Jauniešu koris “Vēja spārniem”

Kora devīze “Nedziedi dušā, nāc dziedāt korī!”

Kora diriģents Aldans Milzarājs

Kā jau katrā radošā skolā arī pie mums darbojas jauktais koris .Katru skolas svētku vizuālo baudījumu papildi kora dziedāšana un jauniešu skanīgās balsis.

Koris ir piedalījies vienpadsmitajos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,

III Latvijas skolu jaukto koru salidojumā “Kalniem pāri” Valmierā, Rīgas izglītības iestāžu jaukto koru lielkoncertā “Rīgas gailis 2018”, kas veltīts Latvijas simtgadei.

Šobrīd koris apgūst divpadsmito Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru.