Stundu saraksts ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 grupām no 13.09.2021.-18.09.2021.