojas ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Izstrādā nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošina pārvaldības un speciālo dokumentu apriti, noformē finanšu pirmdokumentus klientu apkalpošanas procesā. Ievēro personas datu aizsardzības likumu.

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti – praktiķi.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos