hand-give-credit-card-virtually-through-items-concept-free-vector

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, organizē un uzrauga preču un/vai pakalpojuma iepirkšanu un pārdošanu, veic saimnieciskās darbības uzskaiti, dokumentēšanu, analizē informāciju. 

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamā kvalifikācija

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Informācija

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda I un Literatūra I, Matemātika I,  Svešvaloda I (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda), Valsts aizsardzības mācība

Valsts pārbaudes darbi – 3. kursā kārto eksāmenu Matemātika I, Latviešu valoda I un Literatūra I, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī;

4. kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu kvalifikācijā – komercdarbinieks, specializācija – mazumtirdzniecības komercdarbinieks.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi – 4. kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Matemātika II, Svešvaloda II (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II) un kārtot centralizēto eksāmenu.

 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi,
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana,
 • Preču un pakalpojumu pārdošana,
 • Preču uzskaite un dokumentāšana,
 • Uzņēmuma marketinga pasākumu kompleksa izstrāde,
 • Biroja darba nodrošināšana,
 • Budžeta izstrāde,
 • Tirgus un klienti,
 • Biznesa plāna izstrāde,
 • Darbs mazumtirdzniecības vietā,
 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā,
 • Prakse komercdarbībā,
 • Mazumtirdzniecības darbu prakse,
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse.
 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā,
 • Profesionālā saziņa svešvalodās (trešā svešvaloda),
 • Pakalpojumu sniegšanas organizēšana,
 • Komercdarbinieka prakse.

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks spēj noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu, noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus, uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības, piedalīties cenu stratēģijas izstrādē, izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību, izveidot preču piegādātāju datu bāzi. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks plāno un kontrolē preču izvietojumu, izzina pircēju vēlmes, piedāvā un demonstrē preci pārdošanai, patstāvīgi strādā ar kases aparātu un naudas līdzekļiem, veic bezskaidras naudas norēķinus, spēj izstrādāt darba plānu un darba grafiku, sastāda un noformē lietvedības dokumentus, sastāda līgumus un preču pavaddokumentus.

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti – praktiķi.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos