Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta iestāde profesionālās izglītības iegūšanai.

Skola ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Kvalifikāciju pieprasījumu darba tirgū katru gadu nosaka Nozaru ekspertu padomes, iesniedzot saskaņojumu Izglītības un zinātnes ministrijā. Skolas visas profesionālās izglītības programmas ir licencētas.

Pamatskolu absolventi var apgūt:
Komerczinību izglītības programmas šādās kvalifikācijās:
  • reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks;
  • komercdarbinieks.
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmu šādā kvalifikācijā:
  • loģistikas darbinieks.

Restorānu pakalpojumu izglītības programmas šādā kvalifikācijā:

  • restorānu pakalpojumu speciālists.

Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Administratīvo un sekretāru pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • klientu apkalpošanas speciālists.

Mācību ilgums – četri gadi, mācības bez maksas, izglītojamie saņem stipendiju.

Vidusskolu absolventi Jauniešu garantijas programmā var apgūt:
Komerczinību izglītības programmas šādās kvalifikācijās:
  • komercdarbinieks.
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmu kvalifikācijā:
  • loģistikas darbinieks.

Restorānu pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • restorānu pakalpojumu speciālists.

Pasta pakalpojumu izglītības programmu šādā kvalifikācijā:

  • pasta operators (1 gads)

Mācību ilgums – 1.5 gadi, mācības bez maksas, izglītojamie saņem ES fondu stipendiju līdz EUR 115, prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītnes izdevumi līdz EUR 71.