Pieteikties mācībām 7. kārtā var šeit.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola aicina pieteikties un apgūt šādas izglītības programmas:

 

Izglītības programmas veids Izglītības programmas nosaukums Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Digitālo kompetenču (DigComp) 2.1 līmenis Priekšzināšanu līmenis Absolventi
Profesionālās tālākizglītības programma Vidējā izglītība 960 stundas Vidējs līmenis 3 Pārsvarā patstāvīgi spēj: atrast nepieciešamos datus, informāciju un saturu, izmantojot vienkāršu meklēšanu digitālajā vidē; strādājot ar datiem, spēj veikt vienkāršas darbības tos, atlasot un grupējot un saprot, kur strukturētā vidē tos vienkārši organizēt; spēj noteikt biežāk izmantot datu, informācijas un digitālā satura avotu ticamību un drošumu.
Profesionālās pilnveides izglītības programma Vidējā izglītība 160 stundas

 

Vidējs līmenis 3 Pārsvarā patstāvīgi spēj: atrast nepieciešamos datus, informāciju un saturu, izmantojot vienkāršu meklēšanu digitālajā vidē; strādājot ar datiem spēj veikt vienkāršas darbības, tos atlasot un grupējot un saprot, kur strukturētā vidē tos vienkārši organizēt; spēj noteikt biežāk izmantot datu, informācijas un digitālā satura avotu ticamību un drošumu. 2022. gada 13. jūnijā šo programmu absolvēja 13 izglītojamie.
Profesionālās pilnveides programma   Vidējā izglītība 181 stunda Vidējs līmenis 3 Pārsvarā patstāvīgi spēj identificēt vajadzības pēc konkrētas informācijas, atrast datus, informāciju un saturu, izmantojot vienkāršu meklēšanu digitālajā vidē. Prot piekļūt šiem datiem, informācijai un saturam, un atbilstoši ar tiem rīkoties.  Piemīt prasme identificēt vienkāršus personīgos meklēšanas paņēmienus noteikt, kā vienkārši organizēt, uzglabāt un atgūt datus, informāciju un saturu digitālajā vidē. Ir izpratne, kur strukturētā vidē tos vienkārši organizēt. Šobrīd šo programmu apgūst 12 izglītojamie.
Modulārās profesionālās izglītības programmas modulis Vidējā izglītība 99 stundas Vidējs līmenis 3 Pārsvarā patstāvīgi spēj identificēt vajadzības pēc konkrētas informācijas, atrast datus, informāciju un saturu, izmantojot vienkāršu meklēšanu digitālajā vidē. Prot piekļūt šiem datiem, informācijai un saturam, un atbilstoši ar tiem rīkoties.  Piemīt prasme identificēt vienkāršus personīgos meklēšanas paņēmienus noteikt, kā vienkārši organizēt, uzglabāt un atgūt datus, informāciju un saturu digitālajā vidē. Ir izpratne, kur strukturētā vidē tos vienkārši organizēt.