KONTAKTI, REKVIZĪTI

Nosaukums – Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Izglītības iestāžu reģistra numurs – 3331001361
Nodokļu maksātāju reģistra kods – 90001259598
Banka – Valsts kase
Kods – TRELLV22
Konts – LV62TREL2150222005000

Tālrunis – 67371528
Mobilais tālrunis – 20011299
Fakss – 67371772
Adrese (juridiskā/faktiskā) – Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Satiksme (virzienā no centra):
3., 5. vai 25. trolejbuss līdz pieturai “Aristida Briāna iela”;
11. autobuss līdz pieturai “Aristida Briāna iela”.

Oficiālā e-pasta adrese – info@rtpv.edu.lv
DARBA LAIKS: darba dienās 9.00 – 17.00.

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Direktores pieņemšanas laiks: pirmdienās 15.00 – 17.00.
Administrācijas pieņemšanas laiks: pirmdienās 15.00 – 17.00.
`
AmatsVārds, UzvārdsTālrunisE-pasta adrese
DirektoreInita Safronova+371 67371528, +371 20011244inita.safronova@rtpv.edu.lv
Direktores vietniece mācību darbāIeva Gūtmane+371 67371772, +371 20011288ieva.gutmane@rtpv.edu.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbāMārīte Gerharde+371 20011312marite.gerharde@rtpv.edu.lv
DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķeGuna Krišjāne-Kalvāne+371 20011303guna.kalvane@rtpv.edu.lv
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājsAivars Zelčs+371 27038968aivars.zelcs@rtpv.edu.lv
Loģistikas un telemehānikas, komerczinību (reklāmas pakalpojumu), administratīvo un sekretāru pakalpojumu izglītības programmu nodaļas metodiķeAnna Pušpure+371 20381152anna.puspure@rtpv.edu.lv
Komerczinību (komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), restorānu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu, banku zinību un finanšu izglītības programmu nodaļas metodiķeMadara Onužāne-Saliņa+371 20381414madara.onuzane@rtpv.edu.lv
MetodiķeInga Girgensone+371 25919983metodika@rtpv.edu.lv
Galvenā grāmatvedeDace Krauze+371 20011266dace.krauze@rtpv.edu.lv
GrāmatvedeSandra Ungura+371 20011266sandra.ungura@rtpv.edu.lv
Personāla speciālisteSimona Marta Kārkliņa+371 20229945personals@rtpv.edu.lv
BibliotekāreSandra Važabiblioteka@rtpv.edu.lv
KancelejaSilva Rubeze (sekretāre)
Jeļena Blohina (vecākā lietvede)
+371 67371528 (tālrunis)
+371 20011299 (mob. tālrunis)
+371 67371772 (fakss)
info@rtpv.edu.lv

Lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku informācijas apmaiņu, Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai adresētos elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi info@rtpv.edu.lv
Skola pieņem elektroniskos dokumentus, kas atbilst Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” prasībām.
Skola pieņem elektroniski sagatavotos dokumentus šādos datņu formātos:
elektroniski parakstītiem dokumentiem – EDOC;
noformētam tekstam – DOC un DOCX;
nenoformētam dokumentam – TXT;
elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX;
grafiskai informācijai – JPEG, TIFF un PNG;
portatīvā dokumenta formātu PDF;
arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

E-iesniegums