Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Let’s learn together, not separately” ilgums ir divi gadi – 2014./2015.m.g. un 2015./2016.m.g.
Piedalās piecas skolas no piecām dažādām valstīm – Latvijas, Polijas, Vācijas, Itālijas un Turcijas. Projektā ir paredzētas gan noteiktas aktivitātes katrā no skolām, gan visu piecu dalībskolu pārstāvju kopīgas tikšanās pēc kārtas katrā no iesaistītajām valstīm par noteiktu, iepriekš izvēlētu tēmu.

PROJEKTA 2.GADS

Projekta realizēšanas otrais posms paredz mobilitātes nedēļas garumā uz Itāliju, Turciju un Poliju, kā arī transnacionālo projekta sanāksmi Polijā.

6 izglītojamie un 2 pavadošie pedagogi no 2015.gada 9.novembra līdz 13.novembrim piedalīsies projekta 3.mobilitātē Itālijas pilsētā Lioni, kur uzņemošā skola ir I.I.S.S. Luigi Vanvitelli. Uz Itāliju dodas izglītojamie Elīna Apanaseviča, Elīna Jurša, Amanda Laura Beinaroviča, Sabīne Kabānova, Megija Gaile, Kristaps Bernāns. Kā izglītojamos pavadošās personas ir skolotājs Kristers Dzenis un skolas lietvede Anete Aģe. Mobilitātes aktivitātes būs veltītas Starptautiskajai dienai cilvēkiem ar invaliditāti, kura tiek atzīmēta 3.decembrī.

Erasmus+ projekta “Let’s live together, not separately” ietvaros Turcijas pilsētā Ürgüp, Cappadocia apgabalā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 24. aprīlim atrodas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 6 izglītojamie – Jūlija Korņilova, Viktorija Simsone, Daniels Cīrulis, Toms Ārends, Elīza Kaže, Annija Kristiāna Innuse un 2 skolotāji – Tatjana Džugleja, Kristers Dzenis. Kopā ar skolu pārstāvjiem no Vācijas, Polijas, Itālijas un Turcijas, visi iesaistīsies ar labdarību saistītās aktivitātēs. Uzņemošā skola Turcijā ir HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ.

7 izglītojamie un 2 skolotājas no 2016.gada 30.maija līdz 3.jūnijam piedalījās Zespol Szkol Zawodowych organizētajās aktivitātēs Polijas pilsētās Brzeg Dolny un Wroclaw. Piedalījās Rūta Gurēna, Jaroslavs Tihanovs, Dāvis Kristiāns Šibins, Viktorija Himina, Linda Celma, Santa Paula Fatahudinova, Diāna Rakovska un skolotājas Ineta Dišlere un Māra Kārkliņa.

_____________________________________________________________________________________________________

PROJEKTA 1.GADS

Projekta dalībnieku pirmā tikšanās ir Latvijā, no 2015.gada 20.aprīļa līdz 24.aprīlim. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir uzņemošā organizācija. Tikšanās tēma ir labdarība, bet papildus dalībniekiem jāgūst ieskats arī uzņemošās valsts kultūrā un tradīcijās. Latvijas mobilitātes laikā dalībnieki iepazinās ar Latvijas Samariešu apvienības un Latvijas Sarkanā krusta darbību, klātienē iepazinās ar abu organizāciju struktūrvienībām, praktiski piedalījās apkārtnes sakopšanas darbos, apmeklēja Jūgendstila muzeju un Kara muzeju, pabija Vidzemes jūrmalā, Valmierā vēroja profesionālo skolu jauniešu deju kolektīvu un koru uzstāšanos un iepazinās ar kāzu norisi un tradīcijām Latvijā. 

Publikācijas:
28.aprīlī Biedrības Latvijas Samariešu apvienības draugiem.lv profilā
28.aprīlī Latvijas Samariešu apvienības Facebook profilā
Pirmās mobilitātes video Riga – Latvia 2015

 

   

  

Otrā dalībnieku tikšanās notika Vācijā, kur uzņemošā organizācija bija BBS Rotenburg Europaschule. Tikšanās no 2015.gada 18.maija līdz 22.maijam. Uz tikšanos dodas izglītojamie Anastasia Loginova, Henrijs Andriksons, Veronika Gaikoviča, Una Dzintare, Laura Kalniņa un viņus pavada pedagogi Tatjana Daudiša un Anatolijs Sokols.
Nedēļas laikā, ko dalībnieki pavadīja Vācijā, tika apmeklēts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām domāts mācību centrs un dzīvojamās mājas, apskatīts pansionāts un slimnīca, apkopoti iespaidi un uzzinātais par cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvi Vācijā un apkopojums prezentēts pārējiem dalībniekiem, iepazītas Vācijai raksturīgās kāzu tradīcijas, izvēlēts projekta logo un daudzkārt dejota īpaša beļģu deja.

   

Papildus mobilitātēm, projekta ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā ir notikušas arī vairākas citas aktivitātes:

* apģērbu un apavu ziedošanas akcija;
* filmas “Caur adatu” demonstrēšana izglītojamajiem, lai cīnītos ar atkarības problēmām;
* Valentīna dienas pēcpusdiena pensionētajiem skolotājiem;
* kalendāru izveide “Mana foršā ģimenīte”;
* Lieldienu labdarības akcija ar paciņu izveidi veciem un vientuļiem cilvēkiem;
* piedalīšanās “Latvijas Samariešu biedrības” aktivitātēs;
* projekta logo konkurss.