Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai.

Skola ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Kvalifikāciju pieprasījumu darba tirgū katru gadu nosaka Nozaru ekspertu padomes, iesniedzot saskaņojumu Izglītības un zinātnes ministrijā. Skolas visas profesionālās izglītības programmas ir licencētas.

Pamatskolu absolventi var apgūt:
Komerczinību izglītības programmas šādās kvalifikācijās:
  • reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks;
  • komercdarbinieks.
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmu šādā kvalifikācijā:
  • loģistikas darbinieks.

Restorānu pakalpojumu izglītības programmas šādā kvalifikācijā:

  • restorānu pakalpojumu speciālists.

Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Administratīvo un sekretāru pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • klientu apkalpošanas speciālists.

Banku zinību un finanšu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • finanšu darbinieks.

Restorānu pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • viesmīlis.

Mācību ilgums – četri gadi, mācības bez maksas, izglītojamie saņem stipendiju.

Vidusskolu absolventi var apgūt:
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmu kvalifikācijā:
  • loģistikas darbinieks.

Mācību ilgums – 1.5 gadi, mācības bez maksas.