Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/021

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/021. īstenošanas progress

Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz publisko iepirkumu likumu un Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas iepirkumu komisijas 2021. gada 20. aprīļa lēmumu (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV/ 2021/1) tiesības veikt būvdarbus “Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013” tiek piešķirtas SIA “BF Vīķi” , reģ. Nr.48503018780, juridiskā adrese: “Vīķi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882.