KONTAKTI, REKVIZĪTI

Nosaukums – Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Izglītības iestāžu reģistra numurs – 3335003584
Nodokļu maksātāju reģistra kods – 90001259598
Banka – Valsts kase
Kods – TRELLV22
Konts – LV29TREL215022202500B

Tālrunis – 67371528
Mobilais tālrunis – 20011299
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001259598
Adrese (juridiskā/faktiskā) – Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Satiksme (virzienā no centra):
3., 5. vai 25. trolejbuss līdz pieturai “Aristida Briāna iela”;
11. autobuss līdz pieturai “Aristida Briāna iela”.

Oficiālā e-pasta adrese – info@rtpv.edu.lv
DARBA LAIKS: darba dienās 9.00 – 17.00.

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Direktores pieņemšanas laiks: pirmdienās 15.00 – 17.00.
Administrācijas pieņemšanas laiks: pirmdienās 15.00 – 17.00.
`
AmatsVārds, UzvārdsTālrunisE-pasta adrese
DirektoreInita Safronova+371 67371528, +371 20011244inita.safronova@rtpv.edu.lv
Direktores vietniece mācību darbāIeva Gūtmane+371 20011288ieva.gutmane@rtpv.edu.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbāMārīte Gerharde+371 20011312marite.gerharde@rtpv.edu.lv
DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķeGuna Krišjāne-Kalvāne+371 20011303guna.kalvane@rtpv.edu.lv
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājsAivars Zelčs+371 27038968aivars.zelcs@rtpv.edu.lv
Loģistikas un telemehānikas, komerczinību (reklāmas pakalpojumu), administratīvo un sekretāru pakalpojumu izglītības programmu nodaļas metodiķeAnna Pušpure+371 20381152anna.puspure@rtpv.edu.lv
Komerczinību (komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks), restorānu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu, banku zinību un finanšu izglītības programmu nodaļas metodiķeSintija Aunkrogere+371 20381414sintija.aunkrogere@rtpv.edu.lv
MetodiķeBaiba Priekulemetodika@rtpv.edu.lv
Galvenā grāmatvedeDace Krauzedace.krauze@rtpv.edu.lv
GrāmatvedeSandra Ungura+371 20011266sandra.ungura@rtpv.edu.lv
Personāla speciālisteAlīna Maskaļonoka+371 20229945personals@rtpv.edu.lv
IT pakalpojumu speciālistsRodions Kotenkovs+371 26179605atbalsts@rtpv.edu.lv
BibliotekāreSandra Važabiblioteka@rtpv.edu.lv
Vecākā lietvedeAnita Silkāne +371 67371528 (tālrunis)
+371 20011299 (mob. tālrunis)
kanceleja@rtpv.edu.lv
SekretāreTīna Karīna Anšance+371 67371528 (tālrunis)
+371 20011299 (mob. tālrunis)
info@rtpv.edu.lv
Projektu vadītājaIeva Eglīte+371 22310799projekti@rtpv.edu.lv

Personas datu aizsardzība:
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iecēlusi personas datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai izglītības iestāde ievērotu personas datu aizsardzības regulējuma prasības. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts info@tavidati.lv , tālrunis 26400010.

Lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku informācijas apmaiņu, Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai adresētos elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi info@rtpv.edu.lv
Skola pieņem elektroniskos dokumentus, kas atbilst Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” prasībām.
Skola pieņem elektroniski sagatavotos dokumentus šādos datņu formātos:
elektroniski parakstītiem dokumentiem – EDOC;
noformētam tekstam – DOC un DOCX;
nenoformētam dokumentam – TXT;
elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX;
grafiskai informācijai – JPEG, TIFF un PNG;
portatīvā dokumenta formātu PDF;
arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

E-iesniegums