Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izsludinātās vakances:

vispārējās vidējās izglītības skolotājs šādos mācību priekšmetos – (ekonomika un ģeogrāfija.pdf)(matemātika.pdf)

profesionālās izglītības skolotājs šādos mācību priekšmetos – (komercdarbība, projektu vadība.pdf), (grāmatvedība un statistika.pdf),

(klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija.pdf)

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izsludinātās vakances projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001):

vispārējās vidējās izglītības skolotājs (Matemātika.pdf)