Ievietošanas datums Amats Plašāks apraksts
24.02.2020. Izglītības metodiķis Skatīt šeit
Ievietošanas datums Amats Plašāks apraksts
24.02.2020. Grāmatvedis Skatīt šeit
Ievietošanas datums Amats Mācību priekšmets Plašāks apraksts
24.02.2020. Profesionālās izglītības skolotājs Sabiedrības un cilvēku drošība (darba aizsardzība) Skatīt šeit