Pirms http://rtpv.edu.lv mājas lapas lietošanas, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi. Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat šos Noteikumus ievērot.

  1. Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās lietotājus par Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem, to izmantošanas un lietošanas noteikumiem.
  2. Mājas lapā izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (raksti, preses relīzes, tarifi, attēli, jaunumi u.c.), ir tikai informatīvs raksturs.
  3. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolai ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.
  4. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola rūpējas par informācijas regulāru atjaunošanu un pilnveidošanu, tomēr uzsveram – informāciju par izcenojumiem, lietošanas noteikumiem u.tml., jāprecizē telefoniski.
  5. Mājas lapas lietotājiem ir iespēja izmantot interneta mājas lapā esošo funkcionālo risinājumu.
  6. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā.
  7. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapā piedāvātais pakalpojums, Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama, tās darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
  8. Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem.
  9. Mājas lapa ir Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas īpašums. Bez rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.