Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. februārim Izglītības metodiķis/-e
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. februārim Vispārējās vidējās izglītības skolotāju latviešu valodā un literatūrā
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. martam Profesionālās izglītības skolotājs/-a digitālajā grāmatvedībā
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. februārim Profesionālās izglītības skolotājs/-a biroja darba organizācijā
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. aprīlim Vispārējās vidējās izglītības skolotājs/-a informātikā
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. februārim Skolas psihologs Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
20.01.2022. 2022. gada 1. februārim Vispārējās vidējās izglītības skolotāju ķīmijā Skatīt šeit