Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/021. īstenošanas progress

Visi ar ēkas siltināšanu saistītie darbi paveikti. Būvgruži aizvesti, teritorija sakopta.

Mērķis sasniegts. Ēka nodota ekspluatācijai.