Stundu saraksts ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 grupām no 29.11.2021.-05.12.2021.

stundu_saraksts_PDF