3d Isometric digital marketing concept. Man is engaged in promotion against the background of a megaphone and a mobile phone. Internet advertising. Can use for web banner, infographics, hero images.

REKLĀMAS PAKALPOJUMU KOMERCDARBINIEKS

Programmas mērķis

Izglītības procesā  sagatavot komercdarbinieku, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, sagādi un preču pārdošanu un virzīšanu tirgū, veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamā kvalifikācija

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Informācija

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda I un Literatūra I, Matemātika I,  Svešvaloda I (angļu valoda), Valsts aizsardzības mācība;

Apgūst vispārīgā līmenī – Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda),

Valsts pārbaudes darbi – 3. kursā kārto eksāmenu Matemātika I, Latviešu valoda I un Literatūra I, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī;

4. kursā – kārto kvalifikācijas eksāmenu kvalifikācijā – komercdarbinieks, specializācija – reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi – 4. kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Matemātika II, Svešvaloda II (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II) un kārtot centralizēto eksāmenu.

 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi,
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana,
 • Preču un pakalpojumu pārdošana,
 • Preču uzskaite un dokumentēšana,
 • Uzņēmuma marketinga pasākumu kompleksa izstrāde,
 • Biroja darba nodrošināšana,
 • Budžeta izstrāde,
 • Tirgus un klienti,
 • Biznesa plāna izstrāde,
 • Reklāmas pakalpojumu organizēšana,
 • Prakse komercdarbībā,

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis.

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks strādā reklāmas aģentūrās, uzņēmumu mārketinga un produkcijas realizācijas nodaļās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar klientu piesaisti un apkalpošanu, izstrādā un prezentē reklāmas risinājumu un izvērtē iegūto rezultātu, aprēķina pakalpojuma izmaksas, darbā izmanto jaunākās tehnoloģijas, iziet praksi reklāmas aģentūrās vai uzņēmuma mārketinga nodaļās.

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti – praktiķi.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos