Uzņemšana 2019./2020. mācību gadā

Dokumentu pieņemšana –
no 14. jūnija līdz 15. augustam

*

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2019./2020. mācību gadā

VIDUSSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt 

profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsLicencePiezīmes
KOMERCDARBINIEKS – transporta pārvadājumu1.5 gadiP_1030JAUNUMS!

LOĢISTIKAS DARBINIEKS1.5 gadiP-16236ES fondu darbības programmas, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, projekts

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu)
  • mazākumtautību izglītības programmas sertifikāta kopija latviešu valodā

Dokumentus pieņem līdz 30. augustam:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā, Rīgā, Tomsona ielā 3/5, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00

Tālrunis: 67371528

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Facebook: www.facebook.com/rtpv.edu.lv/