Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/021

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/021. īstenošanas progress

Iepirkuma līgums RTPV2021/05/03 starp Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu , reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar numuru 3331001361, Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90001259598, juridiskā adrese: Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, un  “SIA “BF Vīķi” , reģ. Nr.48503018780, juridiskā adrese: “Vīķi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882 ,”Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013” noslēgts 2021. gada 12. maijā.