Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
22.03.2021. 2021. gada 1. oktobrim Sociālo zinību un vēstures skolotājs/-a  Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
21.06.2021. 2021. gada 1. oktobrim Latviešu valodas un literatūras skolotājs/-a
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
01.09.2021. 2021. gada 1. oktobrim Angļu valodas skolotājs/-a
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
01.09.2021. 2021. gada 1. oktobrim Krievu valodas skolotājs/-a
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
01.09.2021. 2021. gada 1. oktobrim Vācu valodas skolotājs/-a
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
23.08.2021. 2021. gada 1. septembrim Matemātikas skolotājs/-a
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
23.08.2021. 2021. gada 10. septembrim Izglītības metodiķis/-e
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
23.08.2021. 2021. gada 10. septembrim Izglītības metodiķis/-e (uz pusslodzi)
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
23.08.2021. 2021. gada 1. oktobrim Sporta skolotājs/-a
Skatīt šeit
Ievietošanas datums Aktuāls līdz Amats Plašāks apraksts
23.08.2021. 2021. gada 1. oktobrim Profesionālās izglītības skolotājs/-a biroja darba organizācijā
Skatīt šeit