Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitāšu projekts “LET’S LEARN TOGETHER” (projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000230) paredz gan izglītojamo mobilitāti, gan VET speciālistu mobilitāti. Kopā mobilitātēs devās 18 personas. Projekta ilgums 2 gadi, no 2014.gada novembra līdz 2016.gada 31.maijam. Kopējais piešķirtais finansējums 35410,00 EUR.

2015. gada maijā uz Zviedriju devās RTPV angļu valodas skolotāja Maija Grauziņa un bibliotekāre Zane Ketekate, lai nedēļas garumā iepazītos ar uzņemošās skolas Vasterviks Upper secondary school (Vasterviks Gimnasium) izglītības programmām, mācību procesu, personālu, audzēkņiem.

2015. gada maijā Zviedrijā uzturējās divas RTPV izglītojamās – Sintija Backāne un Ieva Igaune, lai izietu praksi ārvalstu uzņēmumā un gūtu praktisku ieskatu un pieredzi par konkrētā uzņēmuma darbību.

Erasmus+ projekta “LET’S LEARN TOGETHER” ietvaros, septiņas RTPV izglītojamās visu maija mēnesi (2016) uzturējās Vācijas pilsētā Höxter, lai izietu praksi vietējos uzņēmumos. Arī trīs skolotājas – Iveta Dūmiņa, Tatjana Daudiša un Diāna Vārpa – devās uz Höxter, lai apmainītos pieredzē ar Vācijas pedagogiem un prakšu vadītājiem uzņēmumos. Attēlā meitenes kopā ar pavadošo skolotāju no RTPV Diānu Vārpu un uzņemošās skolas Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Höxter pārstāvēm.

Vācija

No 2016. gada 28. marta līdz 2016. gada 3. aprīlim trīs RTPV skolotājas – Daina Kaparkalēja, Daiga Konrāde un Anita Upmine devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Francijas pilsētu Angers. Viņas apmeklēja Chevrollier profesionālo koledžu (Lycee Chevrollier), iepazīstoties ar darbiniekiem un studentiem, stāstīja par Latviju un mūsu skolu, piedalījās nodarbībās, dalījās pieredzē ar vietējiem skolotājiem. Skolotājas apmeklēja arī pastilu un liķiera ražotni, kas nodrošina prakses vietas gan vietējiem studentiem, gan ārzemju apmaiņas studentiem. Pieredzes apmaiņa notika Erasmus+ projekta “LET’S LEARN TOGETHER” ietvaros.