Ievietošanas datums Amats Plašāks apraksts
21.05.2020. Latviešu valodas un literatūras skolotājs/a Skatīt šeit
Ievietošanas datums Amats Plašāks apraksts
24.02.2020. Grāmatvedis Skatīt šeit

Ievietošanas datums Amats Mācību priekšmets Plašāks apraksts
24.02.2020. Profesionālās izglītības skolotājs Sabiedrības un cilvēku drošība (darba aizsardzība) Skatīt šeit