Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.rtpv.edu.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Izskatot kļūdas lietojot rīku Accessibility Insights , secināts, ka norādītās kļūdas nav būtiskas mājaslapas funkcionēšanai un satura pārskatīšanai:

    • Dažās sadaļās ir izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem,
    • Dažiem attēliem nav pievienots atbilstošs alternatīvais teksts,
    • Pievienotā bilde satur smalku tekstu, kā arī iztrūkst meta dati.
    • Spiežot TAB galvene neiekraso izvēlēto, bet lejā kreisajā stūrī parādas izvēletais nosaukums.
  • Mājas lapā kustīga atbilst aprakstītajiem kritērijiem.
  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.08.2023. Izvērtēšanu veica Rodions Kotenkovs, datortehniķis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar RTPV rakstot:

info@rtpv.edu.lv vai zvanot: tālr. +37120011299

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Tālrunis: +37120011299

Adrese: Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestāde

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Tālrunis: +37120011299

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.08.2023.

Pielikums : http://rtpv.edu.lv/wp-content/uploads/2023/08/pieklustamibas_izvertesanas-vadlapa_24.08.2023.pdf