ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

 

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
 

 

 

Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

Projekts skaitļos:

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 262 audzēkņi.

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas populārākās profesijas projekta ietvaros: loģistikas darbinieks; reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks; mazumtirdzniecības darbinieks; klientu apkalpošanas speciālists; finanšu darbinieks; komercdarbinieks.

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: AS “Citadele banka”; SIA “Dizains un druka”; SIA “Livland Group”; SIA “Firma Madara 89”; SIA “Premier Restaurant Latvia”; SIA “cenuklubs.lv”; SIA “Buts”; SIA “Sportland”, SIA “Do IT”; SIA “Inchape Motors Latvia”; SIA “Vervo”; SIA “Assistants to Business”; VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, un citi.

 

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/