Projekts “Role of YOUTH in society – ROYIS”
Programma un numurs: Nordplus Junior 2014 Nr. NPJR-2014/10269

Projekta dalībnieki:
1. Porvoo International College, Somija;
2. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Latvija;
3. Laane-Viru College, Igaunija;
4. Verkmenntaskolinn a Akureyri, Islande;
5. Karalius Mindaugas Vocational Training Center, Lietuva.

Projekta īstenošanas periods ir 2014./2015. mācību gads. Projektā paredzētas 5 dalībnieku tikšanās klātienē jeb mobilitātes, katra tikšanās ir citā valstī un par noteiktu apakštēmu, kuras apvieno projekta kopējā tēma “Jauniešu loma sabiedrībā”. Uz katru no mobilitātēm dodas 3 izglītojamie (katru reizi citi) kopā ar pavadošo pedagogu. 

Pirms klātienes tikšanās dalībniekiem jāveic mājasdarbi: 
– jāizveido prezentācija par sevi, iekļaujot arī īsu informāciju par savu skolu un valsti; 
– jāizpēta mobilitātes tēma un, balstoties uz viedokļiem, komentāriem, intervijām, diskusijām u.tml., jāuzņem 3 līdz 5 minūšu garš video un jāuzraksta eseja par attiecīgo tēmu (līdz 400 vārdu gara) – par jauniešu lomu sabiedrībā un tās ieguldījumu.

Mobilitāšu laikā tiek organizētas kampaņas. Katrai no mobilitātēm ir sava apakštēma.

1. tikšanās 2014.gada 15.-19.septembrī notika Islandes pilsētā Akureyri. Uz to devās Jūlija Korņilova, Aiva Stroža un Klāvs Bokšs kopā ar mācību projektu vadītāju Ievu Eglīti. Tēma “Mediju ietekme uz jauniešu prātiem”. 

2. tikšanās 2014.gada 3.-7.novembrī notika Somijas pilsētā Porvoo. Uz to devās Diāna Tretjakova, Simona Ponomarenko, Rūdolfs Freimanis. Izglītojamos uz Porvoo pavadīja bibliotekāre Zane Ketekate. Tēma “Abu – sabiedrības un biznesa – ieguvumi no multikulturālas komandas darba iemaņām”.

3. tikšanās 2015.gada 19.-23.janvārī notika Lietuvā. Uz to devās Loreta Evarsone, Sofija Seņiva, Oskars Maliks un personāla speciāliste Daina Verečinska. Tēma “Brīvprātīgo darbs un paaudžu solidaritāte”. Aktivitātes notika trijās vietās Lietuvā – Kauņā, Palangā un Aukstadvaris.

4. tikšanās 2015.gada 2.-6.martā Latvijā. Dalībnieki Daniels Cīrulis, Reinis Gaņģis un apmaiņas audzēknes Aisha Sara Camara un Lena Schimmelpfennig. Tēma “Labdarība”.

5. tikšanās 2015.gada 4.-8.maijā Igaunijā. Dodas Diāna Rakovska, Vineta Hmeļevska un Simona Ponomarenko, viņus pavadīja skolotāja Nadežda Markina. Tēma “Atteikšanās no aizspriedumiem un rasisma”.

Sīkāk par projekta aktivitātēm var izlasīt projekta blogā.

_________________________________________________________________________________________________

Projekts “PROMOTE HLS” 

(HLS – Healthy Lifestyle)

Programma: Nordplus Junior NPJR-2013/110028

Projekta dalībnieki:
1. Porvoo International College, Somija;
2. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola;
3. Aalesund upper secondary school, Norvēģija;
4. Haapsalu Vocational Education and Training Centre, Igaunija;
5. Nykopings gymnasium, Zvedrija;
6. Fjolbrautaskoli Nordurlands vestra, Islande.

Projekta īstenošanas periods ir 2013./2014.mācību gads. Projekts paredz 6 mobilitātes, katru citā valstī, kur katrai no tām ir sava tēma, saistīta ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Uz katru tikšanos dodas 2 vai 3 izglītojamie un 1 pavadošais pedagogs, lai iesaistītos darba grupās, diskusijās par konkrēto tēmu, veidotu par to prezentācijas, plakātus, video. Par katru tēmu paredzēta arī speciālista lekcija un ekskursija uz kādu uzņēmumu. Noslēgumā Somijas pilsētā Porvoo paredzēta labāko darbu prezentēšana un apbalvošana.

Pirmā tikšanās 16.-20.septembrī Norvēģijas pilsētā Aalesund. Tēma “Vide – klimata pārmaiņu ietekme uz mums”. Uz Norvēģiju devās 2 izglītojamie – Pēteris Valmanis (3.R kurss) un Ervīns Krastiņš (3.L kurss), viņus pavadīja skolotāja Baiba Sergejeva.

Otrā tikšanās 21.-25.oktobrī Islandē. Tēma “Sports kā veselības smēde”. Uz Islandi devās 3 izglītojamie – Laura Kalniņa (4.R), Anastasija Loginova (3.R), Tomass Kalniņš (3.L) un sporta skolotāja Madara Onužāne.

Trešā tikšanās 25.-29.novembrī Latvijā. Tēma “Pareiza un veselīga uztura pamatprincipi”. Mūsu mācību iestādi pārstāvēja 4.C kursa izglītojamie Agnese Barkāne un Lauris Rauza, kā arī aktivitātēs palīdzēja Islandes mobilitātes dalībniece Anastasija Loginova.

Ceturtā tikšanās 20.-24.janvārī Igaunijā. Tēma “Narkotiku profilakse, alkohola ļietošanas un smēķēšanas kaitīgums”. Uz Haapsalu devās divas 3.K kursa izglītojamās – Ieva Igaune un Sintija Backāne. Viņas pavadīja un atbalstu aktivitātēs sniedza skolotājs Anatolijs Sokols.

Piektā tikšanās 3.-7.martā Zviedrijā. Tēma “Interneta ļaunprātīga izmantošana un atkarība”. Tikšanās notika pilsētā Nykoping, uz kuru devās 4.L izglītojamā Anna Gavrilova, 3.F izglītojamais Jānis Meiers un skolotāja Māra Kārkliņa.

Sestā tikšanās no 31.marta -4.aprīlim Somijā. Projekta noslēgums, rezultātu prezentācija, labāko apbalvošana. GALA pasākums notika pilsētā Porvoo un uz to devās Latvijas mobilitātes dalībnieki Agnese Barkāne un Lauris Rauza, viņus pavadīja skolotāja Inese Tone.

Sīkāk par projekta aktivitātēm var izlasīt projekta blogā vai facebook vietnē.

_______________________________________________________________________________________________________________

Projekts: “ENTERPRISING EDUCATION”

Programma: Nordplus Nr. JR-2012_1a-29601

Projekta dalībnieki: 

1. Porvoo International College, Somija,

2. Rīgas Tirdzniecības tehnikums, Latvija,

3. Nykopings Gymnasium, Zviedrija,

4. Akureyri Comprehensive College, Islande,

5. Kaunas Vocational Training Centre For Service and Business, Lietuva,

6. Haapsalu Vocational Education and Training Centre, Igaunija.

Projekta īstenošanas periods ir 2012./2013.mācību gads. Projekts paredz piecas tikšanās reizes, kuru laikā dalībnieki strādā 6 starptautiskās komandās, katrā komandā pa 3 studentiem, komandai kopīgi izstrādājot biznesa plānu. 

No 2012.gada 17. līdz 21.septembrim uz projekta dalībnieku pirmo tikšanos Zviedrijas pilsētā Nykoping devās pedagoģe Tatjana Džugleja un trīs izglītojamie – Džinita Valaine (4.R kurss), Anna Laurinaite (4.F kurss) un Māris Grīnfelds (3.T kurss).

Informācija par projektu un fotogalerija apskatāma šeit un Facebook.

Otrā projekta dalībnieku tikšanās notika no 2012.gada 19.novembra līdz 23.novembrim Rīgā. Tikšanās tēma: Mārketings, pārdošanas stratēģijas. RTT pārstāvēja pedagoģes Daiga Konrāde, Jūlija Sjomina, Tatjana Džugleja un izglītojamie Raivis Vutnans (3.T kurss), Edgars Liepiņš (3.G kurss), Alvis Siliņš (3.R kurss).

Tikšanās laikā viss projekta dalībnieku darbs bija organizēts sešās komandās – gan praktiskie uzdevumi, gan tālākais darbs pie attiecīgās biznesa plāna daļas. Ar dalībnieku veikumu un uzdevumiem varat iepazīties šeit:

 HAPPY PETS prezentācija

 JuJuma Designs prezentācija

 LILLEKE prezentācija

 See it through our eyes prezentācija

 GIOCO prezentācija

 Cybertraining.se prezentācija

Patstāvīgā darba TC Alfa uzdevumi un atbildes (ALFA against DOMINA)

Trešā tikšanās notika 2013.gada 21.-25.janvārī Palangā, Lietuvā, uz kuru devās Ilona Brante (4.T kurss), Gundega Līcīte (3.C kurss), Džinita Valaine (4.R kurss). Dalībnieces pavadīja pedagoģe Zoja Petročenko. Tikšanās tēma: Reklāma un interneta mārketings. 

Lai iegūtu vairāk informācijas par projekta norisi, lūdzu, apmeklējiet projekta blogu un noskatieties video par 3.tikšanās laikā apgūto, padarīto un redzēto.

Ceturtā tikšanās 2013.gada 11.-15. martā notika Haapsalu, Igaunijā. Uz to devās 3.G izglītojamie Kārlis Piņķis, Jānis Arbidāns un Edgars Liepiņš, viņus pavadīja pedagoģe Baiba Sergejeva. Šīs tikšanās laikā tika veidota biznesa plāna finanšu daļa.

Noslēguma tikšanās, kurā tika prezentēti gatavie biznesa plāni, notika 2013.gada 13.-17.maijā Islandes pilsētā Akureyri. Uz to devās pedagoģe Tatjana Džugleja un labākie un aktīvākie no iepriekšējo četru aktivitāšu dalībniekiem – izglītojamie Māris Grīnfelds, Raivis Vutnans un Edgars Liepiņš.