waiter s hand is holding a tray, Cloche. Menu, restaurant, service concept. Vector

VIESMĪLIS

Programmas mērķis

Izglītības procesā sagatavot viesmīli, kurš apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un, nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu, lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā un norēķinu veikšanā.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamā kvalifikācija

Viesmīlis

Informācija

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda I un Literatūra I,  Svešvaloda I (angļu valoda), Valsts aizsardzības mācība;

Apgūst vispārīgā līmenī – Matemātika, Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda),

Valsts pārbaudes darbi  3. kursā kārto eksāmenu Matemātika – vispārīgajā līmenī, Latviešu valoda I un Literatūra I, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī;

4. kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu kvalifikācijā – viesmīlis.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi –

4. kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Svešvaloda II (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II).

4. kursā var izvēlēties Matemātika I (optimālais līmenis), var kārtot eksāmenu matemātikā optimālajā līmenī.

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi,
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā,
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi,
 • Darba vietas un telpu sagatavošana,
 • Sagatavošanās viesu apkalpošanai,
 • Profesionālā saziņa svešvalodās,
 • Viesu pasūtījumu pieņemšana,
 • Viesu pasūtījumu izpilde,
 • Norēķini ar viesi,
 • Uzskaites un atskaites dokumentācija,
 • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde,
 • Dzērienu un kokteiļu gatavošana,
 • Viesmīļa prakse,
 • Ēdienu gatavošanas pamati,
 • Viesu mērķa grupu apkalpošana.

Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst SIA “UCS” datorprogrammas R-Keeper un StoreHouse, kas paredzētas restorāna darba procesa automatizācijai, uzskaitei un darba efektivitātes palielināšanai, lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammas.

 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis.

Viesmīlis apkalpo viesus, izmantojot dažādas apkalpošanas metodes. Piedalās viesu apkalpošanas procesa plānošanā un organizēšanā, plāno un veido darba telpu vides iekārtojumu. Veic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet labākajos Latvijas restorānos un ēdināšanas uzņēmumos, kā arī ārzemēs.

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti – praktiķi.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos