Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā sporta darbs tiek organizēts 3 darbības jomās:

1.    Sporta stundas ir obligātas visiem izglītojamajiem, ja vien viņi no to apmeklēšanas nav atbrīvoti veselības stāvokļa dēļ, vai arī, ja viņiem ir atļauts brīvais apmeklējums. Vērtēta tiek audzēkņa attieksme, sporta stundu apmeklējums, fizisko normatīvu kārtošana, kā arī piedalīšanās ārpusstundu sporta aktivitātēs, tai skaitā, sava kursa un skolas izlašu komandās. Katru gadu izglītojamo vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, tā, lai veicinātu sporta stundu apmeklēšanu un iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs.

2.    Ārpusstundu sporta darbs skolā (skolas mēroga sacensības)

Sacensības skolā notiek atbilstoši sporta pasākumu plānam.

Skolas mēroga sacensības palīdz sagatavot mūsu izglītojamos startam AMI sporta kluba sacensībās.

3.   Ārpusskolas sacensības

3.1.    Draudzības sacensības ar citām profesionālās izglītības iestādēm tiek organizētas, lai labāk sagatavotos AMI sporta kluba sacensībām, un lai skolas izglītojamajiem būtu iespēja sacensties noteikumiem atbilstošos apstākļos.

3.2.    AMI sporta kluba organizētās sacensības.

Vairāk informācijas AMI sporta kluba mājaslapā: www.amisports.lv

2015./2016. mācību gads sporta jomā sākās ar LR profesionālās izglītības mācību iestāžu sacensību sistēmas reformu. Vairs nenotiek sacensības pa reģioniem. Visos sporta veidos Latvijas Profesionālās izglītības mācību iestāžu sporta klubs “AMI” organizē Latvijas čempionātus.