logistics-infographics-concept-vector-illustration-shipping-storage-flat-sea-air-land-delivery-route-equipment-62067780

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

Programmas mērķis

Sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamā kvalifikācija

Loģistikas darbinieks

Informācija

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda I un Literatūra I, Matemātika I,  Svešvaloda I (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda), Valsts aizsardzības mācība;

Valsts pārbaudes darbi – 3. kursā kārto eksāmenu Matemātika I, Latviešu valoda I un Literatūra I, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī

4. kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu kvalifikācijā – loģistikas darbinieks

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi 4. kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Matemātika II, Svešvaloda II (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II) un kārtot centralizēto eksāmenu.

 • Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi,
 • Kravu identificēšana,
 • Kravu izvietošana noliktavā,
 • Kravas sagatavošana pārvietošanai,
 • Kravu apstrāde,
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana,
 • Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā,
 • Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos,
 • Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana,
 • Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze,
 • Loģistikas darbinieka prakse (prakse notiek Latvijas vadošajos loģistikas uzņēmumos).
 •  
 • Mācību birojs
 • Materiālu plūsmas izmaksu analīze
 • Grāmatvedība
 • Lietišķā saskarsme
 • Darba aizsardzība
 • Tiesību pamati
 • Statistika
 • Komersanta darba organizācija
 • Dokumentu apstrāde
 • Programmatūra
 • Preču kustības organizācija
 • Kvalifikācijas prakse
 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis.

Loģistikas darbinieks patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai
tirdzniecības uzņēmumos.

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti – praktiķi.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos