Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, turpmāk tekstā – skola, sākums ir datēts ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 14. janvāra lēmumu. Šo datumu uzskata par oficiālo dibināšanas datumu, kad tika nodibināts Rīgas Tirdzniecības tehnikums.

1945. gada 16. jūnijā tika mainīts nosaukums uz Republikas Padomju Tirdzniecības tehnikumu. Tehnikums darbu uzsāka uz bijušās Rīgas Tirdzniecības skolas bāzes, kura visu laiku tika papildināta.

1990. gada oktobrī tika mainīts skolas nosaukums – Rīgas Tirdzniecības tehnikums.
Pamatojoties uz 2012. gada 19. aprīlī veiktajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likuma 16. pantā un Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 “Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem”, no 2013. gada 10. jūlija Rīgas Tirdzniecības tehnikums tika pārdēvēts par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu.

Apmācība notika divās specialitātēs:

– tirdzniecības grāmatvedībā;
– prečzinībās.

1945. gadā šajās specialitātēs mācījās 220 izglītojamie.

1959. gadā ekspluatācijā tika nodota jaunā tehnikuma ēka Tomsona (bijušā Mičurina) ielā 3/5.

No 1978. gada līdz 2008. gadam tehnikuma direktors bija Andrejs Azacs.

No 2008. gada 7. jūlija līdz 2010. gada 5. augustam tehnikuma direktora pienākumu izpildītāja bija Inita Safronova.

Kopš 2010. gada 6. augusta skolas direktore ir Inita Safronova.


2023./2024. mācību gada 1. semestrī skolā mācās 590 izglītojamie.
Skolas pastāvēšanas laikā to beiguši vairāk kā 23 939 absolventi.