financial-trader-workplace-stock-market-data-laptop-screen-vector-illustration_545399-1194

FINANŠU DARBINIEKS

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot finanšu darbinieku, kurš spēs nodrošināt finanšu informācijas ievadīšanu, apkopošanu un apstrādi, darījumu noformēšanu un uzskaiti, komunikāciju ar klientu. 

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu darbinieks

Informācija

Apgūst optimālā līmenī Latviešu valoda I un Literatūra I, Matemātika I,  Svešvaloda I (angļu valoda), Valsts aizsardzības mācība;

Apgūst vispārīgā līmenī – Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda).

Valsts pārbaudes darbi –  3. kursā kārto eksāmenu Matemātika I, Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī;

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi – 4. kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Matemātika II, Svešvaloda II (C1) (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II) un kārtot centralizēto eksāmenu.

4. kursākārto kvalifikācijas eksāmenu kvalifikācijā – finanšu darbinieks.

 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība.
 • Grāmatvedības pamati
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
 • Bezskaidras naudas operācijas
 • Komunikācija ar klientu
 • Finanšu informācijas analīze
 • Darījumu risku novērtēšana
 • Finanšu projekta izstrāde
 • Atskaišu un pārskatu sagatavošana
 • Finanšu darbinieka prakse
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā
 • Nodokļu režīma izvēle
 • Sadarbība ar nerezidentiem
 •  

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis

Finanšu darbinieks analizē iegūto finanšu informāciju, pārliecinoši un droši lieto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai, reģistrē sistēmā klientu/ finanšu projektu, uzturot klientu datu bāzes un ievērojot finanšu projekta principus un termiņus, piemēro matemātisko domāšanu, modelējot darba situācijas un plānojot darba uzdevuma izpildi, apstrādā finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes metodes, sagatavo strukturētas individuālās atskaites, precīzi sagatavojot finanšu rezultātu kopsavilkumus. Veic skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas un sagatavo ikdienas finanšu atskaites par veiktajām darbībām, pārbaudot banknošu, monētu un banku norēķinu dokumentu īstumu, izmantojot atbilstošu tehnisko aprīkojumu, ievērot ārējos un iekšējos reglamentējošos normatīvos aktus, veicot finanšu darījumus, veido pozitīvu komunikāciju ar klientu, sazinoties valsts valodā un lietojot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti, kas strādā grāmatvedības un finanšu nozarē.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos